• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 28 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DIV_20230202_12, Plaatsingsdatum: 14 juni 2024

Als senior adviseur digitale transformatie in Den Haag speel je een sleutelrol in de digitalisering en informatisering voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Je zit in het hart van de transformatie, bouwt actief bruggen tussen mensen en afdelingen en werkt aan innovatieve projecten en programma’s die de organisatie vernieuwen en verbeteren. Dit is jouw kans om bij te dragen aan urgente maatschappelijke vraagstukken zoals de verduurzaming van de industrie, kringlooplandbouw en het streven naar een klimaatneutrale economie. Met een solide ICT-infrastructuur zorgen we voor betrouwbare data, essentieel voor weloverwogen beleidsbeslissingen.
In deze functie breng je de informatieplannen van EZK en LNV voor 2023-2027 tot leven. Je verdiept je in informatieplanning, technologische innovatie en de ontwikkeling van bestuurlijke instrumenten en beleidsvorming. De diversiteit in je rol zorgt voor een dynamische omgeving die elke dag inspireert. Je vertaalt de wensen en eisen van EZK en LNV naar concrete acties, ontwikkelt strategieën en plannen, brengt de juiste experts en disciplines samen, leidt overleggen en bewaakt nauwlettend de voortgang. Jouw inzet is cruciaal voor het succes van onze ministeries in het vormgeven van een betrouwbaar ICT-landschap.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het CIO-Office is onderdeel van de gezamenlijke directie Informatievoorziening van de ministeries van EZK en LNV. We werken voor beide ministeries, inclusief hun uitvoeringsorganisaties en agentschappen. We verbinden en adviseren de verschillende organisaties op het gebied van digitalisering en informatisering, terwijl de afdelingen en diensten van de ministeries zelf verantwoordelijk blijven voor hun processen. Wij fungeren als strategische paraplu voor EZK en LNV en werken nauw samen met specialisten binnen diverse organisaties. Ons gezamenlijke doel? Vanuit onze brede expertise helpen we de circa veertig organisaties waarmee we werken hun belangrijke beleidsopgaven te realiseren.
Je gaat aan de slag bij ons Team Strategie en Innovatie (S&I), een groeiend en dynamisch team. Samen ondersteunen en adviseren we EZK, LNV en hun onderdelen bij het realiseren van de doelstellingen en strategieën op het gebied van digitalisering, zoals vastgelegd in de lange termijn informatieplannen. We zorgen ervoor dat de inhoud en uitvoering van deze plannen aansluiten bij de ambities van EZK en LNV, het Rijksbeleid en de I-strategie van het Rijk.

Informatievoorziening, technologie en digitalisering staan centraal in alles wat we doen. We vervullen een spilfunctie in advisering, ondersteuning en relatiebeheer tussen de CIO’s van EZK en LNV, het CIO-Office, de politieke en ambtelijke top, directies, management en beleidscollega’s. Dit voor diverse taakgebieden zoals governance, besturing en verantwoording, strategievorming EZK en LNV, digitale overheid, technologie en innovatie en strategisch informatiemanagement. Als senior adviseur digitale transformatie heb je organisatiebreed een invloedrijke rol op al deze taakgebieden en werk je nauw samen met collega’s van heel EZK, LNV en de dienstonderdelen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van LNV werkt nauw samen met het ministerie van EZK. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Nadeem Taverne, coördinator IV-organisatie en Strategie

06 - 1111 5845

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Pronk, Senior adviseur recruitment

06 - 5001 9129

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiemanager Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)

Strategisch Preventiemedewerker

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)

Beleidsondersteuner / Medewerker Parlementaire aangelegenheden

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Bureau Bestuursraad (BBR)
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 8
  €3.246 - €4.340 (bruto)