Senior adviseur klimaatmitigatie Wetenschappelijke Klimaatraad

Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.989
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu, Internationaal
 • Reageren voor 5 juni Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer WKR_20230515_12/13b
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vanuit je wetenschappelijke achtergrond op de kennisvelden klimaatmitigatie, reductie van broeikasgasemissies en/of de energietransitie bijdragen aan strategische advisering over het klimaatbeleid. Dit met een multidisciplinaire blik op grote vraagstukken op dit gebied. Kort gezegd is dit wat je als senior adviseur bij het secretariaat van de Wetenschappelijke Klimaatraad in Den Haag doet. Een brede functie waarin je de regering en het parlement adviseert over beleid waarmee ons land de omvang van de klimaatverandering en de maatschappelijke impact ervan zo veel mogelijk beperkt.

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is begin 2023 ingesteld. Hier adviseren we met tien deskundige raadsleden en ongeveer twintig experts bij ons secretariaat de regering en het parlement over het te voeren klimaatbeleid. Dit over de volle breedte van dit veelomvattende terrein. Als senior adviseur bereid je adviezen inhoudelijk voor en je schrijft eraan mee. Ook denk je mee over de totstandkoming van adviezen en ondersteun je de raad, de secretaris-directeur van het secretariaat en collega-adviseurs bij het maken van inhoudelijke en procesmatige keuzes.

Je werkt in multidisciplinaire teams en binnen een of meerdere projecten aan verschillende klimaatvraagstukken. Hier breng je jouw technisch-wetenschappelijke expertise en kennis van bijvoorbeeld rekenmodellen en broeikasgasreductiemaatregelen in om met elkaar tot domein- en sectoroverstijgende adviezen te komen.

In deze impactvolle functie tussen wetenschap en beleid vertaal je adviesaanvragen en onderwerpen naar specifieke kennisvragen en inhoudelijke projectplannen. En je stelt adviezen op voor de lange termijn die multidisciplinair, sectoraal en (inter)nationaal beleidsrelevant zijn en bovendien complex met de nodige politieke gevoeligheid. Ook schrijf je interne stukken voor de raad, wetenschappelijke artikelen en organiseer je bijeenkomsten en expertmeetings rond adviestrajecten.

In je werk leg je inhoudelijke verbanden tussen verschillende onderwerpen, kennisvelden en inzichten binnen de WKR. Daarnaast stuur je opdrachtnemers aan en onderhoud je nauwe contacten met onderzoeksinstituten, universiteiten, ministeries en andere adviesraden. Op deze manier houd je ook de vinger aan de pols voor ontwikkelingen in de onderzoeks- en beleidsomgeving die je waar nodig vertaalt naar nieuwe adviestrajecten. Als senior adviseur kun je rekenen op een afwisselende en interessante functie waarin je cruciaal beleid rond klimaatverandering concreet helpt vormgeven.

Je legt moeiteloos verbindingen met andere wetenschapsvelden. En je kunt jouw wetenschappelijke inzichten multidisciplinair vertalen naar strategische en relevante beleidsadviezen. Hierbij komen je analytische vermogen en je onafhankelijke, kritische en constructieve manier van denken natuurlijk goed van pas. Ook schakel je makkelijk met veel betrokkenen binnen een omvangrijk netwerk, waarbij je met een goed gevoel voor de politieke-bestuurlijke verhoudingen en waar nodig met overtuigingskracht te werk gaat. Bovendien heb je goede schrijf- en presentatievaardigheden.

Daarnaast vind je het vanzelfsprekend om maatschappelijke en politieke trends op de voet te volgen. En je gaat tactisch en met veel inlevingsvermogen om met gevoeligheden in de samenleving en binnen het politieke speelveld.

Competenties:

 • Wo-niveau en je bent bij voorkeur gepromoveerd. In ieder geval heb je ruime wetenschappelijke onderzoekservaring.
 • Een achtergrond in de energiewetenschap of een andere bétawetenschap.
 • Aantoonbare ervaring met klimaatvraagstukken.
 • Ruime werkervaring bij een kennisintensieve organisatie.
 • Ervaring met het werken in multidisciplinaire teams en het leiden van complexe projecten en adviestrajecten.
 • Ervaring met het begeleiden en uitzetten van (literatuur)onderzoek en het schrijven van (beleids)adviesrapporten.
  Bij voorkeur ervaring met rekenmodellen (bijvoorbeeld integrated assessment models en energiesysteemmodellen) en kennis van broeikasgasreductiemaatregelen in verschillende sectoren.
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 30
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • De eerste gesprekken staan gepland in de week van 12 juni.
 • Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Secretariaat van de WKR
Als senior adviseur bestuurskunde/transitiewetenschap werk je bij het secretariaat van de WKR. Dit secretariaat vormen we nu en groeit uiteindelijk tot ruim twintig deskundige medewerkers die de raad ondersteunen. Ons secretariaat is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en staat onder leiding van onze secretaris-directeur. We zijn een leuk en zeer divers team met diepgaande kennis van en uitgebreide ervaring op het gebied van zowel wetenschap als beleidsadvies.

We werken in multidisciplinaire teams en met de leden van de raad aan de verschillende klimaatvraagstukken waarover we advies uitbrengen. De teams stellen we samen op basis van de specifieke expertise die voor advisering over een vraagstuk nodig is. Onze exacte werkwijze ontwikkelen we nog met elkaar. Vanzelfsprekend zijn hierbij ook jouw ideeën van harte welkom. Dit geeft je tegelijkertijd de ruimte en mogelijkheid om mee te denken over de precieze invulling van jouw functie.

Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering en het parlement over het te voeren klimaatbeleid. De WKR is begin 2023 volgens de Kaderwet adviescolleges ingesteld.

We adviseren over beleid dat de klimaatverandering en de ingrijpende gevolgen ervan voor de samenleving zo veel mogelijk beperkt. In onze strategische rol benaderen we klimaatvraagstukken vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waarbij we ook relaties leggen met andere grote maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we nauw samen met onder andere planbureaus, universiteiten, andere kennisinstellingen en adviescolleges.

De raad is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit tien leden, onder wie een voorzitter. Zowel de voorzitter als de leden zijn benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de onafhankelijke advisering over het klimaatbeleid. De leden weerspiegelen met hun wetenschappelijke expertise het interdisciplinaire karakter van de raad. Het gaat om wetenschapsterreinen zoals klimaat, energie, economie, maatschappij, bestuur, gedrag en ethiek.

De raad komt een keer per maand bijeen en agendeert dan nieuwe klimaatvraagstukken waarvoor de WKR advies gaat uitbrengen of beoordeelt adviezen die de experts van het secretariaat hebben geschreven.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruud van den Brink

06 10 89 67 33

Marianne Zandstra

06 11 37 64 59

Solliciteren?

Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur klimaatadaptatie Wetenschappelijke Klimaatraad

Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur bestuurskunde/transitiewetenschap bij de WKR

Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur gedrag en maatschappij bij de WKR

Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)