• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 31 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1091174
 • Plaatsingsdatum 13 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Wat ik doe ligt in het verlengde van politieke beslissingen en maatschappelijke ontwikkelingen. De dynamiek van een politiek-bestuurlijke omgeving maakt het werk spannend en geeft energie. Door beleid vorm te geven op het snijvlak van wetgeving en uitvoering, heb je grote maatschappelijke impact.” Stephan Klaassen - Senior adviseur formeel recht bij de Belastingdienst.

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt samen met het directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet toe op een doelmatige besteding daarvan. De concerndirectie uitvoerings- en handhavingsbeleid (UHB) stelt kaders, formuleert beleid en stelt instrumenten beschikbaar met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB is aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden, coördineert de uitvoeringstoetsen en is samen met de concerndirectie fiscale en juridische zaken aanspreekpunt voor collega’s van het directoraat-generaal fiscale zaken.

Als senior adviseur formeel recht buig jij je over uitvoeringsvraagstukken op het terrein van het formeel recht. Dit omvat de fiscale formele wetgeving, de Algemene wet bestuursrecht, wetgeving rondom gegevensbescherming en wetgeving met betrekking tot de digitale overheid. Je bekijkt (fiscale) onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken en weet ze te verbinden. Vervolgens kom je met een integraal advies voor de ambtelijke en politieke leiding. Je initieert en coördineert processen en besluitvormingstrajecten en vormt de verbinding tussen (operationele) onderdelen van het DGBD en de andere directoraten van het ministerie van Financiën. Je werkt samen met collega’s aan uitvoeringstoetsen en hebt ook geregeld contact met de ambtelijke top van het DGBD en waar nodig met de staatssecretaris.

In jouw rol draag je vanuit het formeel recht bij aan een vereenvoudiging van de uitvoerende processen van de Belastingdienst. Je denkt na over interessante vraagstukken, zoals de inrichting van de bezwaarketen, belasting- en invorderingsrente en boetes. Ook coördineer je uitvoeringstoetsen en beantwoord je Kamervragen. Je draag bij aan de kaders voor de portalen MijnBelastingdienst en MijnToeslagen, maar ook op het gebied van gegevensgebruik, waaronder de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan stelt. Verder beoordeel je convenanten die de Belastingdienst sluit met externe partijen. Kortom: jij speelt een rol van betekenis in de uitvoering van fiscale formele wetgeving.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Stephan? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma in een voor de functie relevante richting.
 • Je werkt graag in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent een teamplayer en durft een afwijkende mening te verdedigen.
 • Je hebt aantoonbaar goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kunt in veranderende contexten werken en werkzaamheden oppakken die buiten je comfortzone liggen.
 • Je hebt kennis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, maar ook van wetgeving op het gebied van gegevensuitwisseling.
 • Je bent bekend met wettelijke kaders op het gebied van de digitale overheid, waaronder de Algemene wet bestuursrecht.

Jouw competenties?

 • netwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin?
Je staat met dit werk midden in de actualiteit, wat de nodige hectiek en snel schakelen met zich meebrengt. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen en kun je als geen ander prioriteiten stellen. Wat jij ook meebrengt: een flexibele instelling. Daardoor pak je moeiteloos ad-hoczaken op. Onder (tijds)druk werken? Ook dat kun jij prima. Sterker nog, je krijgt er juist energie van!

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden..

Bijzonderheden

Deze vacature is uitsluitend intern opengesteld en bedoeld voor medewerkers van de Rijksoverheid met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In deze fase worden ter beschikking gestelde arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten (TBA's) beschouwd als interne medewerkers.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
Op 8 april vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken aanspreekpunt voor de collega's van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stan Basten, Afdelingshoofd Uitvoeringsbeleid

06-31662440

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rianne de Bont, Adviseur Werving & Selectie

06-11149932

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur control en advies

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur begrotingszaken

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur interne beheersing

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd