• Stand­plaats Den Bosch of Maastricht, afhankelijk van je woonplaats
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer ZN-233
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is als beheerder verantwoordelijk voor voldoende water, schoon en gezond water en waterveiligheid van de rivier de Maas en de Midden-Limburgse en Noord-Brabantse kanalen. Om dit goed te doen werken we samen met partners in de regio zoals provincies en waterschappen en met andere regionale en landelijke onderdelen van Rijkswaterstaat. Als adviseur Water bij de afdeling Netwerkontwikkeling en Visie draag je vanuit jouw kennis bij aan vraagstukken rond beheer en ontwikkeling van het hoofdwatersysteem. Je adviseert daarbij zowel onze eigen Rijkswaterstaat projecten als in de initiatieven van derden. Op die manier zorg je dat Rijkswaterstaat als rivierbeheerder gesteld staat, nu en in de toekomst.

Bij Rijkswaterstaat Zuid Nederland werken we aan het asset management en het omgevingsmanagement in de regio. De afdeling Netwerk Ontwikkeling en Visie (NOV) zorgt voor een heldere visie op de netwerken en het team NOV Water doet dit voor het hoofdwatersysteem. Die visie dragen we uit op ambtelijk en bestuurlijk niveau en daarin zoeken we samenwerking met regionale partners.

Voorbeelden van dossiers waar het team Water aan werkt zijn: het Deltaprogramma Maas, vervanging en renovatie Julianakanaal en de stuwen in de Maas, Natura2000 en internationale waterverdeling. Als adviseur in dit team word je ingezet voor uiteenlopende projecten en vraagstukken. Je zet je kennis over het Water in ten behoeve van visie ontwikkeling, om zo de Rijkswaterstaat belangen als rivierbeheerder goed te vertegenwoordigen.

Gezien de samenstelling van het team en de toenemende vraag op het gebied van waterkwaliteit/natuur zoeken we een collega met kennis en ervaring op dat vlak. Relevante dossiers in dat kader zijn schoon water (opkomende stoffen), activiteiten vanuit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en het Deltaprogramma Zoetwater, Kaderrichtlijn Water, Programmatische aanpak grote wateren etc. Het precieze werkpakket wordt in overleg bepaald.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een relevante richting, waarin je kennis hebt opgedaan over het functioneren van riviersystemen. Bijvoorbeeld: Waterkwaliteit, Watermanagement, Fysische Geografie, Biologie of Aquatische ecologie;
 • Je hebt een beeld ontwikkeld van wat nodig is voor een goed beheer van het hoofdwatersysteem, bij voorkeur in het stroomgebied van de rivier de Maas in de regio Zuid-Nederland;
 • Je brengt kennis en ervaring met natuur-, waterkwaliteitsbeleid en –beheer mee;
 • Je bent een echte netwerker en beschikt over een breed relevant netwerk dat je succesvol verder ontwikkelt en onderhoudt;
 • Je bekijkt situaties en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en werkt samen met in- en externe experts. Je bent in staat je adviezen mondeling en schriftelijk overtuigend uit te dragen; daardoor bevorder je goede en voorspoedige besluitvorming. Je houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen, kent het krachtenveld en bent op de hoogte van relevante landelijke en regionale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Je bent in staat je snel in te werken in nieuwe conceptuele benaderingen, beleidsvragen en organisatorische vraagstukken;
 • Je bent flexibel, kunt goed plannen, organiseren en samenwerken en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zuid-Nederland is een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en bestaat uit een samenvoeging van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Binnen Zuid-Nederland zijn wij verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van onze (vaar)wegen, wateren en objecten, zoals de A2, de A58, de Maas, het Wilhelminakanaal en vele bruggen. Hiervoor werken wij samen met o.a. de provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. Onze ambitie is om als één eenheid en met één werkwijze de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland elke dag beter te maken. In totaal werken er ongeveer 370 mensen binnen ZN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie
De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV) zorgt voor een heldere regionale uitwerking van de netwerkvisie van RWS en houdt daarbij rekening met ontwikkelingen en de partners in de regio. Hierdoor kan Zuid-Nederland goed anticiperen op verzoeken van buiten RWS, zelf beleid agenderen en de samenwerking aangaan met regionale partners. Ook zorgt NOV voor een soepele aansluiting van het netwerk van RWS op de netwerken van gemeenten, provincie en waterschappen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Koornneef, Afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie Zuid-Nederland

06–11526424

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gert Jan Roding, Adviseur Werving & Selectie

06-14685601

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur programmering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur asset management

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Geldrop
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur elektrotechniek

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Roermond of Maastricht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)