(Senior) adviseur financieel beheer

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Vacaturenummer RB 22-31
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij zelf de regels maken en aan de knoppen zitten? Vind je het leuk om met heldere kaders en handreikingen je collega’s in de financiële functie binnen de Rijksoverheid te ondersteunen? Weet jij vanuit jouw expertise waar je op moet letten bij het aanpassen en opstellen van deze kaders en handreikingen? Dan is dit een unieke plek voor jou! Zo lever jij met jouw kennis en ervaring een cruciale bijdrage aan een financieel gezond Nederland.

De wetten en regels op het gebied van beheer, informatievoorziening, controle en verantwoording van de financiën van het Rijk worden opgesteld door het ministerie van Financiën in Den Haag. Als (senior) adviseur op het gebied van financieel beheer lever jij met je juridische blik een belangrijke bijdrage om de beleidsverantwoordelijke rol van het ministerie van Financiën in te vullen en verder uit te bouwen.

Binnen de afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving (BBE) van de directie Begrotingszaken houden we ons bezig met veel verschillende rijksbrede onderwerpen: het ontwikkelen van kaders en regelgeving voor de bekostiging en aansturing van uitvoeringsorganisaties van het Rijk (zoals Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Immigratie- en Naturalisatiedienst), het rijksbrede beeld van financieel beheer en verslaggevingsvraagstukken. Je bent onderdeel van een team van twaalf gedreven collega’s. Veel van jouw collega’s hebben een financiële of een bestuurskundige achtergrond. Jij bent een welkome aanvulling op het team omdat jij met een meer juridische blik naar onze (complexe) vraagstukken kijkt.

Je kunt rekenen op een breed takenpakket op het snijvlak van financiële en juridische vraagstukken in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Als (senior) adviseur ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van de regels voor de besteding van publiek geld en de verantwoording hierover. Ook adviseer je over een zeer breed scala aan (rijksbrede) onderwerpen, waaronder allerlei financiële vraagstukken, zowel op strategisch niveau als concrete casuïstiek. Maar je denkt ook mee over de inrichting en ontwikkeling van regels voor uitvoeringsorganisaties en de inrichting van het controlebestel. In jouw werk ligt veel nadruk op overleggen, afstemmen en het optrekken met collega’s, bijvoorbeeld met financieel-economische directies van andere ministeries, de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk. Je vindt het leuk om zowel binnen als buiten Financiën een netwerk op te bouwen en te onderhouden.

De ene dag zet jij je tanden in de aanpassing van de regeling agentschappen en de volgende dag werk je in de Taskforce Verbetering Financieel Beheer mee aan het oplossen van knelpunten in rijksbrede regelgeving. Of voer je verschillende gesprekken met onze stakeholders om hun wensen op het terrein van het financieel beheer te inventariseren en stel je op basis daarvan een advies op waar de afdeling BBE echt iets mee kan. Jij weet de vraag achter de vraag te achterhalen, en deze wensen als geen ander om te zetten in (juridische) kaders. Tussendoor ontvang je veel vragen van departementen, bijvoorbeeld over het nut van het opvragen van bankgaranties of een uitvoeringsvraagstuk zoals de wijze waarop de driehoek (eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer) kan worden ingevuld. Daarin weet je de kaders op een begrijpelijke manier uit te leggen. Verder kunnen jouw collega’s altijd bij je terecht voor hulp of advies; je bent voor hen een (juridische) vraagbaak.

Wat deze functie extra leuk maakt is dat je de kans krijgt om de kennis die jij opdoet, over te dragen aan collega’s via bijvoorbeeld workshops, congressen en opleidingen. Jouw kennis draagt dus bij aan hoe we specifiek binnen de Rijksoverheid met vraagstukken moeten omgaan.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Rijksbegroting werkt aan een solide rijksbegroting. De directie Begrotingszaken beheert het koffertje waarin de minister op Prinsjesdag de Miljoenennota en de begrotingsstukken presenteert. We geven vorm en inhoud aan het begrotingsbeleid en het financieel overheidsmanagement van het Rijk. Het versterken van de kwaliteit van de financiële functie vormt de basis voor onze werkzaamheden. Onze agenda voor de toekomst luidt: meer waar voor je geld, een slimmere en betere informatievoorziening én een professionele financiële functie.

Afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving
De afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving (BBE) vervult een centrale rol in het beleid voor de aansturing en bekostiging van uitvoeringsorganisaties, het subsidiebeleid en het auditbeleid van het Rijk. Voorbeelden zijn de Regeling agentschappen, het Stichtingenkader en het Uniform Subsidiekader. BBE bestaat uit twaalf gedreven en enthousiaste medewerkers: accountants, bedrijfseconomen, juristen en mensen met een bestuurskundige achtergrond. De werksfeer is open, informeel, collegiaal en doelgericht. Allemaal werken we met één doel voor ogen: de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) adviseur financiën en beleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch accountant

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd