Senior adviseur crisisbeheersing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

 • Stand­plaats Driesbergen
 • Contractduur Voor de duur van 3 tot 4 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 28 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD20/LOCC/200030
 • Plaatsingsdatum 29 januari 2020
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Je voelt je écht prima in je job binnen de crisisbeheersing. Sterker: je wilt verder in je vakgebied en over de grenzen van bijvoorbeeld je eigen bevolkingszorgfunctie of veiligheidsregio heen kijken. Als senior adviseur crisisbeheersing bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum heb je vanuit Driebergen die kans. Op bovenregionaal, nationaal en internationaal niveau!

Als senior adviseur en lid van het overleg van kolomvertegenwoordigers ben je medeverantwoordelijk voor de visie- en strategievorming. Dit als onderdeel van de integrale doelstelling van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) op het gebied van crisisbeheersing. Ook heb je een aantal LOCC-brede portefeuilles.

Jouw sectie heeft in de zogeheten ‘koude fase’ tot doel een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de crisisbeheersing. Dit betreft op nationaal niveau meewerken aan de bovenregionale en nationale planvorming, voorbereidende besluitvorming of advisering. Er is een nauwe samenwerking met de afdelingen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook met ministeries als Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarnaast is er veel contact met de operationele partners als de veiligheidsregio, de brandweer, Defensie, de gemeente (bevolkingszorg), de politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Onder de reguliere omstandigheden werk jij met je sectie daarom basisscenario’s uit. Hierbij wordt inzicht verkregen in de consequenties van het verdelen van schaarste en/of het ontsluiten van kennis hierover (planvorming).

Als kolomvertegenwoordiger volg je nauwgezet de ontwikkelingen in de keten van de bevolkingszorg. Dit stem je af binnen de arena van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook stem je dit af met de bij het LOCC gedetacheerden van je eigen kolom. Je adviseert nationale en regionale crisisbeheersingsorganisaties bij (inter)nationale crises, rampen, incidenten en grootschalige evenementen. Je stuurt en bewaakt nationale respons- en crisisplannen en levert een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan. Dit doe je op basis van nationale en internationale crisisscenario’s, waarbij rekening gehouden wordt met onderlinge belangentegenstellingen van de betrokken overheden, vitale sectoren, instellingen en bedrijven. In geval van opschaling van het LOCC moet je kunnen optreden als operationeel leider.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo+ of wo-niveau.
 • Je bent bij voorkeur nu een bevolkingszorgmedewerker en je hebt ervaring en affiniteit met grootschalig en multidisciplinair optreden.
 • Je beschikt over ruime operationele en relevante ervaring in het veld.
 • Je hebt inzicht in organisatorische en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan je eigen werkterrein.
 • Je hebt kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van grootschalig multidisciplinair optreden en bent succesvol in informatiemanagement. 
 • Je hebt kennis en ervaring met netcentrisch werken en LCMS en je hebt een relevant netwerk gericht op informatiemanagement.
 • Je adviesvaardigheden zijn sterk ontwikkeld.
 • Je hebt en onderhoudt een relevant mono- en multidisciplinair netwerk en je bent daarin een prima vertegenwoordiger van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).
 • Je voelt prima aan wat in je omgeving en binnen de organisatie speelt en stemt je handelen daarop af.
 • Je bent een leider die samenwerken hoog in het vaandel heeft staan. Ook heb je een visie die je op overtuigende wijze weet uit te dragen en waar je draagvlak voor weet te creëren.
 • Je vindt het belangrijk je medewerkers te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij ze ook op dit vlak je innovatieve kracht ervaren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering
 • Contract­duur Voor de duur van 3 tot 4 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Wij verzoeken je indien van toepassing nadrukkelijk om je belangstelling voor deze detachering vooraf te bespreken met je leidinggevende, zodat vooraf ingestemd is met de eventuele detachering. Relevant in deze voor jouw management is dat de salariskostenvergoeding vanuit het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) is gemaximaliseerd (lumpsum) en gebaseerd op het schaalgemiddelde (BBRA 13) inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten.
 • Gezien de taken en samenstelling van het team streeft het LOCC – bij gelijke geschiktheid – naar meer diversiteit.
 • Wij streven ernaar de gesprekken te laten plaatsvinden in week 12.
 • Wij willen de functie invullen per 1 augustus 2020.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) is een door de operationele veiligheidskolommen (politie, brandweer, GHOR, Defensie en bevolkingszorg) bemenste organisatie die haar taken uitvoert bij (de voorbereiding op) dreigende en acute incidenten, crises en grootschalige evenementen op bovenregionaal, nationaal en internationaal niveau. Het LOCC verbindt en ondersteunt door een brug te slaan tussen de operationele diensten, het nationale niveau én tussen de operationele diensten uit de functionele keten.

Het LOCC maakt deel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (directie Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing) en is gehuisvest in Driebergen bij de landelijke eenheid van de politie. Het LOCC bestaat uit het hoofd LOCC en drie secties: de sectie Informatie, Bijstand en Operaties, de sectie Planvorming en Advisering en de sectie Faciliteiten en Ondersteuning.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kiki Capello, Sectiehoofd P&A

06-15961993

Roland Albertema, Plv. Hoofd LOCC

06-55496917

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sectiehoofd crisisbeheersing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Detachering

Senior adviseur cybersecurity

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Detachering

Coördinerend/specialistisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)