Senior adviseur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Vacaturenummer RB 22-29
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Een jong, ambitieus en bovendien hecht team dat hard werkt en dit combineert met veel gezelligheid en ontspanning, dichtbij de politiek, samen voor de maatschappij en de financiële gezondheid van Nederland. Dat is voor mij de Inspectie der Rijksfinanciën.” Gertjan Dordmond, Inspecteur der Rijksfinanciën bij de sectie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) komen alle beleidsthema’s van de Rijksoverheid samen, van klimaat tot het onderwijs en van ontwikkelingen op de woningmarkt tot de zorg. Wij spelen een centrale rol in de budgettaire besluitvorming en voorzien de minister van Financiën van gedegen advies. Als senior adviseur/inspecteur bij de IRF speel jij hierin vanuit Den Haag een belangrijke rol. Met jouw adviezen draag je bij aan een goede besluitvorming over beleid en dus aan een financieel gezond Nederland. Je werkt binnen de secties samen in duo’s op verschillende dossiers, waarmee je de ruimte krijgt om met elkaar te sparren en elkaar te coachen op zowel de inhoudelijke aspecten van het werk, als op persoonlijke ontwikkeling.

Afwisselende werkdagen? Zeker weten! Bij de IRF weet je in de ochtend vaak nog niet wat de rest van de dag gaat brengen. Dagelijks krijg je uiteenlopende verzoeken binnen, zoals vragen van een vakdepartement of van de minister van Financiën. Of er verschijnt een thema op de agenda van de wekelijkse ministerraad waarvoor jij vanuit de IRF verantwoordelijk bent en waarover de minister meer informatie nodig heeft.

Als senior adviseur/inspecteur buig jij je bijvoorbeeld over een plan van het ministerie dat onder jouw verantwoordelijkheid valt. Je brengt de financiële en beleidsmatige gevolgen van beleidskeuzes en plannen in kaart en zorgt voor het complete plaatje. Zo kijk je naar doeltreffendheid en doelmatigheid (wordt het maatschappelijke doel op de slimste manier bereikt), de financiële risico’s, eerdere besluiten, en het politieke krachtenveld. Je bent een kundig dossierhouder: inhoudelijke en politieke ontwikkelingen op jouw beleidsterreinen volg je op de voet en je hebt oog voor raakvlakken met andere beleidsterreinen. Je denkt ook na over alternatieve beleidsopties om hetzelfde doel te bereiken met beperktere inzet van publieke middelen. Hierover voer je overleg met relevante partijen, zoals inhoudelijk specialisten of de directie financieel-economische zaken van een ministerie, externe experts en je collega’s binnen Financiën. Door de juiste informatie te verzamelen en actief mee te denken over oplossingen, voorzie jij de ambtelijke en politieke leiding binnen het ministerie van Financiën van korte, krachtige en overtuigende adviezen.

Bij de IRF staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Als senior inspecteur draag je actief bij aan de ontwikkeling van de IRF, bijvoorbeeld door collega’s te coachen. En je draagt bij aan IRF-brede trajecten, zowel inhoudelijke trajecten als trajecten waar persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal staat. De IRF is verder een directie waar gezelligheid en sociale activiteiten buiten het werk (zonder verplichting) hoog in het vaandel staan.

Wil je eerst een praten over jou wellicht toekomstige werkzaamheden? Neem dan zeker contact met ons op.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) heeft een centrale rol in budgettaire processen en fungeert als ‘de ogen en oren van de minister van Financiën’. De medewerkers onderhouden de contacten met de departementen. Deze contacten leiden tot advisering aan de minister van Financiën op vrijwel het gehele terrein van de collectieve sector, over de financiële gevolgen van voorstellen van departementen en over de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid.

De IRF adviseert de minister bij de voorbereiding van de wekelijkse ministerraad. In het begrotingsproces ondersteunt de IRF de minister bij de begrotingsonderhandelingen en zorgt zij voor een integraal beeld van alle wensen aan de uitgavenkant van de begroting. Daarbij letten we niet op deelbelangen, maar op de algemene belangen.

De IRF bestaat uit tien secties die elk één of meer departementen onder hun hoede hebben. Zij beschikt daarnaast over twee stafbureaus die belast zijn met de coördinatie van het begrotingsproces en met onderzoekswerkzaamheden. Bij de IRF is het coördinatiepunt decentrale overheden belegd.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart Vos – van Lint

06 11 29 45 32

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Junior) inspecteur/adviseur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) adviseur financiën en beleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamcoördinator Begrotingsbeheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd