senior adviseur financien & control

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 36 - 38
 • Maand­salaris €3.613 - €4.961
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 487080
 • Plaatsingsdatum 5 juni 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

De Directie Financiën & Control van de Bestuursstaf (DF&C BS) ondersteunt vanuit de FEZ-verantwoordelijkheid de PSG in de besturing van de Bestuursstaf als defensieonderdeel.
De directie draagt in financiële zin de verantwoordelijkheid voor ongeveer €1,8 miljard.
DF&C BS is de onafhankelijke adviseur van de (P)SG en voert in deze hoedanigheid het begrotingsproces en het proces van management informatie uit.


DF&C BS bewaakt en monitort de doelmatigheid en rechtmatigheid van de (voorgenomen) uitgaven, het behalen van de doelstellingen van de BS onderdelen en het nakomen van afspraken ten aanzien van de gestelde prioriteiten. DF&C BS geeft vorm aan de stuur- en verantwoordingsinformatie voor de BS.
De functies (28 vte’n) zijn verdeeld over drie afdelingen in oprichting (i.o.) Coördinerend Control Bestuursstaf, Dedicated Control Bestuursstaf en Dedicated Control MIVD. control Bestuursstaf en Dedicated control MIVD.
Afdeling Dedicated Control Bestuursstaf i.o.

Deze afdeling is voor de Bestuursstaf namens de directeur F&CBS belast met de dedicated ondersteuning van de eenheden van de BS, zoals het Directoraat Generaal Beleid, de Defensiestaf en de overige eenheden BS (OVEBS). Het hoofd van de afdeling wordt daarbij ondersteund door dedicated controllers en (senior) adviseurs. De afdeling Dedicated Control BS wordt momenteel opgericht als gevolg van een reorganisatie en bestaat uit 13 vte’n. Binnen deze afdeling is er een vacature voor een Adviseur Financiën & Control, met name m.b.t. de eenheden van het Directoraat Generaal Beleid.
De nadruk van de werkzaamheden liggen vooral op het gebied van de control rond apparaat- en programma behoeften van het Directoraat Generaal Beleid. Onder de apparaat behoeften vallen uitgaven voor formatie, personele- en materiele exploitatie. Onder de programma behoeften vallen onder meer uitgaven voor subsidies en bijdragen, kennis en innovatie (K&I), milieubeleid, opdrachten beleid, bekostiging, militaire pensioenen en uitkeringen (P&U), sociaal beleidskader (SBK), wachtgelden en inactiviteitswedden.
De Adviseur Financiën & Control is verantwoording verschuldigd aan de dedicated controller DGB en is gehouden aan relevante rijksbrede regelgeving en interne aanwijzingen (bijv. ten aanzien van het begrotingsproces, voorafgaand toezicht en management informatie) en gestelde (budgettaire) kaders.
De medewerkers van de afdeling acteren als businesscontroller en zijn verantwoordelijk voor alle budget en budget gerelateerde zaken van de DGB (FEZ mandaat) en acteren zichtbaar en proactief vooraan in de bedrijfsprocessen. De medewerkers van de afdeling adviseren op de regie en kwaliteit van begrotings- en verantwoordingsproducten, adviseren op de totstandkoming en functionaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening, op ordentelijk (financieel) beheer en bevorderen tijdigheid en kwaliteit van de (bedrijfs-)processen van de DGB. Hierbij wordt getoetst op rechtmatigheid, doelmatigheid en financiële inpasbaarheid.

Functie-eisen

Een business controller, een stevige professional , handig, cijfervaardig, die inspireert en verandering weet te bewerkstelligen en te consolideren. De kandidaat beschikt, naast de competenties van een controller, over de volgende “change” eigenschappen:
• verbindende kwaliteiten
• netwerker
• (bestuurlijk) analytisch vermogen
• communicatief sterk
• onafhankelijkheid
• sterke adviesvaardigheden
De gezochte kandidaat manifesteert zich als lid van de afdeling “Dedicated Control Bestuursstaf” i.o. rolvast en duidelijk op de inhoud, maar tegelijkertijd zacht op de relatie. Deze persoon is in staat het vertrouwen te winnen van zijn/haar business partners.
Het is essentieel dat de kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit, om de uitdagingen in de resultaatgerichte, politiek-bestuurlijke en operationele omgeving met gevoel voor menselijke verhoudingen aan te gaan. De kandidaat begrijpt de gevoeligheden van een dergelijk hoog-bestuurlijk krachtenveld. Hij/zij kan, als lid van afdeling “Dedicated Control Bestuursstaf” i.o., zelfstandig, flexibel en strategisch opereren en schakelen tussen diverse en niet altijd gelijke belangen van de Bestuursstaf. Tegelijkertijd kan de kandidaat schakelen tussen verschillende aggregatieniveaus (praktisch – strategisch). De kandidaat is als lid van afdeling “Dedicated Control Bestuursstaf” i.o. betrouwbaar voor alle partners en verstaat de kunst enerzijds onafhankelijk en kritisch te zijn op de bedrijfsprocessen van de Bestuursstaf en haar eenheden, en anderzijds als vertrouwde business partner de belangen van de Bestuursstaf en haar eenheden te bevorderen.

Wij zoeken een persoon met het volgende opleidingsniveau en aantoonbare ervaring:
• Werk-/denkniveau HBO/WO;
o bij voorkeur Algemene Economie / (Bedrijfs-)economie / Bestuurskunde met economische variant of gelijkwaardig;
o of Registercontroller (RC) of Public Controller (CPC) of gelijkwaardig;
• ervaring in bestuurlijke advisering en ondersteuning;
• strategisch netwerken in een bestuurlijk complexe organisatie;
• ervaring met transitie- en verandermanagement;
• deskundigheid in overheidsfinanciën en de plannings- en begrotingscyclus (FEZ taken, w.o. budgettaire kaders, voorafgaand toezicht);
• uitgebreide kennis van financiële- en begrotingsadministratie (SAP, zowel FI als M&F en BW);
• vaardigheid met en inzicht in management informatie;
• vaardigheid met en inzicht in het toepassen van soft controls.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebasseerd op een 38- urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.613 Max. €4.961 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Financiën & Control van de Bestuursstaf (DF&C BS) ondersteunt vanuit de FEZ-verantwoordelijkheid de PSG in de besturing van de Bestuursstaf als defensieonderdeel.
De directie draagt in financiële zin de verantwoordelijkheid voor ongeveer €1,8 miljard.
DF&C BS is de onafhankelijke adviseur van de (P)SG en voert in deze hoedanigheid het begrotingsproces en het proces van management informatie uit.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur financiën en control

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Financiën & Control

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur Defensiematerieel

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)