Senior Adviseur Openbaarmaking en Transparantie

 • Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT, Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 31 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-119, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Ben jij de pionier die op strategisch niveau gaat bijdragen aan openbaarmaking en transparantie? En wil je graag midden in de politieke en maatschappelijke actualiteit werkzaam zijn?

We heten je welkom bij de nieuwe afdeling Openbaarmaking en Transparantie! Het ministerie van Financiën heeft grote ambities om zo open en transparant mogelijk te worden, zoals opgenomen in onze Visie Openheid en Transparantie 2026 (Visie Openheid en Transparantie 2026). Om deze ambities te realiseren, is in 2024 de afdeling Openbaarmaking en Transparantie van start gegaan. Uiteindelijk zullen in 2025 zo’n 100 professionals vanuit verschillende rollen zorgen voor goede en tijdige actieve en passieve openbaarmaking. Het team Strategie, Beleid en Innovatie (SBI) is actief op brede horizontale onderwerpen, zowel binnen de afdeling, het departement (inclusief de 3 uitvoeringsdiensten van het ministerie: Belastingdienst, Toeslagen en Douane), als daarbuiten. Verderop kun je meer lezen over wat SBI precies doet.

Je komt te werken in een dynamische omgeving en je maakt deel uit van een team dat aan het groeien is. We hebben een prettige werksfeer en vinden het belangrijk om in jouw ontwikkeling te investeren. Jouw werk staat middenin de politieke belangstelling en is altijd actueel, wat voor interessante en soms stevige uitdagingen kan zorgen. Kunnen relativeren als het even tegenzit, hoort daar ook bij!

Wie zoeken wij?
Om de ambities van het ministerie van Financiën op het vlak van openbaarmaking en transparantie te realiseren, zijn binnen SBI verschillende adviseurs openbaarmaking en transparantie werkzaam. Jij bent als senior verantwoordelijk voor de implementatie van wet- en regelgeving en draagt er zorg voor dat het ministerie deze ook naleeft. Je werkt daarbij nauw samen met adviseurs. Affiniteit en ervaring met de Wet open overheid (Woo) is dan ook gewenst.

Je draagt ook bij aan het (strategisch) openbaarmakingsbeleid van het ministerie. Je signaleert kansen en adviseert het MT van de afdeling, de ambtelijke top en bewindspersonen over hoe de Visie Openheid en Transparantie verder kan worden gebracht. Dit doe je bijvoorbeeld door de visie van Financiën op het gebied van openbaarmaking uit te dragen in je advisering voor (top)ambtelijke overleggen.

Je onderzoekt tevens trends in Woo-verzoeken en kent de informatiebehoefte van de doelgroepen van Financiën doordat je in nauw contact met hen staat. Op basis van die informatie draag je er zorg voor dat het actieve openbaarmakingsbeleid hierop aansluit. Ook heb je oog voor het functioneren van de actieve openbaarmakingsprocessen binnen en buiten het ministerie. Financiën heeft de ambitie om binnen een korte termijn concrete stappen te zetten om meer informatie actief openbaar te maken. Hiervoor dient het nodige opgezet en gecoördineerd te worden binnen het departement. Samen met een aantal adviseurs uit het team pak je dit op en zorg je dat deze ambitie waargemaakt wordt.

Je evalueert daarnaast de uitvoering van wet- en regelgeving en bent actief in interdepartementale overleggen.
Omdat het werk een grote variatie kent, zijn we opzoek naar avonturiers met een proactieve en zelfstandige werkhouding en ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent niet bang voor een uitdaging, ook als je niet precies weet hoe het zit. Door jouw creatieve aanpak weet je dingen tot een goed einde te brengen. Je beschikt over goede netwerkvaardigheden, waardoor je weet te verbinden en weerstand weet te doorbreken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team SBI heeft een centrale plek in de afdeling Openbaarmaking & Transparantie. Het speelveld van SBI is breed en divers, en staat middenin de bestuurlijke én politieke aandacht. Daarnaast is het onderwerp van openbaarmaking en transparantie volop in ontwikkeling. Dit vraagt zowel om flexibiliteit en enthousiasme alsook om jouw denkkracht en doorzettingsvermogen om deze transitie vorm te geven. Meedenken over en bijdragen aan het verder ontwikkelen van de organisatie doe je graag. Het team SBI bestaat uit ongeveer 10 professionals met verschillende specialismen en achtergronden.
SBI heeft drie kerndoelstellingen:

 • Zorgdragen voor de implementatie en naleving van relevante wet- en regelgeving (zoals de Wet open overheid, de Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s en de bovengenoemde Visie): SBI draagt zorg voor innovatieve processen en systemen zodat collega’s hun werk optimaal kunnen doen. Daarnaast bewaakt SBI termijnen en rapporteert geregeld over wat het ministerie openbaar maakt.
 • Formuleren van beleid en actueel houden van de Visie Openheid en Transparantie: SBI analyseert data, bijvoorbeeld van Woo-verzoeken, staat in nauw contact met de doelgroepen en draagt er zorg voor dat het actieve openbaarmakingsbeleid is afgestemd op de informatiebehoefte van de maatschappij.
 • Adviseren van ambtelijke top en bewindspersonen: SBI informeert de ambtelijke top over de stand van de uitvoering via rapportages. Daarnaast signaleert SBI relevante ontwikkelingen en adviseert hier proactief over.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Matthijs Zeeman, Kwartiermaker Teamleider Strategie, Beleid en Innovatie 06-11445752

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend Afdelingshoofd Winst

Ministerie van Financiën
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)

Onderzoeker integriteit

Ministerie van Financiën
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)