Senior Adviseur (rol domeinsecretaris)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Contractduur is afhankelijk van de functie (kijk hiervoor onder kopje bijzonderheden)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 20-45
 • Plaatsingsdatum 11 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan veilige zorg? Kom werken bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is voor haar afdeling Bestuursondersteuning, Beleid & Strategie (BB&S), team Bestuursondersteuning op zoek naar twee ervaren domeinsecretarissen voor elk 36 uur per week.

Eén domeinsecretaris komt te werken binnen het domein Maatschappelijke Zorg. Jouw werkzaamheden zullen primair betrekking op het terrein van verpleging & verzorging en gehandicaptenzorg. Dit betreft een functie voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Eén domeinsecretaris komt te werken binnen het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie. Jouw werkzaamheden zullen primair betrekking hebben op het terrein van eerstelijns- en medisch specialistische zorg. Dit betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van een jaar.

Wat ga je doen?

Als domeinsecretaris ben je allround adviseur en rechterhand van een van de hoofdinspecteurs (HI). De domeinsecretaris is een spin in het web, zowel binnen de eigen organisatie als in het Haagse en vormt in onderlinge goede en resultaatgerichte samenwerking met de andere domeinsecretaris(sen), de managementondersteuner en de woordvoerder(s) het team van de HI. Daarmee draag je bij aan het goed functioneren van het betreffende domein en van de IGJ in zijn geheel.

Voorbeelden van taken zijn:

 • Het coördineren van (de bijdragen aan) de beantwoording van Kamervragen, beleidsbrieven; Algemene Overleggen, etc., inclusief afstemming met departement en betrokken toezichtsafdeling;
 • Het bewaken van de voortgang van dossiers en lopende projecten binnen het taakgebied van de HI;
 • Het voorbereiden en afhandelen van correspondentie;
 • Het (politiek bestuurlijk) adviseren op producten van de IGJ (zoals rapporten);
 • Het signaleren van ontwikkelingen die voor het domein van belang zijn en deze vertalen naar  domein;
 • Het signaleren van knelpunten en doen van voorstellen voor het opheffen hiervan;
 • Het schrijven van notities;
 • Het ondersteunen bij de uitvoering van inspectiebrede projecten of crises;
 • Het uitvoeren van (voorbereidende) werkzaamheden  die verband houden met het werkplan, productieplan, jaarverslag en jaarbeeld.

Functie-eisen

Wie ben jij?

Je hebt een onafhankelijke blik en je hebt zin om met overtuiging en enthousiasme te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau, bij voorkeur politicologie of bestuurskunde.
 • Je beschikt over ruime werkervaring in de gezondheidszorg, bij een toezichthouder of een andere overheidsorganisatie.
 • Je hebt affiniteit met en bent op de hoogte van de maatschappelijke, politieke en ambtelijke ontwikkelingen op het terrein van de zorg.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ervaring.
 • Je bent onderhandelingsvaardig, resultaatgericht en hebt het vermogen om verschillende belevingswerelden en belangen met elkaar te verbinden.
 • Je beschikt over een sterk analytsich vermogen en kunt goed plannen en organiseren, netwerken en motiveren.
 • Je bent communicatief sterk, schrijft makkelijk en kunt gesprekspartner zijn op alle niveaus in de organisatie.
 • Je kunt goed inspelen op onverwachte gebeurtenissen en omstandigheden.

Werk-/denkniveau
Academisch

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris bedraagt maximaal € 5671,- bruto per maand, schaal 12 (CAO Rijk), op basis van 36 uur per week.

 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Contractduur is afhankelijk van de functie (kijk hiervoor onder kopje bijzonderheden)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast je salaris bieden wij je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • De mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen;
 • Een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor o.a. deelname aan fitness;
 • Een pensioenregeling bij het ABP;
 • Een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse);
 • De mogelijkheden voor opleidingen, trainingen en coaching;
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren);
 • 60% betaald ouderschapsverlof;
 • Een laptop en smartphone.

Bijzonderheden

 • De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op vrijdag 2 oktober.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we mogelijk tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Kijk hier voor het volledige functieprofiel inclusief de bijbehorende competenties van Senior Adviseur.
 • Afhankelijk van de functie betreft het een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid) of een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes (BJCB) De directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes (BJCB) ondersteunt de IGJ als geheel en in het bijzonder het primair proces van de IGJ. Dat doen we multidisciplinair met politiek-bestuurlijke, beleidsmatige, juridische en communicatieve deskundigheid en met de inlichtingen- en opsporingseenheid.

De directie is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het goede verloop van concernprocessen op deze terreinen. Zij ondersteunt de organisatie in de ontwikkeling van een eenduidig zelfbeeld, profilering en reputatie. Zij levert tijdige en kwalitatief goede juridische ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De directie zorgt voor goede, afgestemde en tijdige inbreng van de IGJ in de beleidsontwikkelings- en wetgevingsprocessen van het kerndepartement van VWS. Daarbij houdt zij het oog op zowel de interne organisatie als de actuele gebeurtenissen op het gebied van gezondheidszorg en jeugd.

We dragen bij aan de domein overstijgende beleidsimplementatie.

Binnen de directie bevinden zich de volgende afdelingen:

 • Bestuursondersteuning, Beleid & Strategie;
 • Juridische Zaken;
 • Communicatie;
 • Bureau Opsporing en Boetes.

De directie BJCB is in beweging. Dit kan ook effect hebben op het takenpakket van de domeinsecretaris in de toekomst.

Bestuursondersteuning, Beleid & Strategie (BB&S)
Bruggen slaan tussen de toezichtpraktijk en de beleidspraktijk, dat is wat de afdeling BB&S constant doet om de zorg te verbeteren. Medewerkers van BB&S verzorgen de IGJ-inbreng in relevante beleids- en wet/regelgevingstrajecten van met name het ministerie van VWS (en soms andere ministeries) als ook voor Kamervragen en debatten in de Tweede Kamer. De afdeling doet dit in nauw contact met inspecteurs van de IGJ en beleidsmedewerkers in Den Haag. Ook ondersteunt BB&S het Managementteam (MT) van de IGJ bij overleggen en (interne) bestuurlijke vraagstukken.

In de adviezen van BB&S staat het bewaken van de eigenstandige positie en onafhankelijke oordeelsvorming van de toezichthouder centraal. Ook verzorgt BB&S een laagdrempelige niet-juridiserende afhandeling van klachten van burgers en zorgaanbieders over de IGJ.

De afdeling BB&S bestaat uit twee teams:

 • Team Bestuursondersteuning
  Het team Bestuursondersteuning (BO) vervult een grote verscheidenheid aan taken en rollen ter ondersteuning van (het Managementteam van) IGJ. Dat betreft onder andere politiek-bestuurlijke ondersteuning van de MT-leden, ordentelijke klachtenbehandeling, coördinatie van parlementaire zaken, ondersteuning bij bestuurlijke vraagstukken/overleggen, en een spilfunctie in de samenwerking tussen de IGJ en het ministerie van VWS.
 • Team Beleid & Strategie
  Het Team Beleid en Strategie (B&S) behartigt de belangen van de IGJ bij beleids- en wetsontwikkelingen van de departementen (vooral VWS en V&J) en verzorgt de IGJ-inbreng. Daarnaast draagt B&S bij aan de implementatie van beleids- en wetswijzigingen binnen de IGJ. Dit door tijdig inzichtelijk te maken wat de noodzakelijke veranderingen zijn die door de IGJ in de uitvoering van haar toezicht moeten plaatsvinden en door de betrokken afdelingen bij elkaar te brengen. Tenslotte adviseert B&S het MT over de strategie-ontwikkeling van de IGJ zoals bijvoorbeeld op het punt van het IGJ-brede toezicht- en interventiebeleid, het Meerjarenbeleidsplan en de positionering van IGJ in het krachtenveld waarin zij opereert.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Geert Jan Visser, Teamcoördinator Bestuursondersteuning

06-11647703

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Juridische Zaken

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist Klachtenafhandeling, Privacy & WOB

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior programmamanager Palliatieve Zorg

ZonMw
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-32
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd