Senior adviseur inspecties Diergeneesmiddelen

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Agrarisch
 • Reageren voor 2 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NVWA_20210531_12
 • Plaatsingsdatum 7 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het toezicht op diergeneesmiddelen, zowel bij veehouderijbedrijven en dierenartsen als bij handelaren in en producenten van diergeneesmiddelen? Kun je beleidsplannen omzetten naar operationele werkwijzen en heb je ook nog ervaring op tactisch-bestuurlijk niveau? Dan zit je als senior adviseur inspecties diergeneesmiddelen helemaal op je plek bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Als senior adviseur inspecties diergeneesmiddelen kom je te werken op de afdeling Regie en Expertise in het team Expertise Dier. Jij bent het aanspreekpunt voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van diergeneesmiddelen, zowel binnen als buiten onze organisatie.

Jij speelt een belangrijke schakelrol tussen de strategische en operationele laag. Je bent mede verantwoordelijk voor het vormgeven van het jaarlijkse handhavingsplan en voor de verantwoording hierover. Samen met collega’s evalueer je de uitkomsten van de handhavingsprogramma’s en pas je de opgedane kennis toe om het toezicht te verbeteren. Knelpunten in het werkveld zet je om naar kennisvragen. Ook begeleid je het beantwoordingsproces. Zo nodig stem je beantwoording af binnen en buiten de NVWA.

Daarnaast neem je deel aan overleggen om intern en extern informatie op te halen. Input die van invloed is op de uitvoering van toezicht binnen jouw domein. Vanuit de interne organisatie pak je beleidssignalen op en vertaal je die richting het kerndepartement en de sector. Veranderende wetgeving, beleidsplannen en bijvoorbeeld veranderingen over gewijzigd interventiebeleid vertaal je naar het werk van de inspecteurs in het werkveld. Je zorgt ervoor dat de informatie bij de inspecteurs terechtkomt. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de coördinerend specialistisch inspecteur en het management.

Naar buiten toe ben je het boegbeeld van de NVWA op jouw expertisegebieden. Je treedt op als inhoudelijk contactpersoon voor het ministerie, collega-inspectiediensten, Europese netwerken, voorlichtings- en onderzoeksinstituten en brancheorganisaties. Je behandelt kamervragen en komt met voorstellen om deze te beantwoorden, en je beoordeelt en levert input op nota’s, bijvoorbeeld over Wob-verzoeken en HUF-toetsen, daarnaast lever je een bijdrage aan het jaarplan en de verantwoordingsrapportage, in lijn met de organisatieplannen van de NVWA.

Functie-eisen

Je bent een netwerker en staat graag in contact met veel verschillende partijen. Je weet hoe je zaken voor elkaar krijgt en hoe je draagvlak creëert. Daarnaast heb je een oplossingsgerichte manier van werken, ben je organisatiesensitief en beweeg je je gemakkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je gebruikt innovatie en creativiteit. Je begrijpt welke informatie welke doelgroep moet bereiken en dit is afhankelijk met wie je aan tafel zit. Je past de informatie die je deelt aan jouw doelgroep aan. Je kunt goed communiceren en hebt een goed inzicht in wat er in de praktijk nodig is om aan strategische doelstellingen te voldoen. Ook ben je goed in het bewaren van overzicht. Daarnaast heb je een vlotte pen en vind je het leuk om op beleidsniveau zaken uit te werken.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding, liefst diergeneeskundig/agrarisch.
 • Je bent goed op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van diergeneesmiddelen en bestuursrechtelijk toezicht.
 • Je hebt ervaring met het vertalen van tactische organisatieplannen naar operationele projecten.
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmanagement.
 • Je hebt kennis van nalevingsmotieven en kunt nalevingsgedrag beïnvloeden.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het adviseren van toezichtorganisaties.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het inbrengen van beleidsadviezen ter verbetering van operationele werkzaamheden.
 • Je bent goed in het schrijven van nota’s.
 • Uitstekende beheersing Nederlandse taal.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Expertise is de kennisruggengraat van de NVWA voor kennisopbouw en kennisdeling. De kennisdragers binnen de afdeling Expertise ontwikkelen, ontsluiten en borgen de kennis die nodig is voor het toezicht op de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en op de handhaving van de natuurwetgeving. Wij zorgen ervoor dat NVWA-medewerkers en beleidsmakers van het departement over de juiste kennis op het juiste moment beschikken zodat het toezicht en beleid effectief ingericht kan worden. We werken risicogericht, zodat we de capaciteit daar inzetten waar de risico’s het grootst zijn. 

We leveren op transparante wijze kwalitatief hoogstaande informatieproducten, die inzicht geven in de naleving van onze onder-toezicht-gestelden. De afdeling Expertise levert daarnaast inhoudelijke kennis ten behoeve van beleidsadviezen, voor de aansturing van keuringsinstanties en andere toezichthouders en bij het beheersen van incidenten en crisissen.

Als spreekbuis van de gezaghebbende autoriteit verbinden we de buiten- met de binnenwereld en signaleren we risico’s intern (vb.  strategie en inspectie) en extern (vb. opdrachtgevers). Onze kennispositie halen we uit data van interne – en externe bronnen, gesprekken met departementen, EFSA, EU, EPPO/IPPC, bedrijven /branches, (intern)nationale keuringsinstanties en belangenorganisaties.
We werken, waar mogelijk, risicogericht, zodat we de capaciteit daar inzetten waar de risico’s het grootst zijn.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw K.M. (Karin) Gras-Zijlstra, Teamleider

06-29349703

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Uitbraken Plantgezondheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beheerder / Modelleur Formulierenvoorziening

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Productveiligheid Chemie

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)