(Senior) adviseur kaderstelling en financieel beheer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 september Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 45/19-02
 • Plaatsingsdatum 26 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is erop gericht dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen in de maatschappij en zich te ontwikkelen. Dat vraagt om een transparante, doelmatige en doeltreffend opererende overheid met duidelijke financiële richtlijnen en kaders. Als (senior) adviseur kaderstelling en financieel beheer speel jij daarin een belangrijke rol.

Bij de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) werk je mee aan het opstellen en verbeteren van de financiële kaders. Concreet betekent dit dat je samen met collega's beleid en tools voor risicomanagement ontwikkelt en implementeert. Ook ondersteun je de onderdelen van SZW bij het thema risicomanagement, zodat de ambtelijke en politieke leiding een integraal inzicht in de risico’s heeft. Verder lever je een bijdrage aan het departementale beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik van SZW-regelingen te voorkomen. Daarnaast adviseer je over de controle op inkoop binnen SZW. Daarbij lever je input voor het interdepartementale inkoopbeleid en de financiële administratie. Je voert periodieke controles uit op de financiële processen om bijvoorbeeld te toetsen of de administratieve discipline binnen SZW op orde is.

Op al deze terreinen signaleer je verbetermogelijkheden. Die pak je vervolgens op in samenwerking met de betrokken directies en afdelingen. Ook bereid je (inter)departementale overleggen voor over bedrijfsvoering. Je doet dit alles in samenwerking met je collega’s van FEZ en in afstemming met de Auditdienst Rijk. Het takenpakket is afwisselend en kan wijzigen al naar gelang de teamsamenstelling.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van en bij voorkeur praktische ervaring met financiële regelgeving binnen de Rijksoverheid en affiniteit met bedrijfsvoering.
 • Je hebt ervaring met risicomanagement en bij voorkeur met risicomanagementmethoden (COSO ERM).
 • Je bent in staat de kern uit voorstellen te halen en scherp te adviseren.
 • Je bent open en enthousiast en legt makkelijk contacten met collega’s die werkzaam zijn in andere disciplines.
 • Je bent resultaatgericht en hebt overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5559,90 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11/12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Afhankelijk van je werkervaring word je ingedeeld in schaal 11 of 12.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je CV en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Afhankelijk van je werkervaring word je ingedeeld in schaal 11 of 12.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) heeft een spilfunctie bij de coördinatie van de begroting en de planning- en-controlcyclus van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). FEZ is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële ramingen en de beoordeling van beleidsvoorstellen. FEZ is dan ook een belangrijke adviseur van de politieke en ambtelijke top. Bovendien houdt de directie toezicht op financiële beleids- en bedrijfsprocessen. FEZ werkt aan een transparanter, doelmatiger en doeltreffender opererende Rijksoverheid.

FEZ bestaat uit vier afdelingen van circa vijftien medewerkers en kenmerkt zich door een mooie mix van jonge en meer ervaren medewerkers, en een informele en collegiale sfeer. Jonge medewerkers worden intensief begeleid en er is veel ruimte voor intercollegiale toetsing. Buiten de directie wordt veel en intensief samengewerkt met beleidsdirecties binnen het ministerie van SZW, de Inspectie SZW en met stakeholders buiten het departement, zoals UWV, Sociale Verzekeringsbank, Centraal Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Financiën.

Afdeling Kaderstelling, Control en Evaluatie
De afdeling Kaderstelling, Control en Evaluatie (KCE) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de interne planning-en-controlcyclus en de control op verschillende onderdelen, zoals de Inspectie SZW en het SG-/pSG-werkveld (waaronder het Financieel Dienstencentrum en de Rijksschoonmaakorganisatie). Daarnaast zijn ook subsidies, contracten en financieel beheer belangrijke aandachtspunten. KCE coördineert het verkeer met de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk en draagt verder zorg voor een goede en duidelijke kaderstelling ten aanzien van de financiële processen en houdt – op systeemniveau - toezicht op het functioneren van het stelsel. Tot slot draagt KCE zorg voor de kwaliteit van evaluaties en de beleidsinformatie van SZW.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker collectieve sector en economie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior adviseur security

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur projectportfoliomanagement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)