Senior adviseur internationaal

Algemene Rekenkamer

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 4 oktober
 • Vacaturenummer 21-15A
 • Plaatsingsdatum 11 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij kunt, als senior adviseur internationaal, bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het buitenlandbeleid van de Algemene Rekenkamer. Hierbij zijn de strategie ‘Vertrouwen in verantwoording’ en het daarvan afgeleide buitenlandbeleid leidend. Jij weet de nationale en internationale ambities stevig met elkaar te verbinden en ziet altijd kansen en mogelijkheden om samen met de collega’s van Bestuur, Communicatie en de onderzoekers meerwaarde in deze verbinding te realiseren.

Het accent van de werkzaamheden bij deze functie ligt op de internationale kennisuitwisseling, (onderzoeks)samenwerkingen en het in verschillende internationale gremia vertegenwoordigen van de Algemene Rekenkamer. Afhankelijk van de deskundigheid en ervaring van de kandidaat is een bijdrage aan samenwerkingsprojecten ook mogelijk.

 

Het takenpakket is zeer afwisselend. Werkzaamheden in de functie zijn o.a.:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van college en MT;
 • bijdragen aan de ontwikkeling, uitvoering en het uitventen van het internationale beleid van de Algemene Rekenkamer;
 • analyseren van en inspelen op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en onderhouden van relevante externe contacten op het internationale werkterrein;
 • onderhouden en uitbouwen van ons netwerk met relevante internationale organisaties, internationale financiële instellingen en niet-gouvernementele organisaties;
 • bevorderen en zichtbaar maken van de wederzijdse inhoudelijke verbinding tussen het onderzoek en andere onderdelen van de staf en de internationale activiteiten, als makelaar en strategisch adviseur; 
 • initiëren en ontwikkelen van producten en communicatiestrategieën die (zowel voor onszelf als voor externe partners) helpen opgedane kennis te ontsluiten en breder te delen;
 • coördineren en adviseren in het kader van onze internationale lidmaatschappen en informele samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld monitoren en doen van voorstellen m.b.t. kansrijke en bestaande samenwerkingsmogelijkheden binnen INTOSAI en/of EUROSAI;
 • ingaan op informatieverzoeken, (projectmatige) voorbereiding van deelname aan congressen en het signaleren en duiden van nieuwe ontwikkelingen en standaarden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De adviseur Internationaal komt te werken in een dynamische internationale omgeving met een betrokken, divers en enthousiast team, waarin het plezierig samenwerken is. Het team Internationaal is onderdeel van groep BCI binnen de stafdirectie en zorgt in nauw overleg met college en MT voor het opstellen, de uitvoering en de monitoring van het internationale beleid van de Algemene Rekenkamer.

 

Het team adviseert en ondersteunt het College en de organisatie bij de invulling van internationale lidmaatschappen en relaties. Zij ondersteunt de onderzoekdirecties bij contacten met rekenkamers en relevante internationale organisaties in het buitenland en bij het opzetten van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. Het team initieert en geeft uitvoering aan institutionele samenwerkingsprojecten ter versterking van rekenkamers in het buitenland in lijn met het buitenlandbeleid. Meer informatie over internationale samenwerking: https://www.rekenkamer.nl/internationaal

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een hoog college van staat, dat onafhankelijk van regering en parlement onderzoekt of de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig int en besteedt. Wij houden wetten tegen het licht en beoordelen of die werken zoals was bedoeld. De bevoegdheid om dit te doen is in de wet verankerd. Wij vellen oordelen over het beleid van de regering, maar onthouden ons van een politiek oordeel. Wij dragen feiten aan en doen aanbevelingen. Daarmee voeden wij het parlementaire en publieke debat en dragen wij bij aan onderbouwde meningsvorming.

 

Onze unieke en onafhankelijke positie in het Nederlandse staatsbestel is een belangrijke reden voor onze stevige verbinding met de internationale wereld van Rekenkamers over de hele wereld. Deze zijn verenigd in INTOSAI; de wereldkoepel van Rekenkamers. Gezamenlijk worden daar internationale standaarden voor rekenkamers ontwikkeld en vastgesteld. De Algemene Rekenkamer is een actieve en betrokken partner binnen INTOSAI en ook binnen het Europese netwerk (EUROSAI). Daarnaast hebben wij intensieve relaties met de andere rekenkamers binnen het Koninkrijk der Nederlanden. We voeren ook regelmatig onderzoeken uit, in samenwerking met andere nationale rekenkamers (joint audits) en dragen, op basis van gelijkwaardigheid, bij aan de ontwikkeling van nationale rekenkamers in andere landen (capacity building). Ook buiten de rekenkamer gemeenschap wisselen wij steeds vaker kennis en informatie uit, denk aan organisaties als de OESO, het IMF, de Wereldbank en internationale NGO’s.

Over de cultuur bij de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur leren en ontwikkelen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Junior onderzoeksadviseur

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Attaché civiel recht Permanente Vertegenwoordiging EU

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Brussel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Detachering