Senior Adviseur Kwaliteit (32 – 36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.374 - €6.227
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal, HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 januari
 • Vacaturenummer 0.1584
 • Plaatsingsdatum 20 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De VNG is er voor haar leden! Zij lobbyt namens de gemeenten bij het rijk, ontwikkeld beleid voor gemeenten en voert werkzaamheden uit die meerwaarde oplevert voor alle gemeenten. Al deze activiteiten worden gevangen in onze meerjaren- en onze jaardoelstellingen. Het Team kwaliteit en concerncontrol (team K&C) heeft als taak om de planning & control rondom het behalen van deze doelstellingen in goede banen te leiden zodat tijdig en op de juiste momenten kan worden bijgestuurd op het moment dat dit nodig is. Dat bijsturen kan op inhoud maar ook op geld zijn. Het team K&C begeleid de daarvoor verantwoordelijken in dit proces, zij faciliteert en brengt in beeld waar de organisatie staat in het realiseren van haar doelstellingen. Bij de VNG zijn we bezig om de beheersing rondom dit proces naar een hoger niveau te tillen. In deze rol lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling!

Binnen deze functie houd je je bezig met:

 • Het begeleiden, beoordelen en adviseren van alle bedrijfsonderdelen in het opstellen, uitvoeren en verantwoorden van jaardoelstellingen, de meerjaren strategie en de bijbehorende rapportages. Binnen deze functie moet je globaal een beeld hebben/ontwikkelen van alle beleidsterreinen en bedrijfsonderdelen binnen ons concern.
 • De regie uitvoeren op de tactische processen in samenwerking met je collega’s van het team K&C. Hierbij vervul je ook een coachende rol bij het begeleiden van teamleiders en programmamanagers. Je helpt ze bij het juist en concreet formuleren van doelstellingen. Je beoordeelt aangeleverde informatie en legt terug waar informatie duidelijker moet.
 • Op alle terreinen kunnen nieuwe activiteiten/projecten worden geïnitieerd. Jij beoordeelt mede of de initiatieven voldoen aan de daaraan gestelde randvoorwaarden. Tevens geef je een advies mee aan de directie over nut en noodzaak van de activiteiten/projecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarlijkse, meer jaarlijkse en (structurele) beheerprojecten.
 • Het door ontwikkelen van het gehele proces van jaarplan, opdrachtverstrekking tot aan de verantwoording met als doel om de organisatie sturingsmogelijkheden te bieden in het realiseren van haar doelstellingen binnen de financiële kaders.
 • Je participeert in één of meerdere werkgroepen die een verbinding hebben met bovenstaande activiteiten.
 • Minimaal een afgeronde hbo/wo-opleiding.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je bent in staat om accuraat en gestructureerd in beeld te brengen waar de organisatie staat bij het realiseren van haar doelstelling.
 • Je bent in staat om meerdere onderwerpen tegelijk te behandelen.
 • Je hebt bestuurlijke sensitiviteit en je hebt affiniteit met de opgaves waar gemeenten voor staan.
 • Je bent in staat om zelfstandig interne bedrijfsprocessen en bedrijfsinformatie in kaart te brengen.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies ten behoeve van het verbeteren van de bedrijfsvoering.

De VNG hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de VNG, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften van onze leden, de gemeenten. Ook als je niet 100% voldoet aan de gestelde criteria, nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren. Jouw persoonlijke ervaringen en/of levensverhaal kunnen wellicht behulpzaam zijn om buiten de kaders te denken.

 • Salaris­omschrijving
  • Jouw salaris bedraagt maximaal € 6227,02,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (CAO-Rijk schaal 12). Daarnaast is de inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring met daarbij mogelijk plaatsing in een aanloopschaal.
 • Maand­salaris Min €4.374 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Je krijgt een contract voor 1 jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden.
 • Je krijgt een individueel keuzebudget (IKB). Dit budget bedraagt in totaal 16,3% van jouw salaris en is opgebouwd uit het vakantiegeld van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Je wordt ingedeeld in het generieke functieprofiel van Expertise en advies C. Deze functie behoort in het generieke functiegebouw tot de functiefamilie Expertise en advies.
 • Jouw overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de rijksoverheid.
 • Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team K&C houdt zich bezig met het leveren van kwalitatief hoogwaardige stuurinformatie. Het is een klein team dat zich als een spin in het web positioneert om zowel inhoudelijk als cijfermatig alle relevante informatie boven water te krijgen en te verwerken in een samenhangend geheel zodat sturingsinformatie ontstaat.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?
De vereniging heeft als doel de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we elke dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Wat biedt het werken bij de VNG jou?
We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich niet altijd laat plannen. Je geeft zelf sturing aan je eigen carrière. De VNG ondersteunt je daarin met de benodigde faciliteiten en stimuleert interne doorstroom. We geven je een grote mate van zelfstandigheid en de ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag invult. Daar tegenover staat dat je ook verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant bent over je aanpak en resultaten.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch beleidsmedewerker lokale warmtetransitie (32 - 36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker lokale warmtetransitie: verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsadviseur MVOI en Inkoopkracht Gemeenten (32-36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd