Senior adviseur cybersecurity

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Telecom, ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD20/NCTV/200049
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2020
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Als er één thema actueel en volop in ontwikkeling is, dan is het cybersecurity. Bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid druk jij als senior adviseur vanuit Den Haag je stempel op het nationale cybersecuritybeleid en -stelsel. Ook internationale klussen maken soms deel uit je functie. Kom jij bij ons bijdragen aan een veilig en stabiel Nederland?

Je gaat aan de slag bij de kerneenheid Strategie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze afdeling geeft onder meer strategisch advies over de prioritaire en nieuwe thema’s voor de NCTV. Cybersecurity is er daar een van en dat is het onderwerp waar jij je met name op richt.

Cybersecurity is volop in ontwikkeling en kent een belangrijke samenhang met andere thema’s, zoals nationale veiligheid in brede zin, statelijke dreigingen, crisisbeheersing en vitaal. Jij richt je primair op de nationale beleidsvorming, maar ook internationale werkzaamheden zijn soms onderdeel van jouw gevarieerde takenpakket. Daarnaast coördineer je mede de Nationale Cyber Security Agenda en geef je vorm aan de verdere doorontwikkeling van het cybersecuritybeleid en –stelsel.

Jij maakt deel uit van een klein cluster met strategisch adviseurs. In samenspraak met de directies ontwikkel en bewaak je de koers van de NCTV en de strategische consistentie binnen de organisatie. Zo geef je vorm aan de doorontwikkeling van de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) en borg je de integrale werkwijze van de NVS. Verder kun je betrokken worden bij casuïstiek (attributie of sancties), draag je bij aan de voorbereiding van hoogambtelijke gremia en borg je NCTV-brede en cybergerelateerde thema’s, zoals encryptie.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en kennis van cybersecurity.
 • Je hebt ruime ervaring met beleidsvorming en bij voorkeur kennis van de juridische kaders en de politiek-bestuurlijke verhoudingen die betrekking hebben op cybersecurity.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de Nederlandse crisisstructuren.
 • Je kunt een relevant netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je kunt goed onder tijdsdruk werken en bent flexibel inzetbaar.
 • Je bent een verbinder; schakelen tussen verschillende organisaties en organisatieonderdelen is je tweede natuur.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Omdat je in deze functie te maken krijgt met vertrouwelijke informatie, is een Verklaring van Geen Bezwaar na een veiligheidsonderzoek A een voorwaarde.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De kerneenheid Strategie bestaat uit internationaal en nationaal strategisch advies (inclusief kernsecretariaten), onderzoek en innovatie, een staffunctie, juridisch advies en interne sturing.

Strategie ontwikkelt, bewaakt en adviseert de portefeuilleraad over de koers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de strategische consistentie binnen de NCTV. De strategische adviseurs signaleren en agenderen politiek-bestuurlijke en strategische ontwikkelingen buiten de NCTV. En adviseren op strategisch niveau de portefeuillehouders over visie- en beleidsdossiers op alle onderwerpen binnen de NCTV. Door het signaleren, agenderen en oppakken van procesmatige knelpunten en kansen, en door het bevorderen van de verbinding tussen analyse, beleid, communicatie en uitvoering, bewaken de adviseurs de integraliteit en samenhang van de organisatie. De adviseurs zorgen daarmee in samenwerking met de programma’s voor een optimale positionering van de NCTV als organisatie én als persoon.

Met een overkoepelende blik begeleiden de strategisch adviseurs daarnaast dossier- en directieoverstijgende trajecten voor de hele organisatie. Dat geldt ook voor het verkennen, agenderen en verder beleggen van onderwerpen die nog nergens belegd zijn. Ten slotte adviseren zij over de beleidscyclus NCTV (waaronder de beleidscomponent van de begrotingscyclus) bij evaluaties en over managementrapportages. In de warme fase ligt hier de verantwoordelijkheid voor het duiden van strategische componenten, het bewaken van de hoofdkoers en consistentie bij besluitvorming en ook advies en ondersteuning bij parlementaire zaken.

Binnen dit kernonderdeel vallen ook de volgende taken: organisatiebrede sturing en ontwikkeling (interne sturing en NCTV Ontwikkelt), juridisch advies, stafondersteuning, kernsecretariaten, en in de warme fase ondersteuning aan (p)NCTV en parlementaire ondersteuning.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Bijdragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken. Dat is de missie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgen wij voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en — als het erop aankomt — het beheersen van nationale crises.

De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard, maar richt zich in zijn aanpak op de security-aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moeten wij optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.

In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de NCTV de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase zijn wij vanuit de verantwoordelijkheid voor de nationale crisiscoördinatie de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Donna Bronkhorst

06-31944303

Marloes Blonk

06-53677102

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Donna Bronkhorst

06-31944303

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Internationaal strategisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend/specialistisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sectiehoofd crisisbeheersing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Detachering