• Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.491 - €5.756
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 3 augustus
 • Vacaturenummer 12301
 • Plaatsingsdatum 3 april 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Senior adviseur Ruimte, ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het cluster Ruimte in combinatie met de belangrijkste bestuurlijke opgaven. op strategisch- en tactisch niveau op taakvelden zoals groen, infrastructuur, afval, water, afgestemd op de relevante in- en externe ontwikkelingen en samen met interne- en externe partijen. Je bent verantwoordelijk voor de samenhang van operationeel beleid met ruimtelijke vraagstukken en het implementeren van het beleid in bijvoorbeeld beheerkaders. Je maakt van strategische vraagstukken innovatieve beleidsadviezen, je bekijkt een vraagstuk van verschillende kanten, je ziet de kansen en je kent de regels. Daarbij bedenk je hoe Cluster Ruimte de mogelijkheden vlot en effectief in de praktijk kan benutten. Daarnaast behoren initiëren, coördineren en evalueren van complexe projecten/werkzaamheden tot het taakgebied. Je bent adviseur van bestuur en management en je vertegenwoordigt de gemeente in vakinhoudelijk overleg met andere overheden. Je ontwikkelt en onderhoudt netwerken op het beleidsterrein. Bij problemen bij het realiseren van gemeentelijk beleid draag jij oplossingen aan, en ontwikkel je alternatieven. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Je toetst en evalueert de uitvoering van beleid en doet waar nodig voorstellen voor beleidsaanpassingen. Denk hierbij aan het opstellen van beheerkaders, verordeningen tactisch beleid en adviezen op het gebied van grote maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen, die betrekking hebben op de openbare ruimte zoals energietransitie, klimaat, wonen en mobiliteit. Om de ambities waar te maken is goede advisering aan het bestuur en andere stakeholders over het beleid en de uitvoering ervan noodzakelijk. Dilemma's weet je daarin goed te benoemen. Trends en ontwikkelingen weet je vroegtijdig te herkennen en je organiseert de dialoog daarover en de bijbehorende acties. Je gesprekspartners hierin zijn programmamanagers, teammanagers, directie, beleidsmedewerkers en het bestuur.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, met een relevante afgeronde opleiding in de ruimtelijke sector zoals Ruimtelijke Economie, Civiele techniek, Planologie of Recht;
 • Minimaal vijf jaar relevante ervaring met de uitvoering van beleidsmatige taken bij de (semi-)overheid;
 • Je bent zelforganiserend, oplossingsgericht, betrokken en een energieke persoonlijkheid.
 • Daarnaast ben je omgevingsbewust en toon je tactisch en strategisch, sterk communicatief en politiek sensitief gedrag;
 • Je bent goed in de werkelijkheid in de uitvoering te vertalen naar bestuurlijke besluiten. En je bent behendig en actief in het reageren op bestuurlijke bewegingen en wensen met inachtneming van het ambtelijke vakmanschap.
 • Je bent gewend in een complex bestuurlijke omgeving te werken.
 • Je kan buiten de regels om denken? Je hebt lef en durft ergens voor te gaan of een duidelijk 'nee' te geven.
 • Je bent innovatief en denkt integraal.
 • Je beschikt over uitstekende analytische en adviesvaardigheden

Arbeids­voorwaarden

 • Maand­salaris Min €3.491 Max. €5.756 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 5.756,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
 • Een individueel keuzebudget met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met de heer ir. M. (Marco) van der Sloot via telefoonnummer (06) 5325 4227.

Interesse in deze functie, solliciteer dan via de sollicitatielink.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald. De gesprekken vinden plaats via beeldbellen; via Whatsapp of MS Teams.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Gemeente Westland

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Strategie en Programmering
Het team Strategie en Programmering is verantwoordelijk voor de strategie en de programmering van het beheer van gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte en de ontwikkeling van nieuw te beheren gebieden. Vanuit een integrale aanpak is het team ook verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed- en grondbezit. Naast het opstellen en/of coördineren van producten als (gebiedsgerichte) beheerplannen, uitvoeringsplannen en beheerkaders draagt het team zorg voor de programmering en het regisseren van investeringsprojecten en maatregelpakketten die in het kader van het dagelijks beheer en onderhoud en de exploitatie nodig zijn. Daarnaast adviseert het team over (meer) complexe beheer- en uitvoeringsvraagstukken voor de openbare ruimte, vastgoed- en grondzaken, vastgoed en grondzaken. Dat gaat zowel om strategische sturing op de programma's zelf, als tactische en operationele advisering bij de uitvoering van de programma's. Het openbaar gebied van de gemeente omvat de deelgebieden 'woonwijken, dorpscentra, bedrijventerreinen, glastuinbouwgebieden, recreatiegebieden, begraafplaatsen, infrastructuur en (afval)waterhuishouding' inclusief vergunningverlening, toezicht en handhaving. De vastgoed- en grondportefeuille bestrijkt het maatschappelijk vastgoed (welzijns-, sport- en recreatievoorzieningen), vastgoed voor eigen gebruik, onderwijshuisvesting, strategisch vastgoed, tijdelijk vastgoed en gronden. Naast programmasturing en -advisering wordt vanuit het team ook advisering over verkeer- en vervoervraagstukken, water en ecologie en strategisch omgevingsmanagement verzorgd. De genoemde integrale benadering kenmerkt hoe we omgaan met ruimtelijke vraagstukken en houdt ook in dat de financiële sturing, monitoring en verantwoording van de programma's bij het team zijn belegd.

Binnen onze regio Werken in Haaglanden hebben we afgesproken dat als je al een vaste aanstelling hebt, je deze ook behoudt. Mogelijk bieden we je eerst een detachering aan van maximaal 6 maanden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Westland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Ruimte

Gemeente Westland
 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmamanager Ruimte

Gemeente Westland
 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch financieel adviseur

Gemeente Westland
 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)