Senior adviseur omgevingsmanagement landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 19 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGLGS20240328_12
 • Plaatsingsdatum 29 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het verminderen van de stikstofuitstoot, het versterken van de natuur en het zorgdragen voor een vitaal landelijk gebied is zonder twijfel één van de uitdagendste opgaven waar Nederland voor staat. Bij het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof (DG LGenS) werken we aan twee hoofddoelen: 1) herstel van natuur, duurzame toekomst voor de landbouw en voor boeren in ons land, en vitale en leefbare buitengebieden, en 2) alles wat nodig is om deze transitie in het landelijk gebied samen met de maatschappij verantwoord te laten verlopen. De betrokkenheid van de samenleving is daarbij cruciaal. De senior adviseur omgevingsmanagement speelt daarin een belangrijke rol. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste adviseur die helpt de verbinding met de buitenwereld en bekende en onbekende externe partijen structureel te versterken.

Zorg jij ervoor dat ons DG in nauw contact staat met de samenleving, en daarmee een bijdrage levert aan een verantwoorde transitie van het landelijk gebied?

In deze functie adviseer je collega’s over de inzet van participatie in beleidstrajecten en steek je ook de handen uit de mouwen door te helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld bijeenkomsten en overleggen. Je analyseert ontwikkelingen en issues die spelen in de samenleving en adviseert op basis daarvan gevraagd, maar zeker ook pro-actief over de inzet van participatie. Je zorgt voor een actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen, zoals branche- en belangenorganisaties en natuur- en milieuorganisaties bij de beleidsvorming. Je zorgt voor de voorbereiding en organisatie van reguliere overleggen met maatschappelijke partners, brede thematische sessies en/of werkbezoeken. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het strategisch omgevingsmanagement binnen het ministerie van LNV. Je verkent mogelijke nieuwe ideeën en helpt om ze in de praktijk te brengen. Voor deze functie vragen we je bijvoorbeeld niet alleen te richten op de bekende partijen, maar zeker ook om te adviseren over de betrokkenheid van inwoners en nog onbekende partijen bij deze transitie-opgave. Je werkt daarbij als een spin in het web tussen DG LGenS, de organisatieonderdelen van LNV, andere omgevingsmanagers binnen LNV en de communicatiecollega’s.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Maatschappelijk Verantwoorde Transitie wil de transitie in het landelijk gebied op een maatschappelijk verantwoorde manier kan verlopen. Dat betekent: samen met bewoners, belangenorganisaties, mede-overheden en kennisinstellingen. We zijn een afdeling van zo'n twaalf mensen, die met veel enthousiasme en collegialiteit werken aan omgevingsmanagement, communicatie, de sociaaleconomische versterking van het landelijk gebied en het begrijpen wat transitieopgaven van een overheid vragen. Hiertoe boren we zowel theoretische als praktische kennis en ervaringen aan van mensen die aan deze transitie werken of daarmee te maken krijgen. We binden een relevant netwerk aan ons, waarin ruimte is voor zowel enthousiaste als kritische geluiden (‘buiten ophalen’). Met behulp van die kennis en ervaringen en in samenwerking met dat netwerk willen we de transitie op een maatschappelijk verantwoorde manier laten verlopen. Dat doen we door concrete bijdragen te leveren aan de beleidsontwikkeling voor het landelijk gebied én door het bevorderen van het ambtelijk vakmanschap over werken aan transitieopgaven (‘binnen waarmaken’).

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet zich iedere dag in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Er gebeurt veel in onze organisatie en geen dag is hetzelfde! Je komt te werken binnen het directoraat-generaal Landelijk Gebied & Stikstof. De club kenmerkt zich door een hoge gedrevenheid en een energieke sfeer. Er wordt hard gewerkt in een soms complexe politiek-bestuurlijke context. Juist daarom letten we ook goed op elkaar en is er ruimte voor ontspanning. Binnen het DG Landelijk Gebied & Stikstof kom je te werken in de afdeling Maatschappelijk Verantwoorde Transitie (zie hierna).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Suzanne Plugge, omgevingsmanager

06-41469275

Mevrouw. Aicha Lubbinge

06-15038401

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior communicatieadviseur landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Regiodeals en brede welvaart landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Transitieteam Landbouw en Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)