Senior adviseur Cyber Security Raad

De Cyber Security Raad

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD23/NCTV/230019
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan de cyberweerbaarheid van Nederland? Vind je het leuk om voor mensen op hoog strategisch niveau bij de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap te werken? Wil je midden in het spanningsveld van deze triple helix opereren? Ben jij een stevige adviseur, met ervaring op het gebied van communicatie en kun je daarnaast goed schrijven? Dan is dit jouw kans! Wij zoeken een gedreven senior adviseur binnen het Bureau Secretaris van de Cyber Security Raad.

In deze functie moet je in staat zijn om vanuit het Bureau Secretaris als communicatiedeskundige én inhoudelijk adviseur op te treden in een complexe omgeving met verschillende belangen. Maar tegelijkertijd ben je een teamplayer in een klein hecht team van professionals. Je werkzaamheden variëren daarbij sterk. Je levert bijvoorbeeld zelfstandig communicatieproducten op, stemt mediatrajecten af en levert een bijdrage op het gebied van persvoorlichting. Maar daarnaast begeleid je ook adviestrajecten en levert daarbij alle voorkomende ondersteuning, waaronder inhoudelijke inbreng én redactionele werkzaamheden. Je belangrijkste taken zijn:

 • Het zelfstandig formuleren van teksten over cybersecurity-onderwerpen in brede zin alsook het redigeren van teksten, inclusief toetsing op het inhoudelijk beleid van de raad en de kernboodschappen die de raad uitdraagt;
 • Het formuleren van dergelijke krachtige kernboodschappen in relatie tot de adviezen en producten van de raad. Daarbij neem je ook verantwoordelijkheid voor het gebruik door de raadsleden ervan;
 • Het signaleren en analyseren van cybersecurity-ontwikkelingen in de samenleving, vanuit verschillende invalshoeken en belangen. Je onderhoudt daarbij ook contacten met de communicatieadviseurs van voor de raad relevante organisaties;
 • Het (mee-)schrijven aan inhoudelijke strategische adviezen. Waar nodig neem je daarbij ook een rol in het (procesmatig) begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek dat aan de basis ligt van dergelijke adviezen;
 • Het bijdragen aan de te volgen communicatiestrategie van de raad, zowel intern als extern, inclusief advisering over belangrijke stakeholders;
 • Het nemen van verantwoordelijkheid voor het mediabeleid van de raad en het hier actief invulling aan geven. Een voorbeeld is het zorgdragen voor de briefing en begeleiding van de raadsleden wanneer zij optreden als woordvoerder in de media;
 • Het ontwikkelen en beheren van processen voor de interne en externe communicatie, waaronder ook het opzetten van het beeldarchief;
 • Het coördineren en organiseren van verschillende evenementen voor de raad (in Nederland en buitenland);
 • Het ontwikkelen, realiseren en beheren van diverse communicatiemiddelen van de raad (Nederlands en Engels), waaronder de website, video’s, het CSR Jaaroverzicht, adviezen, Bericht Secretaris, (digitale) nieuwsbrief en handreikingen;
 • Het verzorgen van briefings voor en aansturen van fotografen, vormgevers, drukkers en eventuele andere partijen die een rol hebben bij de ontwikkeling van communicatiemiddelen;
 • Het inzetten van social media, video en andere (online) moderne media-middelen;
 • Het beheren van de infobox (mailbox) van de raad, inclusief opvolging geven aan verzoeken die hieruit voortvloeien.
 • Het (deels) notuleren van de plenaire vergaderingen van de raad, inclusief de eindredactie daarvan. Dit geldt ook voor de subcommissies en werkgroepen;
 • Het verlenen van ondersteuning aan de secretaris van de raad en de andere teamleden op een breed scala van aspecten en onderwerpen.
 • Je hebt een afgeronde hbo-of wo-opleiding en beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden, bij voorkeur ook in het opstellen van (strategische) beleidsstukken en/of complexe adviezen;
 • Je hebt aantoonbare kennis (op hoofdlijnen) over cybersecurity en weet welke actuele thema’s er op dit gebied spelen;
 • Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels is uitstekend. Je bent daarbij in staat om heldere en foutloze teksten te schrijven, waarbij complexe materie voor de lezer vertaald wordt naar begrijpelijke taal (Nederlands en Engels);
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van communicatietechnieken, mondeling en schriftelijk, en ervaring in omgang met de pers;
 • Je beschikt over een netwerk binnen het cybersecurity ecosysteem, of bent in staat dit op te bouwen;
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, en hebt bij voorkeur werkervaring in een politiek/bestuurlijke omgeving. Ervaring als persverantwoordelijke of bij een adviesraad is daarbij een pré;
 • Je kunt je gemakkelijk bewegen op alle bestuurlijke niveaus, dus ook op het niveau van de leden van de raad (CEO-niveau en DG-niveau);
 • Je bent in staat het Bureau Secretaris zelfstandig te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld richting belangendragers zoals de achterban van raadsleden;
 • Je bent initiatiefrijk en creatief in het werk;
 • Je bent discreet en hebt ervaring in het omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Je bent stressbestendig en flexibel.

Competenties

 • Communicatieve vaardigheden
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren. Voor deze functie is een veiligheidsonderzoek B vereist. Een schrijftest kan onderdeel uitmaken van de procedure, evenals een selectieassessment. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Bureau Secretaris van de Cyber Security Raad heeft een onafhankelijke positie. Het valt organisatorisch onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Bureau Secretaris is gehuisvest in het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bureau Secretaris ondersteunt de raad inhoudelijk en facilitair bij het uitvoeren van de taken. Het team van Bureau Secretaris bestaat in totaal uit zes medewerkers, te weten de secretaris, een coördinerend senior adviseur, een adviseur, twee senior adviseurs en een beleidsondersteuner.

Het team draagt mede zorg voor het bereiken van de door de raad geformuleerde resultaten. Het bureau is daarbij verantwoordelijk voor het schrijven van de adviezen en het organiseren van activiteiten van de raad alsook het ontwikkelen en beheren van de benodigde communicatiemiddelen. Waar nodig zorgt het team ook voor een goede afstemming met andere relevante organisaties. Op hoofdlijnen is het bureau verantwoordelijk voor (de totstandkoming van) de volgende producten en activiteiten:

 • Visie en meerjarenstrategie: op basis van een visie op de belangrijkste cybersecurity vraagstukken stelt de raad een meerjarenstrategie op met een duidelijke focus. De strategische thema’s benoemd in de strategie staan centraal voor de komende vier jaar met als doel om onze digitale positie te behouden en in de voorhoede te blijven als het gaat om digitalisering.
 • Advisering: gestreefd wordt naar het publiceren van gemiddeld drie adviezen per jaar, gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek. Daarbij kan de raad ook adviesbrieven versturen over actuele cyberweerbaarheidsvraagstukken. Het begrip ‘adviseren’ wordt ruim uitgelegd: de raad produceert niet alleen ‘klassieke’ adviezen, maar werkt ook met andere producten en activiteiten, zoals handreikingen, gesprekken en bijeenkomsten.
 • Plenaire vergaderingen, subcommissies en werkgroepen: de plenaire vergaderingen vinden regulier vier keer per jaar plaats. Daarnaast benoemt de raad een aantal subcommissies die zich richten op meer specifieke onderwerpen. In de subcommissies hebben raadsleden zitting en ook hierbij is de samenstelling publiek, privaat en wetenschappelijk. De subcommissies diepen onderwerpen uit, al dan niet ondersteund door een werkgroep van materiedeskundigen en/of een wetenschappelijk onderzoek.
 • Positionering: een sterke positionering van de raad is van essentieel belang om de invloed van de raad te behouden en vergroten. De raad streeft naar invloed op basis van gezag, relevantie en kwaliteit van advisering. Zo dragen bijvoorbeeld mediaoptredens, artikelen, interviews en presentaties bij aan een positieve beeldvorming. Het Bureau Secretaris speelt hierin een faciliterende rol, zoals bij het beschikbaar stellen van communicatiemiddelen vanuit de raad.
Bureau Secretaris Cyber Security Raad, Ministerie van Justitie en Veiligheid

De Cyber Security Raad

De Cyber Security Raad (hierna de raad) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet, en via het kabinet ook het bedrijfsleven. De raad is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De raad zet zich op strategisch niveau in om de cyberweerbaarheid in ons land te verhogen.

Nederland wil een open, veilige en welvarende samenleving zijn, waarin de kansen die digitalisering onze samenleving biedt volop worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten en waarden worden beschermd. De raad draagt bij aan deze ambitie door vooruit te kijken en te signaleren wat er op Nederland afkomt en ook te adviseren over wat er in Nederland zou moeten gebeuren.

De raad streeft naar een zo breed mogelijke dekking van invalshoeken op het terrein van cybersecurity. Daarom hebben achttien leden zitting volgens de verdeelsleutel 7-7-4: zeven leden uit de private sector, zeven leden uit de publieke sector en vier leden uit de wetenschap. De raad heeft twee covoorzitters: Pieter-Jaap Aalbersberg covoorzitter namens de publieke sector en Theo Henrar (waarnemend) covoorzitter namens de private sector. In 2011 heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie de raad geïnstalleerd.

De Cyber Security Raad

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Raymond Doijen

06-46935366

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mary Bik-Khachatryan

06-11503827

Solliciteren?

De Cyber Security Raad nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior-adviseur Wetenschappelijke Klimaatraad

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior-adviseur Wetenschappelijke Klimaatraad

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior-adviseur Wetenschappelijke Klimaatraad

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)