Senior Adviseur Huisvesting & Facilitair Management

 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Facilitair / dienstverlening
 • Solliciteer voor 28 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51842, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Gaat jouw hart sneller kloppen van een baan met maatschappelijke impact? Ben jij ondernemend, procesmatig en innovatief? Ben je iemand die net zo gedreven is als wij om te zoeken naar de kansen om onze huisvesting en facilitaire dienstverlening naar een hoger niveau te brengen? Dan zoeken wij jou als collega.


Senior Adviseur Huisvesting & Facilitair Management 


Wat ga je doen als Senior adviseur Huisvesting & Facilitair Management? 
Als Senior adviseur Huisvesting en Facilitair Management opereer je op het snijvlak van het primair proces van de RvdK en Huisvesting & Facilitair Management (H&F). Je maakt een vertaalslag van de opgave waar de RvdK voor staat naar H&F. Daarin zoek je continue naar verbetering en nieuwe inzichten. Hierbij is huisvesting hét gebied waar iedereen iets van vindt dus het is van belang om de vraag achter de vraag te kunnen achterhalen. Dit is je tweede natuur. De vraagstukken van het team zijn meer en meer ontwikkelings- en veranderingsprocessen voor de hele RvdK-organisatie. De komende periode ligt onze focus op thema’s zoals de aantrekkelijke werkomgeving, doorontwikkeling van ons publieksgebied en doorontwikkeling van regievoering vanuit H&F. Daarom is het belangrijk dat je goed bekend bent met vraagstukken op gebied van huisvesting en facilitaire zaken.

Als Senior adviseur H&F wissel je de rollen van projectleider en adviseur af. Veranderingen in het werkveld van de RvdK en gevolgen van nieuw rijksbeleid zorgen ervoor dat wij binnen team H&F altijd bezig zijn met projectmatige aanpassingen aan de huisvesting. Dit kunnen zowel rijksbrede als meer interne projecten zijn. Als Senior Adviseur H&F ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, bemensing en borging van deze projecten en opgaven vanuit H&F. Je bent gewend om trajecten met een kop en staart op te pakken. Van bedenken naar implementatie en naar controle bij oplevering. Daar kom jij je bed voor uit!

Wat doe je concreet:

 • Je houdt actief nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied bij en vertaalt deze naar mogelijkheden voor onze organisatie. Daarbij houd je rekening met de behoefte van de organisatie en de consequenties voor de langere termijn;
 • Je werkt mee aan de (door-)ontwikkeling van de producten en diensten die we leveren aan het primair proces van de RvdK;
 • Je werkt samen met andere LSO teams aan de (verdere ontwikkeling van) integrale ondersteuning van het primair proces;
 • Je implementeert nieuw beleid en bewaakt de kaders en gemaakte afspraken;
 • Je bouwt een netwerk op met dienstverleners, klanten, opdrachtgevers en andere stakeholders en onderhoudt deze;
 • Je behartigt de belangen van de RvdK als uitvoeringsorganisatie in de dynamiek van het rijksbrede speelveld (o.a. van rijksbrede dienstverleners en rijkshuisvestingspartners);
 • Je zorgt voor functionele specificatie van de huisvestingsvraag van de RvdK bij rijksbrede huisvestingsprojecten en stuurt op de realisatie hiervan;
 • Je voert regie op tactisch en strategisch niveau op de dienstverlening van rijksbrede dienstverleners;
 • Je bent projectleider voor één of meerdere complexe projecten of (multidisciplinaire) opgaven;
 • Je coacht collega’s van team H&F en deelt je kennis met hen. Collega’s kunnen bij jou terecht voor advies of om te sparren; 
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van een meerjaren(bestedings)plan op H&F;
 • Je werkt nauw samen met je collega senior adviseur H&F en de strategisch adviseur H&F aan Raadsbrede onderwerpen en projecten.
   

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Raad voor de Kinderbescherming

Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Daar zetten medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zich elke dag voor in. Wij beschermen het recht van het kind én het recht van ouders hun kind zelf op te voeden en grijpen daarom niet zomaar in.

Bij onze organisatie kun jij je talent inzetten om op te komen voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Daarvoor hebben wij de diverse talenten van al onze medewerkers nodig. We geloven dat verschillende perspectieven en achtergronden een verrijking zijn voor onze organisatie en het werk dat we doen. Bij ons is iedereen welkom. Ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie. Samen werken we voor kwetsbare kinderen in Nederland. Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken we in zelforganiserende teams, verspreid over heel Nederland. Zelforganisatie geeft professionals zoals jij de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Je krijgt steun waar je dat nodig hebt. En de kans om te leren en je te ontwikkelen.

Onze organisatie is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je bij ons in dienst treedt, word je dus rijksambtenaar. Met bijpassende goede arbeidsvoorwaarden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hanneke van Schaijk

06-15463145

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sholeena Chaitram

Solliciteren?

Raad voor de Kinderbescherming nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Huisvesting & Facilitair Management

Raad voor de Kinderbescherming
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Raadsonderzoeker Haaglanden

Raad voor de Kinderbescherming
 • Den Haag
 • HBO bachelor
 • 32-36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)

Raadsonderzoeker Breda

Raad voor de Kinderbescherming
 • Breda
 • HBO oude stijl
  HBO bachelor
  Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)