Senior adviseur gezondheidsbeleid

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 12 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 523598
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Gezond personeel is cruciaal voor Defensie. Daarom is er volop aandacht voor de militaire gezondheidszorg. En die gezondheidszorg is continu in ontwikkeling. Jij speelt daarbij als senior juridisch adviseur gezondheidsbeleid een belangrijke rol. Want jij houdt je in Den Haag bezig met juridische trajecten, zoals de voorbereiding van de commissie Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs en de ministerraad.

Als senior adviseur gezondheidsbeleid geef je beleidsadvies en draag je bij aan (juridisch) inhoudelijke producten. Je kunt dan denken aan het vertalen van civiele gezondheidswet- en regelgeving naar militair gezondheidsrecht. Daarbij houd je rekening met de specifieke kenmerken van de militaire gezondheidszorg (MGZ). Ook analyseer je de juridische aspecten van ontwikkelingen in de gezondheidszorg, die je continu monitort. Over de consequenties daarvan adviseer je de hoofddirecteur Personeel.

Je beoordeelt conceptwet- en regelgeving van andere departementen die de MGZ aangaan op mogelijke consequenties voor Defensie. In dit kader stel je ook annotaties op voor onderraden en de ministerraad. Je bereidt dossiers voor debatten van bewindspersonen in de Tweede Kamer voor en stelt Kamerbrieven en de beantwoording van Kamervragen op.

In jouw functie schrijf en beoordeel je beleidsnotities en houd je continu de vinger aan de pols als het gaat om beleidsontwikkelingen. Daarnaast ben jij degene die ervoor zorgt dat de directeuren voorzien zijn van de juiste informatie en hen voorbereidt op de diverse overleggen. Contacten heb je volop, zowel binnen als buiten Defensie. Je maakt (project)plannen voor je eigen beleidsdossiers en stuurt op de voortgang daarvan.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Personeel maakt deel uit van de Bestuursstaf. Wij ondersteunen de minister van Defensie in de rol van werkgever van ongeveer 41.000 militairen en 16.000 burgerambtenaren. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor:

 • het ontwikkelen en onderhouden van het personeelsbeleid, waaronder het arbeidsvoorwaardenbeleid;
 • het ontwikkelen en onderhouden van (militair) gezondheidszorgbeleid;
 • het borgen van (rijksbrede) wet- en regelgeving in de arbeidsvoorwaarden van Defensie;
 • het voeren van overleg met de centrales van overheidspersoneel over de hoofdlijnen van het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden;
 • het voeren van regie in individuele casuïstiek en integriteitszaken die in de media en/of de politiek gevoelig liggen.

Cluster Gezondheidskundig beleid

Je voert je werkzaamheden uit binnen het cluster Gezondheidskundig beleid. Wij stellen de beleidskaders binnen de militaire gezondheidzorg op. De verschillende dossiers verdelen we onder de zes medewerkers van ons cluster.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker vastgoed

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktcomplex
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Omgevingsregisseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior stafmedewerker IV / informatievoorzieningsmanager

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)