(Senior) adviseur financiën en beleid

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Vacaturenummer RB 22-32
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als (senior) adviseur financiën en beleid geef je gevraagd en ongevraagd advies vanuit jouw deskundigheid en werkervaring in onze complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Deze functie biedt een unieke kans om je te begeven in het hart van de financieel-economische en bestuurskundige beleidsvorming.

Je staat in deze functie tussen vele relevante spelers, waaronder de Inspectie der Rijksfinanciën, de directies Financieel-Economische Zaken, de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer, verschillende uitvoeringsorganisaties, maar ook de wetenschap en de Tweede Kamer. Dit vraagt de nodige bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit en zicht op de verschillende belangen. Je bent het gezicht van de directie Begrotingszaken en treedt ook zo regelmatig naar buiten. Dit doe je in een kleine maar enorm gezellige afdeling met zo’n twaalf collega’s van bestuurs- en bedrijfskundigen, juristen, economen en accountants.

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving (BBE) verantwoordelijk voor het gehele stelsel van organisatiekaders (onder meer Regeling agentschappen en Stichtingenkader). Momenteel worden de kaders herzien, mede op basis van alle inzichten uit de verschillende onderzoeken die de afgelopen periode zijn uitgevoerd naar de uitvoering(skaders). Bijvoorbeeld de brede evaluaties voor rijksorganisaties op afstand, het IBO Agentschappen en het programma Werk aan Uitvoering. Hierbij is het de uitdaging om de kaders zo aan te passen dat deze (meer) in lijn komen met de aanbevelingen uit deze onderzoeken.

Daarnaast is BBE samen met andere afdelingen van de directie Begrotingszaken verantwoordelijk voor de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van de minister van Financiën voor het financieel beheer. Dat betekent dat we het financieel beheer van het Rijk monitoren, rijksbrede ontwikkelingen en risico’s signaleren en adviseren bij onduidelijkheden in de regelgeving. Je adviseert met jouw kennis en expertise over de wijze waarop de inrichting, governance en het beheer van de uitvoeringsorganisaties is vormgegeven, maar ook over rijksbrede regelgeving op het gebied van financieel beheer.

Je hebt kennis van zowel de wijze waarop het openbaar bestuur is ingericht en functioneert als welke verschillende aansturings- en bekostigingsmodellen hiervoor worden gebruikt. Tegelijk denk je graag mee over de mogelijkheden om het financieel beheer binnen het Rijk te verbeteren. Samen met jouw collega’s ben je het eerste aanspreekpunt in alle vraagstukken omtrent het financieel beheer, verantwoording en rechtmatigheid. Om het rijksbrede financieel beheer te verbeteren heeft de minister van Financiën een Taskforce Verbetering Financieel Beheer opgericht. Als adviseur financiën en beleid lever je een belangrijke bijdrage aan deze taskforce.
Je krijgt in deze functie genoeg ruimte om je op deze onderwerpen te ontwikkelen, onder andere door contact met departementen, uitvoeringsorganisaties, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Ook word je gevraagd deze kennis actief uit te dragen, bijvoorbeeld op de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Rijksbegroting werkt aan een solide rijksbegroting. De directie Begrotingszaken beheert het koffertje waarin de minister op Prinsjesdag de Miljoenennota en de begrotingsstukken presenteert. We geven vorm en inhoud aan het begrotingsbeleid en het financieel overheidsmanagement van het Rijk. Het versterken van de kwaliteit van de financiële functie vormt de basis voor onze werkzaamheden. Onze agenda voor de toekomst luidt: meer waar voor je geld, een slimmere en betere informatievoorziening én een professionele financiële functie.

Afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving
De afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving (BBE) vervult een centrale rol in het beleid voor de aansturing en bekostiging van uitvoeringsorganisaties, het subsidiebeleid en het auditbeleid van het Rijk. Voorbeelden zijn de Regeling agentschappen, het Stichtingenkader en het Uniform Subsidiekader. BBE bestaat uit twaalf gedreven en enthousiaste medewerkers: accountants, bedrijfseconomen, juristen en mensen met een bestuurskundige achtergrond. De werksfeer is open, informeel, collegiaal en doelgericht. Allemaal werken we met één doel voor ogen: de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) adviseur financieel beheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch accountant

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd