• Den Haag  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 16 juli 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: FEZ_20240701_10, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

TNO, Staatsbosbeheer en het CBS zijn voorbeelden van organisaties die een groot subsidiebedrag ontvangen. Als senior adviseur subsidies bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neem jij dit soort ingewikkelde dossiers voor jouw rekening. Op kantoor én vanuit huis. Voor zowel EZK als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met jouw talent voor heldere communicatie adviseer jij collega-adviseurs en beleidsmedewerkers over grote subsidiebedragen voor het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en een duurzame leefomgeving.

Adviseur en vraagbaak
Jij gaat aan de slag voor de directie Financieel Economische Zaken van het ministerie van EZK, op de afdeling Financiële Diensten en Administratie, binnen team Beleid. Hier werk je samen met circa 15 collega’s die zich bezighouden met incidentele subsidies. Als senior adviseur subsidies adviseer jij collega-adviseurs en informeer je beleidsmedewerkers van zowel EZK als LNV over wat er mag en kan op het gebied van subsidies. En hoe hier verantwoording over moet worden afgelegd. Hierbij houd je uiteraard rekening met geldende wet- en regelgeving. Je beoordeelt zelf dossiers en beantwoordt vragen van collega’s binnen en buiten je team.

Verder houd jij je bezig met het:

 • Bewaken van de voortgang van dossiers en het hierop aanspreken van collega’s.
 • Deelnemen aan werkoverleggen; je bepaalt mede de agenda, haalt problemen op en maakt ze bespreekbaar.
 • Geven van voorlichting aan collega-adviseurs en beleidsmedewerkers.
 • Beoordelen of afnemers van subsidies zich aan de afspraken gehouden hebben, bijvoorbeeld door financiële verslagen door te nemen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Financiële Diensten en Administratie beheert de financiën van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met ongeveer 50 collega’s zorgen we onder meer voor de verantwoordingsinformatie, voor tijdige en rechtmatige betaling van facturen, journalisering, waaronder de financiële jaarrekening, de gecorrigeerde saldibalans en de concernboekhouding en het beheer en de inrichting van de financiële administratie. We doen dat in een omgeving die (politiek) dynamisch is en waar datagedreven management en ICT-ontwikkelingen belangrijke invloed hebben. Bij FDA werken gedreven, enthousiaste collega's in een divers samensgestelde teams aan bedrijfsprocessen waar elke medewerker van EZK/LNV mee te maken heeft.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Directie Financieel Economische Zaken
De directie FEZ heeft als taak een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van de middelen en een ordelijk en controleerbaar financieel en materieel beheer te borgen. Deze taak is wettelijk geregeld (Besluit Taak FEZ). De directie FEZ heeft een dubbele rol: de onafhankelijke rol van concerncontroller en tegelijkertijd een faciliterende rol voor de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie.

De directie FEZ bestaat uit de afdelingen:

 • Begroting, Kaders & Control
 • BeleidsControl; Eigenaarsadvisering
 • Financiële Diensten en Administratie (FDA)

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Marcel ten Brinck, Teammanager Beleid bij FDA 06-11785997

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Ronald Garretsen, Senior adviseur Recruitment (tot 5 juli) 06-29636873

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker duurzame warmte

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior beleidsmedewerker Directie Regio & Ruimte (regio ZuidWest)

Ministerie van Economische Zaken (EZ)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Beleidsondersteuner (indicatie Banenafspraak)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 24-36
 • schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
  €2.945 - €5.586 (bruto)