Senior Adviseur veiligheidsmanagement

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 8 juni Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer WVL-706
 • Plaatsingsdatum 19 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Onze missie is samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Veiligheidsmanagement staat bij ons hoog op de agenda. Om regie te voeren op veiligheid, dwars door onze organisatie heen, zoekt Rijkswaterstaat jou als verbindend adviseur veiligheidsmanagement. Je werkt in Utrecht en Rijswijk.

Rijkswaterstaat zet hoog in op het borgen van veiligheid in haar processen: daarbij helpen heldere kaders voor veiligheid, het opnemen van veiligheid in managementafspraken en monitoring van veiligheidsprestaties. Om daar proactief mee om te gaan willen we veiligheidsrisicomanagement verder versterken. Daarnaast doen we onderzoek naar de oorzaken van (zware) incidenten om daar van te kunnen leren en RWS te helpen deze in de toekomst te vermijden. Dat doen wij onder het motto: 'Iedereen elke dag veilig thuis'.

Om de veiligheid te kunnen verbeteren voeren we incidentonderzoeken en evaluaties uit. Hiervoor maken wij gebruik van externe onderzoekers en onze collega’s en uitvoeringskennis binnen Rijkswaterstaat. Wij coördineren en begeleiden incidentonderzoeken; de kracht en toegevoegde waarde van ons team zit hem in het verbinden van ervaring en kennis. Ook onafhankelijke externe partijen als de inspectie en OVV voeren onderzoek uit naar incidenten op onze netwerken. Wij zijn als team hierin een belangrijk aanspreekpunt en schakel, zodat de uitvoering voorspoedig verloopt en de uitkomst betekenisvol is. Werk jij met ons mee om de aanbevelingen uit deze interne en externe onderzoeken succesvol op te volgen en zo ons veiligheidsbewustzijn op een hoger plan te krijgen?

Als (senior) adviseur veiligheidsmanagement wordt je ingezet bij de coördinatie en begeleiding van incidentonderzoek, voornamelijk lopende OVV onderzoeken. Je coördineert of verzorgt alle activiteiten die binnen RWS nodig zijn om deze onderzoeken succesvol te laten verlopen. Samen met het cluster veiligheidsmanagement houd je zowel over OVV onderzoeken als over eigen onderzoek bij of aanbevelingen goed opgevolgd worden en adviseer je het management daarover.

Als er minder (OVV)-onderzoeken lopen, word je ingezet op andere werkzaamheden binnen ons team veiligheidsmanagement. Zoals bijvoorbeeld op ons communicatie- en cultuurprogramma om werken aan veiligheid te stimuleren. Het is van groot belang om in verbinding te zijn en af te stemmen met (veiligheids-)partners, binnen en buiten Rijkswaterstaat.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding waarvan basiskennis op het vakgebied (integrale) veiligheid een onderdeel is. Bijvoorbeeld integrale veiligheidskunde, bestuurskunde of civiele techniek.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Wij staan open voor leergierige enthousiaste kandidaten met minder werkervaring. Inschaling vindt dan plaats op basis van werkervaring.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van incidentonderzoeken en hebt een rol in een lerende organidatie.
 • Je hebt gewerkt met en/of voor een instantie als de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het Openbaar Ministerie en/of Inspectie.
 • Je bent bereid verschillende klussen op te pakken en staat open om nieuwe dingen te leren.
 • Je kunt goed netwerken, verbinding leggen, samenwerken met verschillende partijen en draagvlak en medewerking creëren.
 • Je kan zelfstandig werken, durft gesprekken met partners alleen te voeren.
 • Je bent precies, expliciet en durft door te vragen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 12 juni 2020.
 • Inschaling kan plaats vinden op schaal 11 indien niet aan de minimale vereiste jaren relevante werkervaring kan worden voldaan.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

De afdeling - Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid
De afdeling Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid stimuleert een integrale toepassing van veiligheid in beleid, uitvoering en inspectie. Hiervoor leveren we expertise en ondersteuning. En we maken veiligheidskennis toepasbaar voor Rijkswaterstaat, beleid en inspectie. Op die manier dragen we bij aan de verbetering van de veiligheid in Nederland.


Wij richten ons op onderstaande thema’s:

 • Veiligheidsmanagement. Dit is gericht op uniformering van de werkwijze op veiligheidsgebied, bewustwording rondom veiligheid en cultuuraspecten van veiligheid, en het voeren van regie op zware veiligheidsincidenten
 • Verkeersveiligheid. We streven naar het verminderen van het aantal doden, gewonden en overige ongevallen en incidenten op het rijkswegennet.
 • Nautische veiligheid. We streven naar het beperken van het aantal scheepsongevallen. Daarvoor werken we aan een effectieve bescherming tegen schade die door scheepvaartverkeer kan worden veroorzaakt, zowel door activiteit van de scheepvaart als van Rijkswaterstaat als verkeersmanager en aanbieder van de infra.
 • Externe veiligheid. Hiervoor brengen we de risico’s in beeld van het produceren, opslaan, overslaan en vervoer van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen.
 • Het verzamelen en beheren van relevante basisinformatie, cruciaal voor de plan-do-check-act-cyclus op de veiligheidsdomeinen.
 • Strategische advisering Crisismanagement, ondersteunen van proces Crisimanagement met visie- en kennisontwikkeling.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marko Ludeking, Afdelingshoofd Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid

06-51752095

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving en Selectie

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur verkeers- en vervoermodellen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur modellen scheepvaart en goederenvervoer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker gebruikersondersteuning Digitaal Stelsel Omgevingswet

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd