Senior Adviseur Projectbeheersing

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 16 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-152
 • Plaatsingsdatum 17 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We zijn op zoek naar een innovatieve procesdenker pur sang die ons voorbij de “waan van de dag” loodst en ons adviseert en faciliteert in planmatig en projectmatig te werken, zodat we onze complexe uitdagingen en ambities beheersen en behalen. Duurzaam en efficiënt gebruik van water en bodem is op dit moment een belangrijk maatschappelijk thema dat daarmee ook veel politieke aandacht krijgt. De toegenomen dynamiek in het water- en bodemdomein heeft de druk op de directie flink vergroot. Issues zoals diepe plassen of PFAS staan hoog op de politieke agenda vandaag de dag. Met name het bodemveld is de afgelopen jaren hiermee sterk veranderd en ontwikkelt zich verder. Dit vergt innovatie, vernieuwing, verandering maar bovenal verbetering ten aanzien van onze manier van werken, waarin we de regie pakken en behouden op onze eigen verantwoordelijkheden in samenhang met activiteiten elders binnen de directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien (WOM). Hiervoor is een toenemende behoefte en noodzaak aan planmatig en projectmatig werken binnen de directie. We willen dit introduceren binnen het programma PFAS en vandaar uitrollen binnen de directie.

Wat ga je doen als Senior Adviseur Projectbeheersing?

In eerste instantie ligt je focus op het onderwerp bodem en wordt deze geleidelijk uitgebouwd naar de overige teams van de directie (WOM). Dit betekent dat je op bevlogen en inspirerende wijze invulling geeft aan het werken vanuit voorspelbare, realistische en samenhangende planningen van opgaven met helder inzicht, overzicht, zicht op mijlpalen en (tussen)producten voor het management en medewerkers als ultiem resultaat. Ook help je dossierhouders met een meer resultaatgerichte aanpak van opgaven en leg je verbindingen met de andere teams in de directie en daarbuiten.

Wat verwachten we voor resultaten?

Die zijn tweeledig. Ten eerste dat we met elkaar goed zicht hebben op wanneer welke producten gereed zijn en wanneer een volgende mijlpaal wordt gehaald die voor de sturing of het informeren van bijvoorbeeld bewindspersonen van belang is. Je zorgt ervoor dat deze informatie routinematig, consequent en gestructureerd wordt verzameld en in hanteerbare overzichten wordt weergegeven. Ten tweede help je de medewerkers van de afdeling en de directie vorm te geven aan planmatig werken. Je helpt met het ontwikkelen van standaarden en het breed invoeren van projectmatig werken Niet iedereen is hier even vaardig in. Hoe formuleer je handig mijlpalen, wat voor een planning hoort hierbij? Je neemt hier de verantwoordelijkheid niet over, maar je adviseert en faciliteert hierin op inspirerende en constructieve wijze.

Functie-eisen

 • Master/doctoraal – WO;
 • Je beschikt over enkele succesvolle, jaren relevante ervaring;
 • Je neemt initiatief en beschikt over goede communicatieve eigenschappen, zowel mondeling en schriftelijk;
 • Naast de eisen herken jezelf in onderstaand profiel;
 • Je werkt zorgvuldig en bent van nature resultaatgericht;
 • Je bent strategisch en analytisch sterk;
 • Je bent sociaal en werkt graag samen;
 • Je bent nieuwsgierig, enthousiasmerend en daadkrachtig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Interne en Interdepartementale kandidaten met een vast contract behouden dit
 • we voornemens zijn de sollicitatiegesprekken te voeren in week 33

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Waterketen en stoffen
De afdeling Waterketen en Stoffen is een nieuwe afdeling die per 1 juli van start gaat. De onderwerpen zijn tot nu toe ondergebracht bij twee andere afdelingen van de directie. Reden voor de uitbreiding is het groeiend aantal medewerkers en steeds grotere politieke en maatschappelijke belangstelling voor de onderwerpen water en bodem. De afdeling zal gaan bestaan uit in totaal 19 medewerkers die zich bezighouden met drinkwater, afvalwaterzuivering en nieuwe stoffen in het water- en bodemsysteem zoals PFAS. We formuleren antwoorden op grote vragen zoals: “hoe zorgen we voor voldoende en veilig drinkwater in de toekomst” en “hoe voorkomen we een nieuwe PFAS-crisis maar geven we voldoende waarborgen bij het voorkomen van deze stoffen in ons milieu?”.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer dr. ir. M. van Gelderen

06-15359657

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Stoffenbeleid Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker waterkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Ruimte en Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd