Senior adviseur sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD23/DWJZ/230530
 • Plaatsingsdatum 15 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Directie Wetgeving en Juridische Zaken is op zoek naar een senior juridisch adviseur bij de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW). Een interessante en uitdagende juridische functie met veel eigen verantwoordelijkheid op het brede terrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Wat ga je doen? Als senior adviseur Juridische Zaken zul je je voornamelijk bezig houden met de behandeling van bestuursrechtelijke zaken (bezwaar, beroep, advisering) op het brede terrein van het ministerie. Deze zaken liggen veelal op het gebied van de Woo en de AVG. Tevens kun je worden ingezet bij civielrechtelijke zaken, zoals aansprakelijkstellingen, het voeren van civiele procedures (veelal in samenwerking met de Landsadvocaat) en toetsing van convenanten en samenwerkingsovereenkomsten die door het bestuursdepartement worden gesloten. Ook draag je in algemene zin bij aan de kwaliteit van de juridische functie binnen het ministerie en Rijksbreed en neem je deel aan (inter)departementale projecten en werkgroepen.

Het mooie aan deze functie is dat jij op de dossiers die jij behandelt zult samenwerken met de andere sectoren van de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) en met andere juridische- en beleidsafdelingen binnen het gehele bestuursdepartement. Je leert het ministerie en al haar beleidsterreinen dus goed kennen en door de veelheid aan onderwerpen is geen dag en geen dossier hetzelfde. Tevens zul je deel gaan uitmaken van een gezellig team met gedreven collega’s.

Ben jij een generalistisch ingestelde jurist met een stevige basis in het bestuursrecht en bij voorkeur ook het civiele recht? Heb je zin om je op een breed terrein te ontwikkelen als senior juridisch adviseur binnen het ministerie? Ben je in staat je snel in nieuwe materie te verdiepen en vervolgens daarover te adviseren en zo nodig zelf actief handelend op te treden? Kun je goed samenwerken en ben jij een gezellige collega? Solliciteer dan vooral!

Wij zoeken een jurist met hoogwaardige, actuele kennis van het bestuursrecht (w.o. de Woo en de AVG) en bij voorkeur ook het privaatrecht. Je bent analytisch ingesteld en hebt een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je bent ambitieus, beschikt over samenwerkingsgerichtheid, overtuigingskracht, flexibiliteit en politiek/bestuurlijke sensitiviteit. Je weet goed te communiceren over inhoud en proces.

Je beschikt over enige jaren relevante werkervaring in een vergelijkbare juridische functie en hebt ervaring met procederen en hoogwaardig adviseren. Je bent bij voorkeur enige jaren werkzaam geweest in de advocatuur en/of bij de (rijks)overheid, en hebt de bijbehorende beroepsopleiding met succes gevolgd (Advocatuur, cq Academie voor Overheidsjuristen).

Naast de voor de functie noodzakelijke kennis en ervaring beschik je over de vaardigheid en bereidheid om je snel in te werken in voor jou nieuwe onderwerpen. Je bent in staat bij te dragen aan de wijze waarop het ministerie van JenV toepassing geeft aan het recht in een voortdurend in beweging zijnde maatschappelijke en politieke omgeving. Je bent in staat daartoe overleg te voeren met mensen en organisaties binnen en buiten het departement.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

De gesprekken met de Selectie Adviescommissie (SAC) zullen plaatsvinden op 07 december.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid is verantwoordelijk voor het rijksbrede wetgevingsbeleid. Daarnaast behandelt de sector diverse juridische aangelegenheden ten behoeve van de andere onderdelen van het bestuursdepartement. Het gaat onder meer om het geven van juridische adviezen, het opstellen van primaire besluiten, het behandelen van bezwaar- en beroepszaken, de behandeling van civiele bodemprocedures en kort gedingen en andere civielrechtelijke aangelegenheden. Ook heeft de sector een belangrijke rol in procedures van het departement bij de Europese Hoven (zowel Straatsburg als Luxemburg).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

De Directie Wetgeving en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van alle ministeries. De directie bestaat uit vier sectoren, waaronder de Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Denkers

06-52877400

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Uitermark

06-55692750

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur mensenrechten sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Huisvesting en Facilities

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur bedrijfsvoering PO bij het IUC JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd