Senior adviseur/programmacoördinator leiderschap en talentontwikkeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 28 september Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer BABD/2021/11
 • Plaatsingsdatum 13 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Programma’s die gaan over het verbreden en verdiepen van (persoonlijk) leiderschap, of talentvolle managers helpen ontwikkelen naar een volgend niveau. Aan dit soort programma’s werk jij als senior adviseur/programmacoördinator binnen de afdeling Ontwikkelen en Interim in Den Haag. Onze doelgroep: ongeveer 1.800 (top)managers en directeuren vanaf schaal 15 binnen het Rijk. Help jij hen zich verder te ontwikkelen?

Binnen team Leiderschap heb je je eigen aandachtsgebied, maar werk je ook samen met collega-adviseurs aan programma’s. Als programmacoördinator werk je aan op het opzetten, uitwerken, aanbesteden, evalueren en actualiseren van programma’s. Deze organiseren we vaak in samenwerking met gespecialiseerde bureaus. Jij zorgt dan voor de inkoop en aanbesteding. Voorbeelden van programma’s zijn:

 • Kandidatenprogramma, een tweejarig talentprogramma gericht op afdelingshoofden die de stap naar directeur willen maken;
 • TMG (Topmanagementgroep) Top, talentontwikkelprogramma voor directeuren die de stap naar het topmanagement willen zetten;
 • ABD LGA (Learning in a Globalised Arena), onderdeel van TMG Top en ook beschikbaar voor de topmanagementgroep;
 • TMG-activiteiten voor de topmanagementgroep;
 • ABD Lab, het leiderschapsaanbod voor directeuren.

Jij bent verantwoordelijkheid voor een van de programma’s en werkt mee aan een of twee andere. Het programma waarmee jij aan de slag gaat is het ABD Kandidatenprogramma. Hierin pak je verschillende rollen.

Jouw taken als programmacoördinator

 • Je werkt op inhoudelijk niveau aan het vormgeven, ontwikkelen en begeleiden van leiderschapsprogramma’s. Je treedt hierin op als adviseur naar het directieteam BABD en het gezamenlijke overleg van de secretarissen-generaal.
 • Je ziet samenhang tussen de verschillende programma’s en onderscheidt relevante en actuele thema’s. Deze vertaal je naar nieuwe interventies die nodig zijn om te anticiperen op actuele vraagstukken.
 • Je treedt op als opdrachtgever bij de partijen die delen van de uitvoering van de programma’s voor hun rekening nemen.
 • Je geeft de bedrijfsvoering van het programma vorm en werkt samen met financiën, communicatie en ondersteuning in de uitvoering.
 • Je vertaalt de inhoud en opzet van een programma of in te kopen instrument schriftelijk naar een inkoopofferte, en stuurt een (Europees) inkoopproces aan.

Jouw taken als programmaontwerper

 • Je vertaalt de grote lijnen van een programma naar instrumentatie en ontwerp.
 • Je bewaakt de balans tussen de verschillende variabelen in een programmaontwerp en de programmadoelstelling. Denk aan de verhouding aanbodgestuurd-vraaggericht, maar ook aan het profiel van de deelnemers, de omvang van de groepen en de duur van het programma.
 • Je overlegt met opdrachtnemers en betrokken deelnemers.
 • Je voert groepssessies uit of begeleidt deze.
 • Je brengt samenhang in de ervaringen tussen interventies en maakt deze generiek voor verschillende deelnemers/doelgroepen.

Jouw taken als ontwikkelconsultant

 • Je maakt de samenhang generiek tussen verschillende persoonlijke ontwikkelingsvragen en interventies ten behoeve van programmaontwikkeling.
 • Je begeleidt kleine groepjes en zet werkvormen op die passen bij de vraag.
 • Je gaat in gesprek over loopbaanvraagstukken, leiderschapsontwikkeling en andere ontwikkelbehoeften van managers in het algemeen en kandidaten van programma’s in het bijzonder. Individuele deelnemers coach je begeleidend.
 • Je geeft vorm aan persoonlijke interventies voor individuele deelnemers.

Je ziet de samenhang en afhankelijkheid tussen deze drie rollen/niveaus in een programma en geeft deze vorm. Daarnaast werken we binnen het team, binnen de afdeling én binnen het bureau aan verschillende opgaven en projecten. Bijvoorbeeld over de veranderingen in opvattingen waaraan een topmanager moet voldoen. En over uitdagingen voor managers binnen de Rijksoverheid. Daarnaast krijg je de ruimte om aan je eigen professionele ontwikkeling te werken. Je bouwt en onderhoudt ook een relevant netwerk, werkt samen met partners binnen en buiten de rijksoverheid en stemt af met beleidspartners.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD) is het managementdevelopmentbureau voor (top)managers binnen de Rijksoverheid. BABD werkt aan een overheid die haar (maatschappelijke) taken steeds beter uitvoert. Daarvoor faciliteren we de werving en selectie en ondersteunen we bij het ontwikkelen van leiderschap van deze managers in de top van de rijksoverheid.

De Algemene Bestuursdienst is de afgelopen jaren fiks uitgebreid met de doelgroep ABD-managers. Deze groep bestaat uit afdelingshoofden, divisiehoofden, projectmanagers en vergelijkbare managementfuncties bij de departementen op schaal 15-niveau.

In de afdeling Ontwikkelen en Interim werken wij programmaoverstijgend samen aan het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van een aansprekend leeraanbod voor de brede ABD-doelgroep van zo’n 1.800 managers die werken bij alle ministeries. Dat aanbod bestaat enerzijds uit talentontwikkelingsprogramma’s voor een specifieke doelgroep en anderzijds uit een breed aanbod dat de vakmanschapsontwikkeling van ABD’ers in de breedte ondersteunt. Daarbij zoeken we in al ons aanbod naar een goed evenwicht tussen aandacht voor leiderschaps-, vakmanschaps- en loopbaanvraagstukken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief BZK. Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij BZK zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nina Ellenkamp, senior adviseur Leren en Ontwikkelen (tot 9 augustus)

06-31748593

Marion van de Vorst (na 9 augustus)

06-46382207

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior communicatieadviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bedrijfseconoom Vervoer & Post

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) secretaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd