Senior adviseur informatiebeveiliging en privacy

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 9 november Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-57
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zorgen dat we doordacht met onze data omgaan, het zicht op onze infrastructuur vergroten en snel reageren op incidenten of dreigingen van statelijke actoren. Een greep uit de onderwerpen waar jij als senior adviseur informatiebeveiliging en privacy bij het ministerie van Financiën in Den Haag een belangrijke bijdrage aan levert.

Het ministerie van Financiën wil verbeteren, vanuit de bedoeling en met oog voor de mens. Het gebruik van technologie is daarin vanzelfsprekend, bijvoorbeeld om dienstverlening te verbeteren of processen efficiënter in te richten. Tegelijkertijd is het belangrijk om waar nodig bij te sturen en risico’s te mitigeren. Als senior adviseur informatiebeveiliging en privacy ben jij daarin een belangrijke schakel. Jij zorgt dat verbetering optimaal plaatsvindt.

Samen met elf collega’s vorm je de CIO-office. Hier binnen werk je samen met de CISO, de privacyofficer, informatieadviseurs en de enterprise-architect. Gezamenlijk werken jullie aan een scala van vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Jouw team is twee jaar geleden opnieuw opgezet en nog volop in ontwikkeling: de basis is gelegd. Veel doen we al goed, maar het kan nóg beter. Dat geeft jou veel ruimte om input te leveren voor nieuwe en efficiëntere werkwijzen en verbetervoorstellen. Het is onze verantwoordelijkheid dat de verschillende onderdelen van Financiën op het vlak van IT en data de juiste dingen goed doen. Niet door vanaf de zijlijn toe te kijken.

Jouw liefde voor het vak en praktische instelling kun je volop inzetten. Jij gelooft - net als wij - dat we sámen werken aan een beter ministerie van Financiën. Dat geldt ook voor onze monitorende rol op de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane. Ook met hen trekken we samen op. Ten slotte draag je bij aan de rijksbrede ambitie om internationaal tot de digitale kopgroep te behoren.

Wat ga je doen?
Als senior adviseur informatiebeveiliging en privacy zorg je voor een samenhangend pakket aan maatregelen die vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van data en IT-systemen waarborgt. Een van de uitdagingen waar jij je tanden in zet, is securitymonitoring: een project waarbij we het zicht op onze systemen en data vergroten en zorgen dat we snel en gericht kunnen reageren bij incidenten.

Vanuit de verbindende positie van de CIO-office werk je veel samen met collega’s binnen het ministerie en externe partijen. Je legt contact en geeft binnen verschillende lagen van de organisatie begrijpelijk aan wat nodig is. Bij de thema’s spelen verschillende belangen. Dat begrijp je, en daarom leg je de zaken goed uit en bied je kritisch tegenwicht als het nodig is.

Je bent als senior adviseur informatiebeveiliging en privacy dé partner die binnen het ministerie wordt gezien én gewaardeerd. Je denkt mee vanuit behoeftes, verkent, stelt kaders en toetst. Je stimuleert of matigt, al naar gelang kaders en beleid daarom vragen. Ontwikkelingen op gebied van informatiebeveiliging en privacy volg je op de voet en vertaal je naar kansen voor het ministerie van Financiën. Zo zorg je dat het vakgebied zich blijft ontwikkelen, dat we kennis delen en lering trekken uit ervaringen. Je schakelt tussen strategisch en tactisch, en weet hierdoor wat er speelt. Ook sta je af en toe met je voeten in de klei.

Concreet ga je hiermee aan de slag:                       

 • Je onderhoudt beleid en kaders en monitort de naleving. Je registreert incidenten, handelt deze waar nodig af en adviseert over verbetermaatregelen.
 • Je onderhoudt beheersingsinstrumenten die risicomanagement vormgeven.
 • Je voert gerichte risicoanalyses en privacy-impactassessments uit.
 • Je begeleidt interne en externe audits en zorgt voor opvolging van eventuele verbeteracties.
 • Je beoordeelt de wijze van invulling van beveiligingsmaatregelen bij leveranciers.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging én privacy (bij voorkeur ben je gecertificeerd in CISM, CISSP, CISA of CRISC).
 • Je kent actuele wet- en regelgeving en inzichten ten aanzien van risicomanagement, compliance (modellen, methodes en technieken) en andere normenkaders (zoals ISO 27002).
 • Je hebt kennis van softwaredevelopment, beveiliging in infrastructuren (TCP, IP, Firewall, CMS en PKI), van web- en mobile-applicaties (beveiligde architectuur en hackingtechnieken) en van databases (SQL).
 • Je bent vaardig in het analyseren van (beleids)ontwikkelingen en het zelfstandig schrijven en presenteren van adviezen in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Tijdens de openstelling van de vacature kunnen ook gesprekken plaatsvinden. Zodra we de juiste kandidaten hebben gevonden, sluiten we de vacature. Reageer dus zo snel mogelijk.
 • Vanwege de coronacrisis voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig via videobellen.
 • Solliciteren? Dat kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • Deze functie is een vertrouwensfunctie op B-niveau. Een veiligheidsonderzoek door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de aanstellingsprocedure. Kijk voor informatie over het niveau van het veiligheidsonderzoek op www.aivd.nl

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal en adviseert en ondersteunt de onderdelen in het primaire proces van het ministerie van Financiën op het terrein van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, administratie en huisvesting. De werkprocessen van Bedrijfsvoering zijn verdeeld over drie eenheden, waaronder een eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
Jij komt te werken bij de eenheid Informatisering. Die bestaat, naast de CIO-office, uit de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. De eenheid heeft als missie de best mogelijke informatievoorziening te bieden voor het ministerie van Financiën. Vanzelfsprekend staat de toegevoegde waarde daarbij centraal.

Beleid, producten en diensten worden in toenemende mate gestandaardiseerd om vanuit daar weer ingezet te worden om maatwerk te bieden. Hierdoor is afstemming tussen de behoeftes van gebruikers en het benutten van de mogelijkheden van vaak innovatieve oplossingen cruciaal. Ook werken we mee aan de totstandkoming en het beheer van rijksbrede kaders en afspraken waarbinnen de ontwikkeling van producten en diensten plaatsvindt. We behartigen de belangen van het departement en vertalen de rijkskaders door naar departementale kaders.

Centraal in ons handelen staat:

 • Verbinden: vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, voor de medewerkers en managers van het departement, en gericht op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, toepassen van best practices, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen: versterken van de informatiefunctie, moderniseren van technische infrastructuur, verdergaande digitalisering, nieuwe agile-werkmethodieken introduceren, innovaties verkennen en uitproberen, en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Team CIO-office
Als CIO-office adviseren we het departement over informatievoorziening. Op dit gebied ontwikkelen we de visie en strategie, die we ook uitwerken. Bovendien scheppen we voorwaarden voor het werken onder architectuur en vertalen we kaders en beleid vanuit het rijk naar Financiën. Ook borgen we informatiebeveiliging en privacy en monitoren we de voortgang, en toetsen we grote en risicovolle programma’s en projecten. Om de veranderkracht van het ministerie te vergroten, jagen we informatie aan.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jetse Beeksma, Teamcoördinator CIO-office

06-46849120

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) dealer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur staatsdeelnemingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd