Senior adviseur circulaire economie

  • Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • €4.691 - €6.907 (bruto)
  • Natuur / milieu
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WVL-24-055, Plaatsingsdatum: 25 juni 2024

In 2030 volledig circulair en klimaatneutraal, schoon en emissieloos werken: dat is het streven van Rijkswaterstaat. Als adviseur circulaire economie speel jij een belangrijke rol in de ontwikkeling én de implementatie van circulaire kennis in onze organisatie en projecten. Sluit jij bij ons aan? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Het programma Duurzame Infra concretiseert de ambitie van Rijkswaterstaat voor 2030. Binnen dit programma werk je in het team Data en Informatievoorziening (IV), dat focust op data en informatie voor hoogwaardig hergebruik, hoogwaardige recycling en materialenpaspoorten. Er is veel samenwerking met andere teams binnen Duurzame Infra, zoals het team dat werkt aan hergebruik van liggers van viaducten en duurzaam materiaalgebruik. Je werk raakt ook andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat en grote programma’s zoals Assetmanagement 2.0, Areaaldata op Orde en de Vervangings- en Renovatieopgave. Extern werk je samen met programma’s en samenwerkingsverbanden zoals DigiGO, en externe kennispartners via de Raamovereenkomst Circulaire Economie. Je werkt nauw samen met de coördinator van het team Data en IV en bepaalt samen de rolverdeling.

In deze rol help je bij het uitzetten van de strategie en koers van Data en IV, passend bij de doelen van Duurzame Infra. Daarnaast zorg je ervoor dat de activiteiten van dit team bijdragen aan die doelen. Je zet raakvlakken met andere programma’s en teams om in samenwerkingsverbanden.

Je werkt opdrachten voor externe kennispartners uit, begeleidt hen, bewaakt planning en budget en zorgt voor goede samenwerking en kennisdeling. Je vergroot de bekendheid en het belang van Data en IV door kennissessies en workshops te organiseren en te geven. Hierdoor vergroot je de kennis over circulariteit, duurzaamheid en Data en IV binnen en buiten de organisatie.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Mede dankzij jouw inspanningen beschikt Rijkswaterstaat over de juiste data en informatie die helpen om onze circulaire doelen te realiseren. Je hebt een brede blik, maar bent goed in staat focus aan te brengen in de veelheid aan mogelijke kansen en activiteiten.

Daarnaast past het bij je om zowel pragmatisch als meer visionair te werk te gaan: hoe kunnen we op korte termijn op een zinvolle manier onze reeds beschikbare data inzetten ten gunste van de circulaire doelen en wat is daarbij het lange termijnperspectief: de situatie waar we naar toe moeten. Je hebt de insteek: van wat we proberen, leren we. Via het formuleren van leervragen op basis van pilots, waarin bijvoorbeeld paspoorten zijn toegepast of data is opgehaald voor het meten van circulaire economie verbeteren we de volgende stap.

Bovenal haal je voldoening uit het verbinden van de duurzaamheidsopgave aan informatievoorziening. De opgave is complex. Jouw werk moet in vele stapjes van onze werkprocessen geïmplementeerd worden. Jij ziet jezelf dan ook passen in een rol van aanjager en doorzetter die op strategisch en tactisch niveau dingen voor elkaar krijgt.

Je voelt je op je plek in een team waar gedrevenheid voor het onderwerp en inhoudelijke kennis een belangrijke rol speelt. Vanuit je team heb je veel contacten binnen en buiten de Rijkswaterstaat. Verbinden van zowel mensen als de inhoud is voor jou een tweede natuur.

Wat wij aan jou waarderen
Je hebt affiniteit met data en informatievoorziening, en kennis van duurzaamheid en circulair en klimaatneutraal werken in de bouwsector. Bij voorkeur ben je bekend met onze werkprocessen in de infrastructurele werken of kun je deze kennis snel eigen maken.

Een bijdrage leveren aan onze maatschappelijk relevante opgave is voor jou net zo belangrijk als voor ons. Je bent ondernemend en resultaatgericht, maar wel vanuit het gezamenlijke belang. Je bent een netwerker en verbinder, en zoekt actief samenwerking op. Daarnaast heb je uitstekende communicatieve vaardigheden, ben je betrokken en verantwoordelijk en in staat om een stevige, constructieve dialoog te voeren.

Wat wij tot slot ook nog aan je waarderen is dat je je bewust bent van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en hiernaar handelt. Als jouw ervaring in de context van de Rijkswaterstaat-uitvoeringspraktijk is, strekt dat tot aanbeveling.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Monique Platenkamp, coördinator van het team Data en IV, via 06-54901750. Zij staat je graag te woord!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Leefomgeving Natuurlijk Circulair
Vanuit de afdeling Leefomgeving Natuurlijk Circulair werken we met circa 40 enthousiaste collega’s aan vraagstukken over natuurlijk kapitaal, maatschappelijk verantwoord inkopen en circulaire economie voor Rijkswaterstaat en Nederland. De afdeling ontwikkelt kennis, kaders en innovaties voor Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met andere afdelingen en onderdelen in projecten en regio’s. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de afdeling beleidsadviezen op en werkt het mee aan de ondersteuning van andere overheden en bedrijfsleven bij de uitvoering.

Concrete activiteiten van de afdeling zijn onder andere het programma Duurzame Infrastructuur, de ondersteuning van het Transitieteam en nationale uitvoeringsprogramma voor circulaire bouweconomie, het programma maatschappelijk verantwoord inkopen en internationale projecten met overheden en bedrijfsleven.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Monique Platenkamp, coördinator van het team Data en IV 06-54901750

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Fleur Janssen, adviseur Werving en Selectie 06-46438396

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.