(Senior) Adviseur CO2 uitstoot

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer NEA_20230425_11/12
 • Plaatsingsdatum 26 april 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur CO2-emissies heb je flinke maatschappelijke impact op één van de belangrijkste maatschappelijke doelen van dit moment, namelijk het terugdringen van de CO2-uitstoot door industriële bedrijven. Zet jij je graag met je technische blik in voor de implementatie van klimaatbeleid? Wil je je inzetten voor de uitvoering van het klimaatinstrument emissiehandel? Werk je als adviseur graag binnen een snel veranderende werkveld dat sterk in ontwikkeling is? Dan is deze functie bij de Nederlandse Emissieautoriteit iets voor jou!

Bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) werken we aan een Nederland met minder CO2-uitstoot. Zo’n 400 veelal complexe industriële bedrijven, maar ook elektriciteitsproducenten en luchtvaartmaatschappijen nemen deel aan het Europese emissiehandelssysteem. Zij zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de Nederlandse CO2-uitstoot. Emissiehandel draait om het recht om broeikasgassen uit te stoten; met één emissierecht mag een bedrijf een ton uitstoten. Daarnaast valt een groot deel van deze 400 bedrijven ook onder de nationale CO2-heffing. Ook dit nationale instrument wordt door de NEa uitgevoerd.

Ons werk is in beweging op meerdere fronten. De CO2-prijs beweegt bedrijven tot strategische keuzes. Nieuwe regelgeving is onderweg, zoals de aanscherping van de CO2-heffing en de implementatie van het Europese Fit for 55 pakket. Ook worden de uitvoeringsvraagstukken breder en complexer. Wij bereiden ons daarop voor.

Wat ga je doen?
We zijn voor het team Monitoring en Toewijzing op zoek naar een adviseur met een (proces)technologische achtergrond en/of kennis van luchtemissies. Je draagt bij aan de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van het monitoren van CO2-emissies en de toewijzing van gratis emissierechten voor de uitvoering van het emissiehandelssysteem. Je wordt ingezet op het valideren van de door bedrijven voorgestelde aanpak van hun emissiemonitoring, het behandelen van meldingen en aanvragen op het gebied van de toewijzing van emissierechten.

Ook lever je met je inhoudelijke blik en verstand van onze werkprocessen een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onze ICT-systemen. Je hebt sterke procesvaardigheden en spant je in voor kwaliteitsborging van de werkprocessen. Daarnaast zul je mogelijk een deel van je tijd besteden aan vraagstukken in relatie tot beleidsadvisering (nationaal en internationaal) en onderzoeken. Maatschappelijke en beleidsmatige klimaatvraagstukken vragen in toenemende mate om input vanuit de kennis en data van de NEa.

Jouw werk kenmerkt zich door een grote verantwoordelijkheid, technisch uitdagende vraagstukken, complexe internationale regelgeving, grote financiële belangen en doorlopend nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en diensten.

Je bent een deskundige met een brede blik: sterk inhoudelijk gedreven, weet je weg te vinden in wet- en regelgeving en je hebt een scherp oog voor detail. Je kunt zelfstandig functioneren en bent communicatief vaardig, strategisch en analyserend. Je hebt de blik naar buiten, daarvoor is jouw omgevingsbewustzijn van belang. Je bent in staat beleidsontwikkelingen door te vertalen naar het werk van de NEa.

In onze relatief kleine en groeiende organisatie krijg je volop kansen om jezelf als adviseur te ontwikkelen. Je krijgt de ondersteuning die je daarbij nodig hebt, zoals opleiding of een cursus. Je werkt veel samen met je collega's binnen de NEa. Maar je onderhoudt ook contacten buiten onze organisatie; zoals de bedrijven die aan het ETS deelnemen, de collega-autoriteiten van andere Europese landen of betrokken beleidsmedewerkers bij de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 • Een universitaire opleiding met een technische achtergrond of gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Enkele jaren relevante werkervaring.
 • Kennis en ervaring met (proces)technische vraagstukken.
 • Functioneert zelfstandig en kan zich aantoonbaar snel inwerken in een nieuw vakgebied;
 • In staat om complexe wet- en regelgeving te doorgronden en om te zetten naar concrete acties.
 • Kennis en ervaring met data-analyses met Excel en Access.
 • Goede beheersing van de Engelse taal.
 • Kennis van luchtemissies en/of meetinstrumentatie is een pre.

Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewust
 • Flexibel, zelfstandig
 • Netwerkvaardig en samenwerken
 • Duidelijke communicatie
 • Plannen en organiseren
 • Resultaat- en oplossingsgericht
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De NEa bestaat uit 3 domeinen: Emissiehandel, Energie voor Vervoer en Serviceverlening & Organisatie. We zoeken nu een technisch-inhoudelijk gedreven adviseur voor het Domein Emissiehandel.

Domein Emissiehandel
Binnen het domein Emissiehandel staat het marktinstrument centraal waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. De handel in emissierechten (‘emissiehandel’) is de handel in emissieruimte: het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. De doelgroep bestaat onder meer uit de energiesector, de chemische industrie, raffinaderijen en de luchtvaartsector.

Ons domein is in beweging: komende jaren worden aanpassingen doorgevoerd in het Europese emissiehandelssysteem en het takenpakket. Onze doelgroepen worden uitgebreid: zeevaart; gebouwde omgeving, transport en de kleine industrie zullen ook onder een emissiehandelsysteem komen te vallen. Ook zullen we in de toekomst toezien op de heffing die importeurs moeten gaan betalen wanneer zij bepaalde producten invoeren. Op al deze dossiers zal goede ICT ondersteuning ontwikkeld dienen te worden.

Het team Monitoring en Toewijzing (M&T) verleent vergunningen en houdt deze actueel; bewaakt de kwaliteit van monitoring van CO2-emissies, de toewijzing van emissierechten en de kwaliteit van de emissiegegevens. Het taakveld draagt bij aan bredere, thematische projecten en onderzoeken (bijvoorbeeld ten behoeve van nationale klimaatinstrumenten).
Daartoe adviseert M&T ook de betrokken ministeries, werken we samen met collega-autoriteiten binnen de Europese Unie en nemen we deel aan technische werkgroepen in Brussel.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De NEa is de gezaghebbende nationale autoriteit voor uitvoering en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer – en daarmee aan een klimaatneutrale samenleving.

We houden toezicht en handhaven op CO2-uitstoot en gebruik van duurzame brandstoffen. Streng als het moet, zo nodig met boetes of andere interventies. Tegelijkertijd helpen we bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om te voldoen aan hun verplichtingen. Daarnaast geven we – gevraagd en ongevraagd – informatie en advies aan de markt en overheid over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen. In alles wat we doen zijn we onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam: de kernwaarden van de NEa.

We werken in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als agentschap met een zelfstandig bestuursorgaan valt de NEa onder het ministerie van EZK. Het klimaat kent evenwel geen grenzen en een groot deel van de klimaatdoelstellingen, het beleid, de regelgeving en instrumenten is internationaal. Dus zetten we ons ook in voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.

De NEa is een kleine organisatie waar hard wordt gewerkt door gedreven collega's. Door de geringe omvang zijn de lijnen kort en kan er snel geschakeld worden. Dat biedt ruimte aan initiatief, ontwikkeling en innovatie. Je ideeën zijn welkom! En kunnen leiden tot snel resultaat. Dat maakt werken voor de NEa interessant, afwisselend en uitdagend.

De Nederlandse Emissieautoriteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Meer informatie over de NEa vind je hier

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

David Kramer, Teammanager Monitoring en Toewijzing

06-21673399

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadia Gopal-Jagroe, Sr. Recruiter Arbeidsmarktcommunicatie

06-25148119

Solliciteren?

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Emissierechten

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie instrumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie / Stikstof

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)