Senior adviseur Financien & Control / Coordinator Bedrijfsplan DOSCO

 • Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Master/doctoraal
 • 32 - 38 uur
 • €5.475 - €7.073 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 3 juli 2024 Nog 14 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 527503, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

DOSCO ondersteunt de krijgsmacht altijd en overal. In normale omstandigheden, crisis én conflict. Het DOSCO doet dit door te zorgen voor personele diensten, opleidingen, huisvesting, vastgoed, catering, beveiliging, bewaking, facilitaire zaken, gezondheidszorg, logistiek en transport. Het DOSCO voorziet zelf in die ondersteuning en koopt een deel van de producten en diensten in b? organisaties buiten het Ministerie van Defensie.

De krijgsmacht verandert en dus verandert de ondersteuning mee. Om goed invulling te kunnen geven aan de (extra) ondersteuningsbehoefte van de defensieonderdelen, is helder zicht nodig op wat er van DOSCO verwacht wordt door onze operationele collega’s. En dat moet worden gevat in concrete doelstellingen die periodiek gemonitord worden.

De omvangrijke en vaak verouderde vastgoedportefeuille, beveiliging van kazernes, transport, opleidingen, nieuwe mensen werven en geneeskundige zorg – al deze ondersteuning moet mee veranderen met de rest van Defensie. Daarvoor moeten we als DOSCO weten wat er speelt bij de defensieonderdelen. En we moeten dit doorvertalen naar wat dat betekent voor de ondersteuning die DOSCO moet leveren. Dat landt in het bedrijfsplan en wordt gemonitord via de managementrapportagecyclus. F&C coördineert deze cyclus en toetst daarbij op doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid.

Wat ga je doen?
Als senior adviseur Financiën en Control ben je onder meer verantwoordelijk voor de totstandkoming van het DOSCO Bedrijfsplan. Je doet dit gezamenlijk met collega’s uit de verschillende onderdelen (divisies/NLDA/staf) van het DOSCO. Je adviseert het management van DOSCO over de richting en de inhoud van het Bedrijfsplan. Het jaarlijks op te stellen Bedrijfsplan is een belangrijk sturingsinstrument voor Commandant DOSCO en is de basis voor de managementrapportagecyclus. De DOSCO-ondersteuning is heel divers en het beroep daarop net zo. Daarin breng jij met het bedrijfsplan een logische samenhang, in afstemming met alle relevante spelers binnen DOSCO. Dit vraagt veel van je organisatievermogen. Daarmee maak heb jij impact invloed op wat DOSCO en Defensie doen!

Daarnaast behoortren het doen van bedrijfsvoeringsonderzoeken in opdracht van commandant en plaatsvervangend commandant DOSCO tot je takenpakket en ben je, in het kader van financieel beheer, plaatsvervanger van de teamleider financieel beheer als aanspreekpunt voor onderzoeken van de Algemene Rekenkamer (AR) en de Auditdienst Rijk (ADR).

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het DOSCO bewaakt en monitort de directie Financiën en Control de doelmatigheid en rechtmatigheid (begroting en financieel beheer) en is daarnaast verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de managementinformatie. De Directie Financiën & Control bestaat uit zes afdelingen: vijf soortgelijke afdelingen Dedicated Business Control en één afdeling Concern Control.

De hoofdtaken van de directie liggen op het gebied van begroten, financieel beheer, bestuurlijke informatievoorziening en het zijn van een constructief kritische businesspartner voor het management. Ook of juist in een sterk groeiende defensieorganisatie vraagt de inzet van middelen scherpe keuzes. Dat geldt voor heel Defensie en ook voor DOSCO. Zo zijn er grote uitdagingen binnen de omvangrijke vastgoedportefeuille van Defensie en in de arbeidsintensieve ondersteuningsvormen. Actuele thema’s binnen DOSCO zijn moderne bedrijfsvoering, robotisering en optimalisering van processen en strategische personeelsplanning. In lijn met onze hoofdtaken zorgen we ervoor een betrouwbare partner te zijn voor zowel HDFC als de eigen DOSCO organisatie. We leveren betrouwbare cijfers en bouwen aan kosteninzicht. We ondersteunen bij het opstellen van businesscases en maken gebruik van data-analyse. We denken strategisch mee en promoten actief het vergroten van de doelmatigheid in combinatie met het bewegen naar een organisatie die past bij de Defensievisie 2035.

De afdeling Concern Control coördineert het bedrijfsplan DOSCO, de managementinformatie daarover en de DOSCO-brede financiële processen en verbeterprojecten. Wij staan hierbij zowel in verbinding met eigen divisies en de staf als met de hoofddirectie Financiën van het ministerie van Defensie en de overige defensieonderdelen zoals Luchtmacht, Landmacht en Marine.

De afdeling Concern Control bestaat naast het hoofd van de afdeling uit zestien (senior) adviseurs F&C. We streven naar een afwisselend werkpakket met telkens nieuwe uitdagingen. Als ervaren senior adviseur financiën en control ben je in staat om meerdere onderwerpen en projecten zelfstandig te behandelen. De dossiers waar je aan werkt hebben uiteenlopende thema's. Met de collega's van je afdeling werk je nauw samen, net als met de andere afdelingen binnen de directie F&C en de staf van het DOSCO. Je onderhoudt een breed netwerk met de verschillende onderdelen van Defensie.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het  Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

mevrouw A. Sellmeijer-Semeijn, Sr Adv Fin & Contr III

06-51785927

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

de heer E. van der Meij, P&O adviseur

06-51296328

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Project/business controller Defensie Bewakings- en Beveiliging Systeem (DBBS)

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Master/doctoraal
 • 32-38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Business controller

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Bachelor - HBO
 • 32-40
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Senior functioneel beheerder

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Utrecht - Kromhoutkazerne
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)