Senior adviseur duurzame leefomgeving

Rijkswaterstaat Zee & Delta

 • Stand­plaats Middelburg/Rijswijk
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 12 augustus
 • Vacaturenummer ZD-380
 • Plaatsingsdatum 4 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat bouwt dagelijks aan Nederland. Hierbij werken we aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. Daarom doen we aan duurzame gebiedsontwikkeling, willen we in 2030 energieneutraal zijn én circulair werken. Werken aan een duurzame leefomgeving is het fundament onder ons werk. Werk dat we samen met onze partners tot stand brengen. Als senior adviseur duurzame leefomgeving draag jij je steentje bij aan de energietransitie in Nederland.

Energie, het klimaat, de circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling zijn in het programma Duurzame Leefomgeving belangrijke speerpunten voor Rijkswaterstaat Zee en Delta. In onze projecten richten we ons op energieopwekking, energiebesparing, het terugdringen van CO2-emissies en het ontwikkelen en implementeren van een circulaire aanpak. Dit alles moet zichtbaar worden op en om onze infrastructuur en bij de Rijksrederij. Dit doen we via eigen projecten en contracten, door het faciliteren van initiatieven van derden of door deel te nemen aan gebiedsprocessen.

Als senior adviseur treed je op als vervangend programmamanager Duurzame Leefomgeving bij Zee en Delta. Je helpt vanuit overzicht en inzicht de verschillende programmaonderdelen verder te brengen en werkt actief mee aan projecten en activiteiten uit het programma. Samen met de programmamanager zet je de lijnen uit voor de komende jaren en zorg je voor bekendheid met het programma binnen de organisatie. Ook onderhoud je contacten met het Rijkswaterstaat brede programmateam voor een duurzame leefomgeving.

Naast je rol van vervangend programmamanager werk je mee aan activiteiten binnen het programma. Daarbij kan het gaan om duurzame energieopwekking, het verduurzamen van water- en infrastructurele projecten of om de omgang met initiatieven van derden. Je combineert inhoudelijke advisering met het betrekken van collega’s en externe partijen en vertaalt de uitkomsten van onderzoeken of gesprekken met gebiedspartners naar een handelingsperspectief binnen de projecten. Aanvullend werk je mee aan beleidstrajecten van partners in de regio of van beleidsdepartementen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de regionale energiestrategieën of beleidstrajecten van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat of Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond en minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je houdt gemakkelijk overzicht en kunt prioriteiten stellen in een complex werkveld.
 • Je weet mensen te overtuigen, houdt van pionieren en boekt graag resultaat.
 • Je kunt goed schakelen tussen het strategische, tactische en operationele niveau en kunt abstracte beleidsdoelen vertalen naar concrete maatregelen in de praktijk. Andersom kun je ook ervaring in de uitvoering benutten bij het opstellen van beleidsmatige adviezen.
 • Je werkt gemakkelijk samen met collega's binnen en buiten Rijkswaterstaat.
 • Je hebt kennis van verschillende aspecten van een duurzame leefomgeving.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met veranderprocessen en innovaties.
 • Je bent sterk in analyseren, creatief, flexibel en kunt goed netwerken.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De gesprekken vinden plaats op dinsdag 20 augustus 2019.
 • Meer informatie te verkrijgen bij Titia Kalker (0621689718) en in haar afwezigheid
  bij Leo de Vrees (0627038234).
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV) zorgt voor een heldere regionale uitwerking van de netwerkvisie van Rijkswaterstaat en houdt daarbij rekening met ontwikkelingen en de partners in de regio. Met de afdeling NOV kan Zee en Delta goed anticiperen op verzoeken van buiten Rijkswaterstaat, zelf beleid agenderen en de samenwerking aangaan met regionale partners. Ook draagt  NOV bij aan een optimale bijdrage van onze netwerken aan de duurzame ontwikkeling van de gebieden eromheen.

De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie ontwikkelt de regionale visie van Rijkswaterstaat, vertaalt beleidsdoelen naar activiteiten in de regio en levert een bijdrage aan (voor)verkenningen. Ook voeren we de regie op omgevingsmanagement, dragen we bij aan de netwerkvisie van Rijkswaterstaat en geven we antwoord op politiek-bestuurlijke vraagstukken over deze visie. We leveren beleidsondersteuning en advies, en onderhouden relaties met de verschillende beleidsdepartementen in Den Haag en de strategisch-bestuurlijke omgeving in de regio’s.

Rijkswaterstaat Zee & Delta

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

Zee en Delta

Zee en Delta is sterk verankerd in land en water. We beheren de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken we het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgen we het kustbeheer van Nederland. We borgen de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Internationaal gezien zijn we de gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar wij voor staan. En dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de provincie Zeeland, het departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen en de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werken wij proactief aan de ontwikkeling van onze netwerken.

Kijkend naar de toekomst zetten we onder andere in op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste doen we onder meer met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur. De professionele en betrokken collega’s binnen Zee en Delta zetten vol energie hun schouders onder onze ambities.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Titia Kalker

0621689718

Leo de Vrees

0627038234

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Zee & Delta nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Omgevingsadviseur Kustlijn

Rijkswaterstaat Zee & Delta
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Omgevingsadviseur tunnels en dynamisch verkeersmanagementsystemen

Rijkswaterstaat Zee & Delta
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur duurzaamheid

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten & Onderhoud
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)