• Stand­plaats Rijswijk of Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 november Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer WVL-762
 • Plaatsingsdatum 23 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat op dit moment voor een grote uitdaging: het terugdringen van stikstof. Hoe zorgen we voor minder stikstof, terwijl we tegelijkertijd ons areaal willen vernieuwen en renoveren? Bij ons werk je als senior adviseur aan het verbinden van de opgaven op de Rijkswaterstaat netwerken mét de opgaven op het gebied van stikstof en natuur. Je standplaats wordt Rijswijk of Utrecht.

Jij maakt (natuur)beleid, wetgeving en de daarvoor relevante (reken)modellen toepasbaar. Je adviseert vanuit je specifieke kennis over de uitvoerbaarheid en werkt mee aan de beleidsvorming door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Namens het ministerie van IenW neem je deel aan diverse werk- en begeleidingsgroepen waardoor je direct bent betrokken bij uitdagende vraagstukken en de lopende ontwikkelingen op het stikstofdossier. Je zit dicht bij het vuur.

Bij complexe aanleg- en onderhoudsprojecten zet je als Adviseur wetgeving en beleid om naar de praktijk van de projecten en adviseer je hierover direct aan een Stuurgroep stikstof met vertegenwoordigers van verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat.

We zoeken adviseurs met specifieke kennis op een of meerdere van de volgende gebieden. Denk hierbij aan kennis van toepassing van rekenmodellen voor luchtkwaliteit en/of stikstofdepositie. Of kennis van een ecologische effectbeoordeling. Maar ook kennis van ontwikkelingen in biodiversiteit en/of kennis van de toepassing van natuurwetgeving en beheermaatregelen.

Naast de concrete werkzaamheden op de uitvoering en het beleid werk je aan kennismanagement en de programmering van Rijkswaterstaat op het natuur- en stikstofdossier. Daarbij leg je verbindingen tussen de Rijkswaterstaat netwerken en werkterreinen. Jouw kennis draag je over aan collega’s binnen en buiten de afdeling. Je werkt in een hecht en klein team van collega’s van Rijkswaterstaat en het ministerie en bent bezig met voortdurend wisselende vragen op het natuurdossier waarvoor kennisuitwisseling van cruciaal belang is. Je gebruikt je kennis niet alleen voor de Rijkswaterstaat netwerken, maar kunt deze ook inzetten voor advisering op het gebied van spoor en luchthavens.

Tot slot ben je inzetbaar voor integrale of middelgrote adviestrajecten over bredere leefbaarheidsvragen. Daarvoor trek je teams op met collega’s met andere expertises op het gebied van leefbaarheid op en stuur je opdrachtnemers aan.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een opleiding op WO niveau of kan aantoonbaar op dat niveau functioneren;
 • Kennis van toepassing van rekenmodellen voor luchtkwaliteit en/of stikstofdepositie of kennis van een ecologische effectbeoordeling en/of kennis van de toepassing van natuurwetgeving en beheermaatregelen;
 • Je hebt een aantoonbare ruime ervaring met beleids- of andere advisering ten aanzien van natuur- en/of milieu dossiers en het daarbij vervullen van een seniorrol binnen een team;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met wet- en regelgeving en ervaring met het maken van adviesproducten, kaders en beleidsnotities;
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, politiek bestuurlijke gevoeligheden en krachtvelden binnen en buiten de organisatie en handelt hiernaar;
 • Je bent stressbestendig en een echte teamspeler.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • Minimaal 1 dag van je werkweek is je standplaats Rijswijk, een dag per week zit je in Utrecht. De standplaats van de overige dagen is in overleg te bepalen;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Afdeling Geluid, Lucht en Natuur
De afdeling Geluid, Lucht en Natuur verbindt beleid en uitvoering op het terrein van natuur- en milieuwetgeving. We zijn actief waar de beleidsdoelen van de directoraten-generaal Mobiliteit, Water en Bereikbaarheid samenkomen in de uitvoeringspraktijk van Rijkswaterstaat. Als afdeling bundelen we kennis over natuur en milieu-aspecten zoals geluid en luchtkwaliteit en de relevante wetgeving. Deze expertise passen we toe op de netwerken van Rijkswaterstaat en daarbuiten via ondersteuning van de beleidskern en decentrale overheden.
Grote thema’s waarop wij ons richten zijn de voorbereiding van de Omgevingswet en de implementatie van nieuw beleid zoals het schone luchtakkoord en de nieuwe aanpak rond stikstof en N2000. De jaarlijkse rapportages voor lucht, geluid en stikstofmonitoring zijn sleutelproducten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Richard Jonker, Coordinator Lucht en Natuur

06-15837323

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, Adviseur Werving en Selectie

06-15602784

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Natuur en Stikstof

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur geluid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk en Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Waterkeringen Kunstwerken

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd