(Senior) Adviseur/controller Bedrijfsvoering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer LFEZ20221019_11
 • Plaatsingsdatum 19 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw, meer biodiversiteit, het klimaatvraagstuk. Het is een greep uit de vele uitdagingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als (senior) adviseur/controller ben je gericht op de stafdirecties, de bedrijfsvoering in het algemeen en de apparaatsbudgetten in het bijzonder. Hierbij speel je een sleutelrol in ontwikkelingen van het ministerie van LNV die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse samenleving.

Je werkt in een klein team nauw samen met een andere adviseur/controller. Je adviseert en ondersteunt de directeur FEZ en tevens de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal/CIO en (staf)directeuren. Als (senior) adviseur ben je actief betrokken bij met name het toezicht op en advisering over de besteding van en verantwoording over met name de apparaatsbudgetten (personeel en materieel) die het ministerie van LNV inzet.
Het speelveld waarop je acteert is bestuurlijk dynamisch en complex. Dat maakt je opdracht uitdagend. De contacten met collega’s verloopt via een overlegcyclus, afspraken en overeenkomsten en (verantwoordings-)rapportages. Jij adviseert hierover en signaleert financieel-economische, organisatorische en politiek-bestuurlijke risico’s. Als (senior) adviseur draag je bij aan de ontwikkeling van ons ministerie en ben je verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van de diverse samenwerkingsprocessen. Dit doe je met gevoel voor de bestuurlijke en politieke context en met affiniteit voor financiën en bedrijfsvoering.

Je bent een belangrijke verbinder. Je plant en organiseert en houdt proactief de uitvoering van afspraken in de gaten. Je werkt met veel collega’s samen en opereert actief in je netwerk. Je toont je een constructieve gesprekspartner, die aan oplossingen en vernieuwingen werkt. Voor collega's binnen de directie FEZ en je counterparts binnen het kerndepartement en daarbuiten ben jij het natuurlijke aanspreekpunt voor financiële (aansturings)vraagstukken bij directies. Je adviseert over de doelmatigheid en doeltreffendheid van voorstellen met financiële consequenties en hoe wordt omgegaan met risico’s en beheersmaatregelen. Zowel binnen als buiten FEZ weet je draagvlak te realiseren voor je aanpak.

Bij het ministerie van LNV wordt de dienstverlening op de terreinen ICT, Personeel en Financiële Administratie gedeeld met het ministerie van EZK. Daarom kom je bij veel van jouw werkzaamheden de collega’s tegen van FEZ EZK.

Je bent sociaal vaardig en flexibel, kunt goed samenwerken en weet goede relaties te onderhouden met je netwerk en ook in geval van tegenstrijdige belangen resultaat te boeken. Je kunt goed plannen en organiseren, bent analytisch sterk en probleemoplossend, en hebt daarin een creatieve inslag.
Verder opereer je proactief, zelfstandig, doortastend, kritisch en zorgvuldig, zodat het departement kan vertrouwen op jouw adviezen en nota's. Je beschikt over goede adviesvaardigheden, bent communicatief sterk en kunt voorstellen en ideeën vertalen naar heldere nota's en acties. Communicatief kun je tactvol zijn maar ook standvastig.

Verder heb je:

 • Een academische opleiding (bij voorkeur economie of bestuurskundig). Affiniteit met financiën en bedrijfsvoering is een pré.
 • Aantoonbare kennis van overheidsfinanciën, specifiek het begrotingsproces.
 • Interesse in het werkterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en beschikt over politiek-bestuurlijke affiniteit.

Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Initiatief
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Beleidscontrol bestaat uit achttien mensen, een mix van adviseurs en beleidscontrollers. De sfeer is informeel en gezellig. Naast hard werken hoort ontspanning er zeker bij en staan we samen regelmatig stil bij onze successen. Samen met een coördinator en jouw collega's richt jij je binnen de afdeling op de advisering aan de staf- en beleidsdirecties voor wat betreft de bedrijfsvoering en de personele en materiële budgetten. Jullie hebben regelmatig onderling overleg om zaken af te stemmen of kennis te delen. In het begin krijg je goede begeleiding, bijvoorbeeld door een dagelijkse (online) contact met de coördinator. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je snel thuis voelt in het team.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

De directie Financieel-Economische Zaken is de concerncontroller van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en opereert in een dynamisch werkveld. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Beleidscontrol. De afdeling Beleidscontrol toetst of de plannen van het ministerie binnen het budget blijven. Om wat voor plannen het gaat? Denk aan het stikstofbeleid, de verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur en water. Onderwerpen die impact hebben op burgers, boeren, flora en fauna.

Voor de directoraten-generaal Agro, Natuur, Landelijk gebied & stikstof en de Regieorganisatie Transitie Landelijk gebied en de stafdirecties zijn wij adviseur en sparringpartner. Specifiek geven we ook invulling aan de advisering ten aanzien van uitvoeringsorganisaties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zelfstandige bestuursorganen, en aan de control op EU-beleid, ICT en apparaatskosten. We kijken daarbij niet alleen óf iets kan, maar denken ook mee over risico’s en alternatieve oplossingen.

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Susanne de Brabander

06-18307859

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-29677903

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidscontroller EU

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur Kaderstelling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeksmedewerker Parlementaire Enquete Corona

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Bureau Bestuursraad (BBR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd