Senior adviseur handhaafbaarheid- en uitvoerbaarheidtoetsing

 • Den Haag  -  route
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • €5.475 - €7.073 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 575824, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

De hoofdopdracht van de senior adviseur is het uitvoeren van handhaafbaarheid- en uitvoerbaarheidtoetsen (de H en de U uit de HUF-toets) op het voorgenomen beleid van het ministerie van Defensie, dat raakt aan de bedrijfsveiligheid, sociale veiligheid en integriteit. In de eerste jaren van haar bestaan heeft de IVD haar in omvang beperkte capaciteit vooral gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van toezicht. Het toetsen van nieuw beleid heeft in deze periode weinig aandacht gekregen. De groei van Defensie zorgt er enerzijds voor dat de IVD ruimte krijgt om structureel aandacht aan haar toetsende rol te besteden en anderzijds dat er meer beleid ontwikkeld wordt dat getoetst moet worden.

Binnen de IVD gaan drie senior adviseurs zich bezig houden met het toetsen van het voorgenomen beleid. De taken met betrekking tot de toetsing zijn de volgende:
• Het als team ontwikkelen van een heldere werkwijze voor het uitvoeren van de handhaafbaarheid- en uitvoerbaarheidtoetsen.
• Het bepalen en onderling verdelen van de relevante beleidsterreinen.
• Het opbouwen en onderhouden van een netwerk met beleid en uitvoering.
• Het maken van afspraken met beleidsmakers over de rol en de uitvoering van de toetsen in de beleidscyclus.
• Het daadwerkelijk uitvoeren van de handhaafbaarheid- en uitvoerbaarheidtoetsen op voorgenomen beleid.

Om de toetsende taak goed uit te kunnen voeren dienen de drie adviseurs te beschikken over voldoende kennis en ervaring van defensie beleid en –uitvoering. In het eerste jaar zal een groot deel van de werkzaamheden gericht zijn op het opbouwen van deze kennispositie. Wanneer de adviseurs eenmaal beschikken over voldoende kennis over beleidsterreinen binnen defensie worden zij actief ingezet bij de afdeling Onderzoek & Toezicht. Zij dragen met hun inhoudelijke kennis bij aan de onderzoeksprojecten. De onderzoeken worden veelal naar aanleiding van een ongeval of incident uitgevoerd, maar kunnen ook thematisch of systeemgericht van aard zijn.

Als senior adviseur ben je geplaatst bij de afdeling Strategie & Organisatie. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het opleveren van producten in het kader van de jaarcyclus: jaarplan, jaarverslag, werkplan, meerjarenstrategie en de Staat van Veiligheid Defensie. Op basis van kennis, ervaring en affiniteit ga je ook een bijdrage leveren aan deze producten.
Als senior adviseur handhaafbaarheid- en uitvoerbaarheidtoetsing ben je onderdeel van een team van drie medewerkers die bereid zijn samen het werk vorm te geven en onderling te verdelen. Het uitvoeren van een toets doe je zelfstandig. Voor de andere werkzaamheden (afstemmen met beleid en uitvoering en het leveren van een bijdrage aan onderzoeken) is het belangrijk dat je goed kan samenwerken met anderen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) houdt toezicht op de veiligheid binnen de Defensieorganisatie. Het gaat hierbij zowel om de bedrijfsveiligheid (ook wel fysieke- of arbo-veiligheid genoemd), als de sociale veiligheid en integriteit. Een brede en uitdagende opdracht dus. De inspectie is opgericht in 2018 en daarmee nog relatief jong. De organisatie is met ca. 40 vaste krachten bescheiden qua omvang, maar te kenschetsen als een ‘professioneel’ bedrijf. Dat wil zeggen: plat en met korte lijnen, bemenst door zelfstandige, ter zake kundige specialisten.

De IVD kent twee afdelingen: Onderzoek & Toezicht en Strategie & Organisatie.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Sollicitatie KD

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sollicitatie KD

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Methodoloog

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Junior inspecteur gegevensbescherming

Ministerie van Defensie
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Medewerker vergunningsverlening

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)