Senior adviseur kennis

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 15 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGRTLG20240311_12
 • Plaatsingsdatum 12 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De verschillende (natuur-)problemen in het landelijk gebied van Nederland oplossen is een complexe opgave. De ingrijpende transitie die hiervoor is ingezet, vraagt om veel kennis. Praktisch toepasbare kennis die iedereen in de provincies die aan deze opgave werkt, helpt bij het goed uitvoeren van alle taken. Als senior adviseur zet je initiatieven in gang waarmee we nog ontbrekende praktijkkennis ontwikkelen obv regionale kennisvragen Ook maak je inzichtelijk welke kennis al beschikbaar is en koppel je deze aan de behoefte in de regio en zorg je voor onderlinge kennisdeling. Een impactvolle rol rond een thema dat heel ons land nu bezighoudt!

De stikstofproblematiek, een gebrek aan biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en van het water die onder druk staat. Een kleine greep uit de flinke uitdagingen in het landelijk gebied waarmee we de komende jaren met elkaar aan de slag gaan. Als senior adviseur werk je vraaggericht met partijen aan het ontwikkelen, maar vooral ontsluiten en verspreiden van met name praktijkkennis die hiervoor nodig is binnen de gebiedsprocessen in de provincies. Dit doe je samen met je collega’s in het relatief nieuwe team Kennis en Capaciteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Je onderhoudt nauw contact met medeoverheden, teams en partijen die in de provincies bij de gebiedsprocessen betrokken zijn en inventariseert hun kennisbehoefte. Daarnaast bouw je een uitgebreid netwerk onder aanbieders van kennis. Denk hierbij aan universiteiten, decentrale planbureaus, private ingenieursbureaus, maar ook aan hbo- en mbo-instellingen. En je brengt het kennisaanbod hier in kaart. Je koppelt de behoefte en het aanbod aan elkaar door kennis voor verschillende domeinen (bijvoorbeeld bodem of transitieleer) langs verschillende (creatieve) wegen te ontsluiten. Bijvoorbeeld online via ons nieuwe digitale platform, informatiedragers of via (video-)bijeenkomsten.. Je wordt geacht leiding te kunnen nemen over projecten en vragen en behoeften van regionale partners te kunnen vertalen naar kennisontwikkeling en -deling

Ook onderzoek je methoden en instrumenten waarmee we gebiedsprocessen soepel en effectief kunnen laten verlopen, verzamel je best practices en deel je informatie hierover. Delen van kennis en inzetten op een lerende aanpak doe je samen met andere collega’s in ons team. In dit alles werk je ook nauw samen met collega’s bij onze zusterdirectie Strategie, Kennis en Innovatie van LNV die de concern-brede kennis- en innovatieprogrammering doen. Signaleer je binnen het netwerk waarin je opereert de behoefte aan kennis die nog niet beschikbaar is? Dan zet je initiatieven in gang waarmee we deze kennis alsnog ontwikkelen en geef je samenwerkingen hiervoor vorm. Daarbij focussen we ons op thema’s zoals transitiemanagement, gebiedsontwikkeling, en brede welvaart.

Al met al krijg je als senior adviseur een zelfstandige en verantwoordelijke functie waarin je kennis ontsluit die er voor de ingrijpende transitie voor het landelijk gebied écht toe doet. Praktisch toepasbare kennis waarmee we de gebiedsprocessen in de provincies gericht ondersteunen om belangrijke doelen binnen een voor Nederland cruciale opgave samen te behalen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Programmabureau en de directie Netwerkfaciliteit van het DG RTLG ondersteunen samen de provincies, andere overheden en partners, zodat zij hun gebiedsprogramma’s zo goed mogelijk kunnen ontwerpen, organiseren en uitvoeren. Daarnaast voeren we de regie op de beoordeling door het Rijk van deze gebiedsprogramma’s en adviseren we over het toekennen van middelen uit het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. Vanuit dit fonds worden maatregelen die in het kader van het NPLG genomen worden bekostigd.

De directie Netwerkfaciliteit bestaat uit drie onderdelen: Kennis en Capaciteit, Grondzaken en Communicatie en Omgevingsmanagement. Op deze terreinen creëren we de randvoorwaarden die nodig zijn om de gebiedsprocessen binnen de transitie goed te laten verlopen.

Team Kennis en Capaciteit
Als senior adviseur kennis werk je in ons relatief nieuwe team Kennis en Capaciteit. Het team is nog in opbouw en groeit de komende tijd tot ongeveer twintig collega’s. We hebben ons werkveld afgebakend met drie hoekpunten: kennis, capaciteit en leren. In de praktijk vloeien de werkzaamheden op deze drie gebieden in elkaar over. Onze gezamenlijke opgave? Zorgen voor een goede kennisoverdracht binnen de gebiedsprocessen en de capaciteitsvraagstukken die de transitie in het landelijk gebied met zich meebrengt effectief en efficiënt oplossen. We willen de transitie mogelijk maken door het bevorderen van een lerende aanpak en de “community” te versterken.

We zijn een divers en deskundig team en hebben allemaal verschillende achtergronden en expertises. Wat ons bindt en drijft, is de motivatie om op ons terrein écht het verschil te maken in de voor Nederland cruciale transitie in het landelijk gebied. Dit doen we met veel zelfstandigheid in onze functies, maar ook door op een leuke en informele manier nauw met elkaar samen te werken. Op kantoor of vanuit huis. Omdat we onze gezamenlijke werkwijze nog aan het ontwikkelen zijn, is nog lang niet alles in beton gegoten. Dit geeft je veel ruimte om ook jouw ideeën in te brengen en je taken en werkzaamheden in belangrijke mate op je eigen manier in te vullen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG)
Het directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (DG RTLG) is onderdeel van het ministerie van LNV en is in 2022 opgericht.

Onze missie? De Rijksoverheid, provincies en andere overheden helpen bij een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie in het landelijk gebied. Dit doen we aan de hand van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). We zijn voor grote en urgente maatschappelijke opgaven rondom landbouw, natuur en stikstof, water en klimaat de verbindende schakel tussen het nationaal beleid en de regionale uitvoering.

In de Regieorganisatie komen twee rollen samen. Allereerst een partnerrol gericht op de samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers. Daarnaast hebben we een regierol, waarin we sturen op het realiseren van doelen gebaseerd op gemeenschappelijk bepaalde kaders. Zo schakelen we steeds tussen beleid en uitvoering.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marc Hameleers, Manager Team Kennis & Capaciteit

06-51833256

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, Senior Adviseur Recruitment

06-50025825

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coordinator casuistiek en maatwerk aanpak piekbelasting

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior communicatieadviseur landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur omgevingsmanagement landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)