• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DIV_20240514_12, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Bij de ministeries van EZK en LNV gebeurt er veel op het gebied van huisvesting en facilitair. Veel onderdelen zijn de afgelopen jaren gegroeid. Door het hybride werken is de behoefte aan huisvesting behoorlijk veranderd. Medewerkers werken ongeveer de helft van de tijd thuis of op een andere locatie. Dit zorgt ervoor dat we meer medewerkers huisvesten en ondersteunen op minder m2. Deze beweging is onderdeel van de masterplannen voor de rijkskantoorhuisvesting. We zien vanuit de politiek ook een beweging naar spreiding van rijkswerkgelegenheid. Waar er eerder vooral groei was in de randstad en krimp in de regio, zal het de komende tijd andersom zijn.

Bij het cluster Werkomgeving & Inkoop - Dienstverlening leiden wij al deze ontwikkelingen in goede banen, met als doel een optimale werkomgeving voor iedereen. De collega’s van het team maken het gezellig en bieden elkaar hulp en ondersteuning. Zo organiseren de medewerkers zelf maandelijks een teamuitje. De medewerkers die hier werken zijn heel tevreden.

Wat wordt jouw rol?
Als senior adviseur huisvesting & facilitair voor de ministeries EZK en LNV in Den Haag zorg jij ervoor dat onze kantoorlocaties de medewerkers optimaal ondersteunen bij hun werk. Je hebt daarbij onder meer te maken met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de facilitaire dienstverleners binnen het rijk. Een belangrijke taak, want huisvesting en facilitaire diensten zijn onmisbaar voor het functioneren van onze organisatie.

Welke taken ga je uitvoeren?
In deze rol houd jij je bezig met huisvesting en de facilitaire dienstverlening voor alle onderdelen van EZK en LNV. In het domein huisvesting voer je regie op de huisvestingsportefeuille en adviseer je het management. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals de huisvestingsbehoefte voor onze kantoorlocaties, waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Hiervoor heb je veel contact met de verschillende dienstonderdelen door het hele land. Je gaat dan ook regelmatig het land in om vertrouwd te raken met de EZK- en LNV-locaties. Ook neem je deel aan facilitaire en huisvestingsprojecten waarin je de gebruikersorganisatie vertegenwoordigt; als deelnemer in een projectteam of als projectleider. Verder bestaan jouw werkzaamheden uit het:

 • Zorgen voor de vertaling en toetsing op consequenties van rijksbreed beleid op het gebied van huisvesting en facilitair.
 • Analyseren van en adviseren bij complexe vraagstukken op het gebied van huisvesting en facilitair.
 • Zorgen dat de relevante informatie op de juiste besluitvormingstafels terechtkomt.
 • Aanspreekpunt zijn voor het management en de interne en externe dienstverleners
 • Voeren van overleggen met netwerkpartners.
 • Regie voeren op de uitvoering van dienstverlening (tactisch niveau).
 • Signaleren van problemen of knelpunten en zorgen voor een passende oplossing, als verbindende factor in een landschap waar verschillende belangen spelen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van LNV werkt nauw samen met het ministerie van EZK. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Michel Berfelo, Manager

06-2223 3634

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Pronk Senior adviseur recruitment

06-5001 9129

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Lead Enterprise Architect

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Adviseur Materiële Inkopen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Adviseur Materiële Inkopen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)