(Senior) Adviseur Kaderstelling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20220715_11/13
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besteedt jaarlijks veel geld aan onderwerpen als natuurbeheer, innovatie in de landbouw en duurzame visserij. Samen met je collega’s zorg jij voor de kaders en het toezicht ten behoeve van een professioneel financieel beheer en adequate bedrijfsvoering.

Het beleid van LNV, de beoogde resultaten en de budgettaire consequenties worden transparant gemaakt in de begrotingsstukken en hierover legt LNV verantwoording af in het jaarverslag. De afdeling Begroting en Kaderstelling van de directie Financieel-Economische Zaken heeft als regisseur van de begrotingscyclus hierin een sleutelpositie. Op het moment zoeken wij een (senior) adviseur voor het cluster Kaderstelling.

Als (senior) adviseur bij het cluster Kaderstelling ben jij breed inzetbaar in het toezicht op de financiële en bedrijfsvoeringprocessen van het ministerie. Je vertaalt de (financiële) regelgeving naar heldere, werkbare kaders en een zodanige inrichting van de organisatie dat de hoofden van dienst bij het departement, het agentschap NVWA en de zbo’s kunnen zorgen voor een rechtmatig en doelmatig financieel beheer. Je adviseert en toetst binnen de organisatie op de toepassing van deze kaders.
Veel werkzaamheden komen voort uit aanbevelingen van de Auditdienst of de Algemene Rekenkamer, bijvoorbeeld als het gaat over verbeteringen in het subsidieproces van het ministerie. Je houdt je verder bezig met de inrichting van de fiscale processen van LNV en de afstemming daarover met de Belastingdienst. Om de organisatie scherp te houden, ondersteunt het cluster Kaderstelling verder het Audit Committee en bevordert het de toepassing van risicomanagement. Een ander onderdeel van het werk is het coördineren van managementafspraken tussen de SG en de DG’s. In je netwerk zitten onder andere externe organisaties als de Audit Dienst Rijk (ADR), de Algemene Rekenkamer (AR), de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

De huidige dynamiek binnen het beleidsdomein van het ministerie, met grote uitdagingen op het gebied van stikstof en klimaat, vertaalt zich ook door naar de financiële processen en maakt het werken binnen LNV op dit moment extra uitdagend!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Begroting en Kaderstelling bestaat in totaal uit 12 medewerkers. Het cluster Kaderstelling waar de (senior) adviseur onder valt bestaat uit vijf academisch opgeleide collega’s: een coördinator en vier adviseurs. We werken allemaal vanuit onze eigen generalistische rol, maar tegelijkertijd ook veel samen met elkaar. Je komt terecht in een gemêleerd team van professionals. Met mannen en vrouwen en van trainees tot seniors. Wat ons bindt? De verantwoordelijkheid voor de gehele LNV-begroting.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Edo van der Leer, hoofd afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling

06-46961514

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Begrotingscoördinator, tevens mogelijk plv. afdelingshoofd FEZ LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker agro-economie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Speechschrijver

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie (DC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)