Senior adviseur kwaliteitsbeheer

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 3 september Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20190724_11
 • Plaatsingsdatum 14 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Optimale voedsel- en productveiligheid, maximale aandacht voor planten en dieren. Dat zijn de speerpunten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als jij een kei bent in kwaliteitsmanagement en risicobeheer, dagen wij je uit om daar als senior adviseur kwaliteitsbeheer een bijdrage aan te leveren. En daarmee bewijs jij jezelf en Nederland een goede dienst.

Je werkt als senior adviseur kwaliteitsbeheer bij de directie Strategie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In een dynamische omgeving draag je vanuit jouw expertise en analytisch vermogen bij aan de effectiviteit van onze kwaliteitssystemen en -processen. Dat doe je zowel zelfstandig als in teamverband.

Binnen ons Team Ondersteuning geef je zelfstandig invulling aan de rol van kwaliteitsmedewerker. Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen bij en voorbereiden van onderdelen van het besturings- en uitvoeringsproces. Daarbij breng je gevraagd en ongevraagd adviezen uit.

Ook monitor je adviesprocessen en kom je met voorstellen voor verbetering en bijstelling. Met als doel: het doorontwikkelen en borgen van het kwaliteitssysteem en de interne controle van de directie. In onderlinge afstemming met het hoofd Team Ondersteuning geef je invulling aan risicobeheer/risicomanagement binnen de directie.

In je adviesrol richting MT-leden stel je annotaties op voor verschillende overleggen. Je doet verslag, zet actiepunten uit en bewaakt de voortgang. Je oefent jouw invloed uit op de ontwikkeling van het strategisch beleid en de doelstellingen van de directie. Dit doe je onder meer door:

 • het aansturen van het proces om te komen tot het werkplan (het A3) voor de diverse onderdelen van de directie;
 • het begeleiden van de totstandkoming van het A3;
 • het implementeren en bewaken van de voortgang.

Je ontwikkelt en realiseert directiebrede adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen. Met als belangrijke aandachtspunten:

 • het maken van realistische planningen op basis van inschattingen van de benodigde tijd, middelen en capaciteit;
 • signaleren, analyseren en duiden van omgevingsfactoren en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het huidige beleid;
 • inzichtelijk maken van beheersmatige/operationele onderwerpen, zoals de formatie en bezetting.

Ook treed je op als vervanger van het hoofd Team Ondersteuning op het punt van ondersteuning bij de MT-vergaderingen. Je werkt nauw samen met het teamhoofd.

Functie-eisen

 • Je werkt en denkt op wo-niveau.
 • Je hebt bij voorkeur een universitaire opleiding afgerond op het gebied van management, recht en/of economie.
 • Je hebt twee tot drie jaar werkervaring in een bestuurlijke, coördinerende rol als kwaliteitsmanager of secretaris.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van kwaliteitsprojecten door het initiëren, opzetten en uitvoeren ervan.
 • Je bent vaardig in het onderhouden en verbeteren van het kwaliteitssysteem met alle onderliggende kwaliteitsdocumenten.
 • Je hebt actuele kennis van en inzicht in kwaliteitszorg.
 • Je hebt ervaring met het geven van invulling aan risicomanagement.
 • Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken met andere werkvelden en kennisgebieden.
 • Je hebt affiniteit met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en onze toezichthoudende rol.
 • Je hebt inzicht in organisatorische en inhoudelijke verbanden, ook buiten je eigen werkterrein.
 • Je bent vaardig in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je kunt goed procedureel en procesmatig coördineren.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt aantoonbare vaardigheden op het gebied van de begrotingscyclus en de sturingscyclus en –instrumenten.
 • Je bent flexibel, staat stevig in je schoenen en brengt een flinke dosis overtuigingskracht mee.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • De functie wordt opengesteld op het niveau schaal 11. Afhankelijk van ervaring kunnen we een aanloopschaal hanteren (schaal 10).
 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals omschreven in de functie-eisen. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de PUB-, ARAR- en NVP-sollicitatiecode.
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton, en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Je wordt dan hiervan op de hoogte gesteld.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ons Team Ondersteuning bestaat uit managementondersteuners, medewerkers advisering, een senior adviseur en een manager. We ondersteunen de directie Strategie op de volgende niveaus:

 • ondersteuning van het MT Strategie (directeur en de divisie- en afdelingshoofden) op secretarieel vlak;
 • ondersteuning van de MT-leden op het vlak van strategische advisering;
 • ondersteuning bij de sturing op kwaliteit, voortgangsbewaking, afstemming en kwaliteit van de besluitvorming, inclusief de samenwerking met de Ondernemingsraad.

We dragen zorg voor de coördinatie van de stukken en de informatiestroom vanuit de directie Strategie naar andere onderdelen van de organisatie. Daarnaast ondersteunen we de directie op het vlak van kwaliteits- en risicomanagement.

We hechten aan samenwerken, professionaliteit, betrokkenheid en integriteit. Je krijgt bij ons de ruimte om je talenten te laten excelleren. We werken nauw samen met andere ondersteunende teams, waarbij het delen van kennis en het gelijktrekken van taken centraal staan. Als senior adviseur kwaliteitsbeheer speel je een actieve rol in ons netwerk van kwaliteitsmedewerkers.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vijf directies: Handhaven, Keuren, Strategie, Bedrijfsvoering en CFO financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Esther Lamboo

06-15115621

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sourcer/recruiter

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Risk-/compliancy-officer AVG-/WPG-handhaving

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Assistent rechercheur, medewerker verwerken en behandelen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 13 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)