Senior adviseur Financiële Besluitvorming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 29 september Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer VWS200178 (FEZ)
 • Plaatsingsdatum 15 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij de bewindspersonen van VWS strategisch adviseren over de wijze waarop de uitgavenontwikkeling in de zorg beheersbaar kan blijven? En wat een doelmatige verdeling is van het zorgbudget rekening houdend met de actualiteit en politieke context? Dan is deze functie mogelijk iets voor jou. Als (senior) adviseur Financiële Besluitvorming speel je een sleutelrol bij de voorbereiding van budgettaire vraagstukken en adviesnota’s aan de politieke en ambtelijke leiding.

Als (senior) adviseur Financiële besluitvorming krijg je te maken met actuele budgettaire  vraagstukken op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport. Jouw taak is ervoor te zorgen dat de bewindspersonen en de bestuursraad van het departement op basis van heldere financiële informatie afgewogen beslissingen kunnen nemen. Met de coördinatie van de financiële besluitvorming zit je dus dicht bij het vuur en dat vergt een uitstekende politieke en bestuurlijke antenne.

De functie vraagt om een veelzijdige, evenwichtige professional die het overzicht bewaart en over een breed palet aan adviesvaardigheden beschikt. Je bent flexibel, houdt ook onder druk het hoofd koel en straalt rust, vertrouwen en gezag uit. Je beschikt over een vlotte pen en een sterk cijfermatig inzicht. Je bent samen met twee andere collega’s van het cluster  verantwoordelijk voor de begrotingsvoorbereiding van VWS. Daarnaast adviseer je de ambtelijke en politieke top over rijksbrede onderwerpen vanuit een financieel-economisch invalshoek. Je bent sociaal vaardig, samenwerkingsgericht en een goed onderhandelaar, wat je goed van pas komt in besprekingen met bijvoorbeeld collega's van het ministerie van Financiën. Daarnaast vind je het leuk om bij te dragen aan de financiële kennisontwikkeling van beleidsmedewerkers, bijvoorbeeld door het geven van workshops.

Je hebt een economische of bestuurskundige achtergrond en hebt al relevante werkervaring opgedaan. Daarnaast heb je een meer dan goede beheersing van Excel. Je werkt zeer nauw samen met twee andere collega’s en fungeert als een spin in het web in de samenwerking met de overige afdelingen binnen FEZ.

Functie-eisen

Werk-/denkniveau: Universitair

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200178 (FEZ) richten aan: Martin Santhagens.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) heeft  de volgende missie: ‘Wij zijn de concerncontroller van VWS en zorgen voor een ordentelijk en rechtvaardig budgettair besluitvormingsproces en voor adequate financiële informatievoorziening. Wij zijn een betrouwbare partner, deskundig en oplossingsgericht en geven onafhankelijk advies aan de politieke en ambtelijke leiding over alle onderwerpen die de begroting van VWS raken.’

Je werkt bij de afdeling Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer. Deze afdeling coördineert de financiële besluitvorming van de politieke en ambtelijke leiding, en neemt initiatieven en bereidt besluiten voor op het gebied van het financieel beleid en beheer.

FEZ heeft nog twee andere afdelingen. De afdeling Beleidstoetsing en Advies toetst voornemens en uitvoering op het gebied van VWS-beleid en beheer aan de budgettaire, beleidsmatige en beheersmatige kaders en brengt daarover advies uit aan de politieke en ambtelijke leiding. De afdeling Budgettaire Zaken is de ‘cijfermatige spil’ van FEZ en zorgt voor de opzet en samenstelling van financieel-beleidsmatige stukken die naar het parlement gaan, zoals de departementale begroting en verantwoording.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martin Santhagens, Plaatsvervangend directeur FEZ hoofd afdeling OFB

070-3405903

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur bedrijfsvoering Digitale informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)