Senior adviseur gegevensuitwisseling langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-290(LZ)
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie door voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Functieomschrijving
Werken aan betere zorg voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische stoornis is méér dan maatschappelijk relevant. Je komt te werken in een complexe omgeving, met veel politieke aandacht, een divers en actief zorgveld, uiteenlopende belangen en forse budgetten. Media-aandacht is dan ook nooit ver weg. Jouw omgevingsbewustzijn en uitstekende politiek-bestuurlijke antenne zijn dan ook vereist bij het gevoelige karakter van deze functie.

Opgave
De vraag naar verpleegzorg neemt toe en de capaciteit van de zorg kan dat niet bijbenen. In 2040 zullen 110.000 extra mensen een beroep doen op verpleegzorg. De toegankelijkheid van zorg voor ouderen (maar ook voor de GHZ en GGZ) staat hiermee onder druk. We zien ook dat de complexiteit van zorg toeneemt en dat er steeds meer behoefte is aan het organiseren van de zorg over de grenzen van stelsels (domeinen) heen. Om de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment te kunnen blijven leveren, is beschikbaarheid van actuele gegevens cruciaal. Reden om fors te investeren in het beter benutten van de digitale mogelijkheden om gegevens beschikbaar te maken en/of uit te wisselen.

Als senior-adviseur bij de directie Langdurige Zorg houd jij je bezig met beleid en implementatie op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Je geeft samen met je teamgenoten uitvoering aan de werkagenda van het Team Elektronische Gegevensuitwisseling. Hiervoor werk je samen met de verschillende partijen in het veld, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, het Zorginstituut, NictiZ, en andere directies binnen VWS aan het aanpakken van deze uitdaging. Dit vraagt van jou dat je goede communicatievaardigheden hebt en (actief) de samenwerking opzoekt en soms ook doorzettingsvermogen moet tonen om resultaten te bereiken.

Wat ga je doen?

 • Uitvoering geven aan de werkagenda van het Team elektronische gegevensuitwisseling waaronder:
 1. Opvolging geven aan een onderzoek waarin wordt onderzocht wat er nodig is om Elektronische Cliënten Dossiers beter te laten bijdragen aan effectieve zorgverlenging;
 2. De directie LZ vertegenwoordigen in de verdere ontwikkeling en uitvoering van de Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (WegiZ); 
 3. Deelnemen aan projecten gericht op het harmoniseren van verantwoordingsinformatie;
 4. Meewerken aan de doorontwikkeling van de visie en strategie voor de elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg.
 • Je bent de spilfunctie tussen het Team Elektronische Gegevensuitwisseling en het onderwerp administratieve lasten, waarbij het doel is om met elektronische gegevensuitwisseling de administratieve lasten te verminderen.
 • Je bent adviseur voor de gehele directie Langdurige Zorg waar het gaat om vraagstukken rondom elektronische gegevensuitwisseling.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de directie LZ is: “Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen”.

Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de Directie Langdurige Zorg (DLZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die - vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek - 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn. DLZ is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het stelsel. Binnen de directie wordt gewerkt in vier afdelingen en met afdeling overstijgende projecten en programma’s. Bij de directie werken ruim 70 mensen.

Over het team
Je komt te werken in het Team Elektronische Gegevensuitwisseling (TEG) en het nog op te zetten Team Administratieve Lasten (TAL) binnen de directie Langdurige Zorg.

 • Het TEG is onlangs ingericht om de sturing op de samenhang tussen de verschillende programma’s op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling te verbeteren. Bijvoorbeeld door de governance en implementatie beter op elkaar af te stemmen. Onderwerpen waar het team aan werkt zijn de programma’s Inzicht, Actieprogramma I-Wlz, KIK-V2, projecten als het verbeteren de ECD en de iWZD en ontwikkelingen als de Wet Elektronische gegevensuitwisseling en generieke voorzieningen.
 • Het TAL is een nog op te zetten team. Onder regie van dit team wordt vorm en inhoud gegeven aan de doelstelling van het terugdringen van de administratieve lasten in de langdurige zorg.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rick Hagelstein, waarnemend MT-lid

06-30567049

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker administratieve lasten langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker toegang langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd