Senior adviseur strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 25 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 12161
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beleidsontwikkeling en -analyse, kennismanagement en strategie; daar richten wij ons op binnen de afdeling Beleid in Den Haag. Binnen het cluster Strategie en Kennis bied jij als senior adviseur het DJI-beraad zicht op kansen en bedreigingen bij het realiseren van onze doelstellingen. Dat doe je in een complex gelaagde organisatie, waarbij je steeds de gewenste uitkomst voor ogen houdt.

Als senior adviseur draag jij bij aan de strategieontwikkeling van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en/of de beleidsontwikkeling op de terreinen van de divisies Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring en Forensische
zorg/Justitiële jeugdinrichtingen. Jij volgt de voor DJI relevante ontwikkelingen en vertaalt deze naar consequenties voor DJI. Hierin ben je een gesprekspartner voor onze bestuurders. Ook weet je DJI te vertegenwoordigen richting externe partners. Bovendien ben je in staat om op basis van ervaring (strategische) gesprekken te organiseren, en soms te leiden, met mensen van het hoofdkantoor van DJI, het veld, het bestuursdepartement en de keten.

Daarnaast kunnen we je inzetten in de beleidsontwikkeling. Je bent dan verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van adviesproducten op een of meerdere complexe aandachtsgebieden en politiek gevoelige dossiers. En je draagt dan bij aan de
bijbehorende adviesprocessen.

Geen dag is hetzelfde bij ons. In de huidige situatie werken we nog het merendeel thuis, al kunnen we sinds kort weer een dag per week naar kantoor. De verwachting is dat we steeds meer in een ‘hybride’ setting aan de slag gaan (een deel thuis en een deel op de Turfmarkt). Je schakelt tussen het werken aan strategisch advies over langere termijn, het voorbereiden van bestuurlijk overleg met andere directies, divisies, het Bestuursdepartement of veld, en snel annoteren voor de hoofddirecteur die overmorgen in een ketenoverleg vergadert over een onderwerp waar je soms veel, en soms minder van weet. De dynamiek van het politiek gevoelige werkveld van DJI maakt dat actualiteit, incidenten en media ook van invloed zijn op een gemiddelde week.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleid ontwikkelt uitvoeringsbeleid, begeleidt de implementatie daarvan en geeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) inzicht in de stand van zaken en mogelijke kansen en bedreigingen voor het realiseren van haar doelstellingen: het insluiten van strafrechtelijk veroordeelden en bestuursrechtelijke vreemdelingen, het herstellen van de rechtsorde en het voorkomen van recidive.

Daarnaast ontwerpt en beproeft de afdeling Beleid nieuwe processen en producten. Wij leveren integrale adviezen waarin feiten en cijfers, onderzoeksresultaten, expertise van binnen en buiten DJI en de koers van DJI zijn meegenomen.

De afdeling Beleid biedt de DJI-organisatie:

 • Beleidsontwikkeling: beleidskaders voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en hulp bij de implementatie daarvan. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het leefklimaat, de beveiliging en de continuïteit van zorg.
 • Beleidsanalyse: inzicht in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen op basis van de analyse en duiding van feiten en cijfers. De infographics l zijn daarvan een voorbeeld.
 • Kennismanagement: wetenschappelijk onderbouwde kennis voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. We werken met een kennisagenda.
 • Strategievernieuwing en -ontwikkeling: zicht op kansen en bedreigingen bij het realiseren van de doelstelling van DJI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw L. Schoenmaker, coördinator Strategie & Kennis

06-22761159

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur strategie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd detentie en re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Dordrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 18-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)