Senior adviseur Communicatie Beheerautoriteit Waddenzee

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 15 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20200617_12a
 • Plaatsingsdatum 1 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie van de Beheerautoriteit zoekt een senior-beleidsadviseur die haar helpt haar doelen te verwezenlijken, een goede en duidelijke positie te creëren en te behouden bij de verschillende belanghebbenden en die helpt om communicatiemiddelen en -momenten te realiseren.

Ben jij die senior-adviseur met het zwaartepunt op communicatie, die zich graag bezighoudt met relevante maatschappelijke thema’s? Ben jij een adviseur die met veel plezier grotere strategische thema’s aanpakt en daarnaast met hetzelfde gemak weet om te schakelen naar tactisch niveau om communicatie ook daadwerkelijk te realiseren? Verbind je je net zo makkelijk met directeuren als met uitvoerders van communicatie? Zie jij een complex samenspel van diverse organisaties met soms tegenstrijdige belangen niet als beperking, maar juist als een boeiend krachtenspel? Geloof jij erin dat het niet in de eerste plaats gaat om een vastomlijnd takenpakket, maar vooral om de missie om gezamenlijk, multidisciplinair, iets moois tot stand te brengen, waarbij iedereen inbreng heeft vanuit zijn expertise en ervaring?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Ervaring met strategische beleidscommunicatie en positionering, zowel het ontwikkelen als de uitvoering ervan.
 • Ervaring in het werken met veel externe partijen in een complex politiek-bestuurlijk netwerk als de Wadden.

Taken:

 • Beleidsmatig en strategisch ondersteunen van de twee directeuren van de Beheerautoriteit Waddenzee.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch communicatieplan.
 • Contacten opbouwen met partners en organisaties in de regio Waddenzee.
 • Communicatieproducten ontwikkelen (bijvoorbeeld website, persberichten, columns, essays, handzame samenvatting van Integraal Beheerplan, visueel overzicht van voortgang en uitvoering Integraal Beheerplan, etc.).
 • Organiseren van evenementen voor de Beheerautoriteit.Waddenzee.
 • Bijdragen aan het schrijven van het Integraal Beheerplan, de jaarlijkse uitvoeringsplannen, de samenwerkingsovereenkomst tussen beheerders en het jaarverslag voor de opdrachtgevers.
 • Bijdragen aan het opbouwen van de beheerautoriteit tot een onomstreden entiteit die breed wordt gewaardeerd en waarvan de meerwaarde telkens weer wordt aangetoond.

Competenties:

 • Omgevingsbewust, bestuurlijk sensitief en organisatiesensitief;
 • Netwerken en samenwerken: betrekt relevante partijen zo vroeg mogelijk in het proces en werkt samen met hen aan een gezamenlijk resultaat, bouwt bruggen waardoor een probleem gemeenschappelijk wordt;
 • Resultaatgericht: sturen op samenwerking en resultaat;
 • Creativiteit: signaleert kansen voor verbetering en/of verandering en realiseert deze.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Afhankelijk van de kennis en ervaring kan de inschaling van de functie aangepast worden.
 • Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je de vacaturetekst moet opvragen, verzoeken wij je deze te downloaden na verzending van jouw sollicitatie.

 

 

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Waddenzee vormt het grootste ononderbroken stelsel van getijde zandplaten ter wereld. De ongestoorde dynamiek van het gebied, de hoge biologische productie en de diverse habitats met een functie voor diersoorten ver buiten de geografische grenzen van het gebied, maken dat het gebied tien jaar geleden is aangewezen als natuurlijk UNESCO Werelderfgoedgebied.

De Beheerautoriteit Waddenzee is opgericht als gevolg van afspraken die hierover gemaakt zijn in het regeerakkoord. De Beheerautoriteit zal een integraal beheerplan realiseren en uitvoeren. Hierdoor wordt betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd met beter visbeheer. Het op te stellen integrale beheerplan Waddenzee wordt samen met alle betrokken beheerders opgesteld en bevat al het beheer van de Waddenzee. De beheerders van de Waddenzee zijn onder andere: Rijkswaterstaat, LNV/Waddenunit, de provincies, de provinciale landschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere terreinbeheerders. 

Het gaat om fysiek beheer, vergunningverlening, monitoring, handhaving en onderzoek (gelieerd aan het beheer) en de taken die voortvloeien uit de status van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed, zoals promotie, educatie en draagvlakvergroting. Het beheerplan bevat een meerjarenprogramma met een looptijd van 4 jaar. Ook wordt er voor elk jaar een jaarplan opgesteld.

Verbinding geeft kracht.

De Beheerautoriteit Waddenzee bestaat sinds maart 2020. Haar doel: een beter afgestemde samenwerking tussen de verschillende beheerorganisaties en meer integraal beheer van de Waddenzee. Dat is lang niet altijd eenvoudig. Vele belangen en organisaties spelen een rol: natuur, visserij, recreatie, delfstoffenwinning, waterveiligheid, bereikbaarheid… Integraal beheer vereist een voortdurende afweging en overleg met de verantwoordelijke overheden, NGO’s en gebruikers.

De Beheerautoriteit gelooft erin dat haar doel het beste bereikt wordt door verbinding tussen de beheerders van de Waddenzee te bevorderen en in stand te houden. Stevige verbondenheid zorgt voor sterk Waddenbeheer! Daarbij richt ze zich op drie pijlers: het begeleiden van processen om de onderlinge samenwerking te bevorderen, het bieden van structuur en het creëren van inzicht in en overzicht over de verschillende beheerinitiatieven in de Waddenzee.

De Beheerautoriteit bevindt zich in een pioniersfase. Relaties met beheerders worden gelegd, doelen worden uitgewerkt en de werkwijze wordt ontwikkeld. De directie heeft daarbij een open blik en de sterke drang om het ‘anders’ te doen. Ze is ervan overtuigd dat een nieuwe benadering ervoor kan zorgen dat daadwerkelijk grote vernieuwende stappen gezet kunnen worden bij het beheer van de Waddenzee. Dat maakt dat de komende periode er een van ontwikkelen is, dat het soms onzeker is, maar altijd boeiend en uitdagend. De autoriteit wil heel graag samenwerken met professionals die in deze situatie vooral kansen en mogelijkheden zien, in plaats van moeilijkheden en belemmeringen.

De onafhankelijke Beheerautoriteit Waddenzee bestaat uit vijf opdrachtgevers en twee directeuren. De directeuren fungeren als opdrachtnemer en sturen een compacte eenheid aan. De Beheerautoriteit is nieuw en bevindt zich thans nog in een startfase. Het doel is helder, de exacte aanpak en het tijdpad dat daarbij hoort, zijn in doorlopende ontwikkeling.

De vijf opdrachtgevers zijn de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / portefeuille Natuur binnen het Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DG NVLG) streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, verweven met de economie, optimaal bijdragend aan duurzaam maatschappelijk welzijn, duurzame en concurrerende visserijketens, stimuleert de vitalisering van de (platteland-)regio’s in Nederland en werkt samen met rijk- en regio-partners aan de versterking van de brede welvaart van de Nederlandse regio’s.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Harriet Aans, Procesadviseur

06-83216550

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Beheerautoriteit Waddenzee

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsondersteuner Beheerautoriteit Waddenzee

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-34
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Programmamanager Deltanatuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)