Senior adviseur plantgezondheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 22 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220630_11a
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een ervaren projectleider met goede kennis van planten en plagen? Wil jij een bijdrage leveren aan de plantgezondheid en daarmee ook aan de bescherming van Nederlandse teelten, natuur en landschap? Lijkt het je bovendien interessant om te werken in een breed werkveld binnen het publieke belang Plantgezondheid? Dan is deze functie als Senior Adviseur Plantgezondheid, bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Voor Nederland implementeert de NVWA de nieuwe EU plantgezondheidswetgeving, die eind 2019 van kracht geworden is. Deze wetgeving heeft effect op alle Nederlandse bedrijven die plantaardig (‘fytosanitair risicovol’) materiaal verhandelen. Een deel van deze wetgeving betreft het Plantenpaspoort, en daarmee verbonden ook de bedrijfsregistraties, plantaardig R&D materiaal, schadelijke organismen, handhaving & toezicht en informatievoorziening naar burgers en ondernemers. In nauwe samenwerking met de plantaardige keuringsdiensten, douane en brancheorganisaties, wordt gewerkt aan een haalbare uitvoering van deze wettelijke vereisten.
Als Senior Adviseur Plantgezondheid kom je te werken bij de directie Handhaven op de afdeling Expertise, in het team Plantgezondheid Internationaal. Dit team draagt bij aan het uitvoeren van de taken van de National Plant Protection Organization (NPPO), die bij de NVWA belegd zijn. Je gaat je in deze rol bezighouden met de projecten rondom de Plantenpaspoorten en Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQP's). Hiermee draag je bij aan het beschermen van de EU tegen de introductie van schadelijke organismen in land- en tuinbouw en natuur. Je werkt nauw samen met collega’s binnen de NVWA (NIVIP, inspectie, handhaving, Plantgezondheid nationaal) en daarbuiten (keuringsdiensten, wetgevers, counterparts in andere EU-lidstaten). De kennis die je levert is sterk inhoudelijk op het gebied van planten, plantenziekten, (handels-)praktijk en de relevante EU-regelgeving.

Wat ga je doen?
Je zorgt ervoor dat Nederland aan alle wettelijke verplichtingen voldoet rondom de Plantenpaspoorten en alles wat daarbij komt kijken. Een plantenpaspoort bevat specifieke informatie die gedocumenteerd moet zijn voor alle ‘planten bestemd voor opplant’ die binnen de Europese Unie (EU) verhandeld worden. Daaraan gelieerd is ook de regelingen rond RNQP’s. Een RNQP is een ziekte/plaag die al voorkomt in de EU en die slechts op bepaalde gewassen (teeltmateriaal) gereguleerd wordt. Bovendien zorg je ervoor dat de registratie van bedrijven die planten verhandelen in goede banen geleid wordt. Je waarborgt dat de projecten rondom de Plantenpaspoorten en RNQP’s aan alle EU-vereisten voldoen. De keuringsdiensten zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze vereisten, maar de NVWA is verantwoordelijk voor efficiënte en effectieve coördinatie. Bovendien verzorgt de NVWA voor deze onderwerpen de samenwerking en contacten met de Europese Commissie en met de andere lidstaten.
In deze baan werk je nauw samen met de betrokken keuringsdiensten en je coördineert hun beleid door regelmatig overleg. Je krijgt daarbij ook te maken met databeheer, nationale afspraken, handhaving en informatievoorziening voor Nederlandse bedrijven. Ook relatiebeheer en contacten met aanspreekpunten bij de Europese Commissie en lidstaten zijn hierbij belangrijk. Je bent direct verantwoordelijk voor het Nederlandse register van erkende bedrijven en je werkt hiertoe nauw samen met Informatiemanagement van de NVWA.
Daarnaast ben je trekker van belangrijke innovatieprojecten op het gebied van plantenpaspoorten en RNQP’s, zoals het verbeteren van de traceerbaarheid van plantmateriaal bij Nederlandse operators en een verkenning naar de mogelijkheden voor elektronische plantenpaspoorten. Ook kun je betrokken worden bij nieuwe EU-regelgevingstrajecten zoals plantenpaspoortvereisten voor e-commerce bedrijven. Recent is er door de EU een audit uitgevoerd om de implementatie van de plantenpaspoortwetgeving te toetsen. De NVWA zal meer moeten inzetten op informatievoorziening aan bedrijven over gereguleerde plagen en ziekten (inclusief RNQP’s).
Als Senior adviseur plantgezondheid krijg je inhoudelijk interessant werk in een dynamische omgeving. Je krijgt de kans jezelf verder te ontwikkelen en verbetertrajecten te initiëren.

Je rapporteert functioneel aan de Coördinerend Specialistisch Inspecteur Plantgezondheid Internationaal en/of een collega Senior Inspecteur en hiërarchisch aan de Teamleider expertise plantgezondheid internationaal.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het inhoudelijk geweten van de NVWA, zo noemen we onze afdeling Expertise ook wel. Waarom? Omdat wij belangrijke kennis opbouwen en delen met onze collega’s. En omdat we de strategische opgave van de NVWA verbinden met de uitvoering. Tatoeageshops, mestvervoerders, vissersschepen, horecaondernemingen, pretparken, agrarische bedrijven, speelgoedfabrikanten, je kunt het zo gek niet bedenken of de NVWA controleert bij deze en andere organisaties of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Een superdivers werkveld waarin veel kennis nodig is. Niet voor niets telt onze snelgroeiende afdeling ruim 200 medewerkers. Grote kans dat jouw achtergrond of interesse bij een van de tien expertiseteams past.

Geen dag is hetzelfde
De afdeling Expertise is hét knooppunt als het gaat om het verbinden van buiten en binnen. Zo adviseren we over beleid en beoordelen we of nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Daarnaast informeren we collega’s over wetswijzigingen. We stellen werkinstructies op voor de inspecteurs en keuringsdiensten. En we beantwoorden Kamervragen, vragen van collega’s, ministeries, burgers, bedrijven en andere toezichthouders. Het is maar een greep uit onze werkzaamheden. Elke dag is anders. En extra interessant: de NVWA is in beweging. Op onze afdeling zetten we vol in op vernieuwing en innovatie. Denk bijvoorbeeld aan steeds meer datagedreven werken om kwalitatief hoogstaande informatieproducten te kunnen leveren.

Wij maken impact!
Ben jij nieuwsgierig en wil je graag vooruit? In het dynamische werkveld van de NVWA blijf jij je ontwikkelen. Daarbij krijg je ruimte om met ideeën te komen en initiatief te nemen. We mogen dan wel een grote club van dik 200 mensen zijn, de sfeer is informeel en we werken prettig samen. Wat onze afdeling nog meer kenmerkt? De passie die er vanaf spat. We zijn toegewijd aan de doelstellingen van de NVWA en voelen de drive om bij te dragen aan een betere maatschappij.

Het team
Het team expertise plantgezondheid internationaal draagt bij aan de totstandkoming van de fytosanitaire wetgeving en vertegenwoordigen Nederland in diverse internationale gremia, waaronder het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (ScoPAFF, EU), European Plant Protection Organisation (EPPO) en International Plant Protection Convention (IPPC), en bilaterale gesprekken met NPPO’s van derde landen. Het team levert expertise op het gebied van fytosanitaire garanties ter ondersteuning van de markttoegang derde landen. Dit team kenmerkt zich door enthousiasme, gedrevenheid en aanwezigheid van veel kennis en ervaring.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

C. (Claire) Peusens, teamleider Expertise Plantgezondheid internationaal

06-11238822

M.B. (Bram) de Hoop, Senior beleidsmedewerker

06-51584878

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Plantgezondheid Surveys

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Plantgezondheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Specialistisch Inspecteur Plantgezondheid internationaal

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)