Senior Adviseur HRM

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer IW FIB 22-325
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De ondernemingsraad van nu is een serieuze gesprekspartner van de bestuurder (Secretaris Generaal IenW). Het spel van medezeggenschap verandert steeds. Waar het vroeger, actie (bestuurder) en reactie (ondernemingsraad) was, is het nu een spel van elkaar volgen en opvolgen, voortdurend contact houden en inhoudelijk aftasten. Hoe zorgen we ervoor dat dit proces zijn doorgang heeft en dat er met de juiste strategische en tactische ondersteuning de bestuurder en ondernemingsraden met elkaar de verbinding vasthouden? Help jij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in bijzonder onze bestuurder met deze mooie uitdaging in Den Haag?

Wat ga je doen als Sr. Adviseur HRM?
Samen met twee collega’s maak je onderdeel uit van het expertiseteam Medezeggenschap en Bonden. Het team is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van de bestuurder (de Secretaris-Generaal IenW) voor de overleggen met;

 • De Departementale Ondernemingsraad (DOR); IenW breed;
 • De Pandgebonden Ondernemingsraad (POR); IenW, BuZa en IND zijn gezamenlijk bewoner van het pand. Dit vraagt voorbereiding en afstemming met de andere bewoners en hun medezeggenschap;
 • De Ondernemingsraad Kerndepartement (ORKDP).

Als breed inzetbare sr. Adviseur HRM zet je geformuleerd beleid om naar concrete kaders voor in de praktijk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden betreffende de DOR en POR en indien nodig help je collega’s bij de werkzaamheden voor de ORKDP. In deze rol betreffen de werkzaamheden o.a. het verzorgen van geannoteerde agenda’s en de verslaglegging van de DOR en de POR. Je doet voorstellen voor heldere werkafspraken over de processtappen / deadlines / werkwijzen en bewaakt de termijnen. Uiteraard onderhoudt je goede contacten met de leden van de twee Medezeggenschapsorganen en met de bestuurder, de SG van IenW.
Vanuit deze functie ben je ook betrokken bij de thema’s die op (inter)departementaal niveau worden besproken met de medezeggenschap zoals op het terrein van arbo, integriteitsbeleid etc.
IenW hecht aan een goede verstandhouding met de medezeggenschap, waar je vanuit deze functie een belangrijke bijdrage aan levert.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De concerndirectie Mens en Organisatie is één van de drie concerndirecties die binnen Financiën en Integrale Bedrijfsvoering valt. De concerndirectie stelt de kaders op voor het departement op het gebied van personeel, organisatie en huisvesting en werkt samen met BZK aan de interdepartementale ontwikkelingen op Mens en Organisatie onderwerpen. Binnen de concerndirectie wordt gewerkt met expertise- en opgaveteams. De expertiseteams zijn: Medezeggenschap en bonden, HR-control, Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, Arbo/Vitaliteit, Management development, Leren en ontwikkelen/organisatieontwikkeling, Arbeidsmarkt/werving en selectie, Integriteit en Huisvesting. De opgaveteams worden samengesteld vanuit de expertiseteams op de thema’s vanuit het IenW-brede Strategisch Personeelsplan, altijd in samenwerking met collega’s uit alle IenW-onderdelen. Deze thema’s zijn: Werving en behoud personeel en kennis, Concrete invulling strategische agenda IenW, Leiderschap en Invloed technologische ontwikkelingen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Adrie van Batenburg, Adviseur Bedrijfsvoering (tot 15 augustus bereikbaar)

06-11585203

Dike Keen Directeur CD Mens en Organisatie (vanaf 16 augustus bereikbaar)

06-52485230

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, adviseur werving en selectie

06-44952767

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior hr-adviseur diversiteit en inclusie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch implementatieadviseur en coördinator open overheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker EU en internationale samenwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)