Senior adviseur vergunningen

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 572445
 • Plaatsingsdatum 10 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Jij wordt bij AFL senior dossierhouder van een aantal complexe vergunningendossiers. Je zorgt ervoor dat benodigde revisieaanvragen omgevingsvergunningen milieu en natuurvergunningen tijdig en volledig worden aangevraagd en conform eventuele afspraken met het voor Defensie bevoegde gezag (Inspectie Leefomgeving en Transport en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid). Hierbij schakel je met vele interne en externe partijen, zoals directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid (DMVD) bij het directoraat-generaal Beleid, het Rijksvastgoedbedrijf en onderzoeksinstanties zoals het NLR, TNO en Royal HaskoningDHV.

Als senior dossierhouder vergunningen bij de afdeling Fysieke Leefomgeving begeleid je specifieke dossiers waarbij militaire activiteiten en de omgevingswet- en regelgeving samengebracht moeten worden. Het belangrijkste aandachtsgebied is het begeleiden van complexe vergunningenprocessen. Deze processen wordt beïnvloed door handhavers en belangengroeperingen, maar ook door Defensie zelf, aangezien met de tijd revisies van vergunningen nodig zijn. Defensie werkt hiervoor met een plan van aanpak herziening omgevingsvergunningen milieu. Het is jouw taak vergunningenprocessen te coördineren en samen met het team regie te voeren op de vele vraagstukken die spelen op het gebied van vergunningen. Hiervoor richt je je op het coördineren, informeren en stimuleren van de organisatiedelen binnen Defensie, het Rijksvastgoedbedrijf en onderzoeksbureaus die een rol moeten spelen op het gebied van vergunningen. Handhavingsverzoeken en handhavingsinterventies moeten worden voorkomen. Bewindspersonen (en indien nodig het parlement) moeten snel en adequaat geïnformeerd en geadviseerd kunnen worden. Hiervoor onderhoud je contacten met en lever je input aan de directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid (DMVD) van het directoraat-generaal Beleid (DGB).

Bij advisering gaat het om het vanuit een expertise en/of brede blik ontwikkelen en implementeren van adviesproducten in het primaire proces (beleid, uitvoering, toezicht). Als senior adviseur ontwikkel en realiseer je inhoudelijk meer en minder complexe producten voor AFL, DAOG en de Defensieonderdelen. Denk hierbij aan adviesproducten op meerdere complexe multidisciplinaire aandachtsgebieden zoals vergunningonderdelen van revisieaanvragen. Ook speel je in op veranderingen in strategische beleidsdoelstellingen als de operationele gereedheid van Defensie hier om vraagt. Het effect van je werkzaamheden is meerjarig en het effect van de beslissingen is beperkt voorspelbaar vanwege mogelijke ontwikkelingen van buitenaf waar Defensie niet altijd invloed op heeft.

 • Je hebt wo-niveau bedrijfskunde/personeelswetenschappen/geografie, planologie en milieu of een vergelijkbare en gelijkwaardige opleiding.
 • Je hebt aantoonbare kennis van vergunningen- en toestemmingenprocessen of bent in staat hier snel invulling aan te geven.
 • Je hebt vaardigheid in het signaleren en analyseren van (strategische) ontwikkelingen en problemen in bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Je hebt vaardigheid in het tot stand brengen van (advies)producten.
 • Je hebt vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten.
 • Je hebt veel talent voor organiseren, plannen en coördineren.
 • Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je bent goed in staat het overzicht te bewaken.
 • Je bent omgevings-, klant- en organisatiegericht.
 • Je bent gezaghebbend op eigen dossiers.
 • Je bent creatief, een aanpakker en hebt inlevingsvermogen.
 • Je kunt goed netwerken en samenwerken.

Competenties:

 • analyseren
 • beïnvloeden
 • creatief
 • netwerken
 • omgevingsgericht
 • organisatiegericht
 • plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Jouw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk 3 maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) van de Defensiestaf (DS) van de Bestuursstaf (BS).

De DAOG heeft tot doel om namens de CDS (Commandant der Strijdkrachten) te zorgen voor de aansturing van de operationele gereedheid van de krijgsmacht. Dit doet DAOG door binnen de beleidskaders actief te sturen op personele gereedheid, materiële gereedheid en de geoefendheid en door daar waar nodig facilitair te zijn naar de defensieonderdelen.

Informatie over de afdeling
De komende jaren wordt het behouden en verkrijgen van 'gebruiksruimte¿ in vergunningen en toestemmingen steeds belangrijker. Het is voor Defensie van strategisch belang om voldoende gebruiksruimte te behouden en te verkrijgen om te kunnen varen, vliegen, rijden, schieten en oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Je nieuwe job is bij de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG). Binnen de DAOG is de Afdeling Fysieke Leefomgeving (AFL) verantwoordelijk voor de coördinatie van (complexe) vergunningen en omgevingsmanagement.
De afdeling heeft als belangrijke taak regie te voeren op vergunningen en het coördineren van de uitvoering van omgevingsmanagement. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, Barro/Rarro, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Luchtvaart.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur facilitair

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur beveiliging

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coordinerend adviseur IM

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd