(Senior) adviseur CIO-office

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 14 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS200068 (DI)
 • Plaatsingsdatum 30 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Informatiebeleid/CIO is een dynamische directie waar we werken aan uiteenlopende thema’s in de zorg. Denk daarbij aan informatie-uitwisseling, de toepassing van AI, cybersecurity en standaardisatie van gegevens. Als senior adviseur CIO-office werk je binnen het team iAdvies en Toetsing in Den Haag. Je geeft advies over informatievoorzieningsvraagstukken van beleidsdirecties en concern-onderdelen en brengt CIO-oordelen uit op de uitvoering van projecten en programma’s.

De juiste zorg op de juiste plek kan niet zonder de juiste informatie op de juiste plek. Dit vraagt om goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen de zorgaanbieders onderling. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de digitalisering in de zorg en binnen VWS versnellen. Dat kan bijvoorbeeld via de versnelling van gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling. En door patiënten de juiste handvatten te geven om meer regie te kunnen nemen.

Als senior adviseur bij het team iAdvies en Toetsing lever je hieraan een bijdrage door vanaf het begin van een beleidstraject advies te geven. Bij grote projecten breng je gevraagd en soms ook ongevraagd een advies of oordeel uit aan de opdrachtgever. Voor een goed onderbouwd advies of oordeel doorgrond je de documentatie van het project of programma en neem je interviews af om zo een volledig beeld te vormen. Een veelzijdige functie die vraagt om politiek-bestuurlijke sensitiviteit, goede adviesvaardigheden en analytisch vermogen.

In deze rol ben je een stevige (senior) adviseur en heb je een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je weet wat de (politieke) beleidswereld inhoudt en wat er speelt bij op de beleidsterreinen van VWS. Door de verbinding te leggen tussen trajecten van beleidsdirecties en het actuele informatiebeleid vanuit de eigen directie, zorg je dat beleidsmatige vraagstukken en informatiebeleid samenkomen en zich verder doorontwikkelen. Het beleidsportfolio van trajecten met een i-component geeft bovendien een actueel overzicht van lopende trajecten binnen VWS. Je ziet de uitdaging om deze trajecten - waar ze elkaar raken - aan elkaar te verbinden.

Jouw taken

 • Je bouwt een netwerk op en legt daarvoor binnen en buiten de directie contacten
 • Je houdt overzicht van lopende initiatieven binnen VWS organisaties (portfoliomanagement).
 • Je brengt i-vraagstukken van binnen en buiten de directie in kaart en verbindt deze waar ze elkaar raken.
 • Je adviseert beleidsdirecties en concernorganisaties bij i-vraagstukken in beleidstrajecten.
 • Je creëert draagvlak voor het advies en/of oordeel.
 • Je monitort de opvolging van adviezen en creëert leerervaringen vanuit feedback.
 • Je brengt adviezen of oordelen uit over i-projecten van VWS en haar organisatieonderdelen.
 • Je vertaalt informatiebeleid naar toetsbare en samenhangende kaders voor beleid en projecten, en je communiceert hierover.
 • Je levert een actieve bijdrage aan het doorontwikkelen van de directie Informatiebeleid/CIO en de CIO-rol.

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau en minimaal drie jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met informatievoorzieningsvraagstukken.
 • Je hebt ervaring met het managen van besluitvormingsprocessen in een beleidsmatige, politiek-bestuurlijke context.
 • Je hebt ervaring binnen de overheid of een domein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Je hebt ervaring met programmamanagement en gangbare methodieken.
 • Je bent een gedreven en scherpe strategisch beleidsadviseur.
 • Je kunt goed analyseren en een oordeel vormen.
 • Je bent kritisch en overtuigend en gaat het gesprek hierover niet uit de weg.
 • Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift.
 • Je bent breed inzetbaar en hebt het liefst al expertise op een deelterrein, zoals kennis over architectuur, verandermanagement of financiën van ICT.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je mag je sollicitatie richten aan mevrouw Y. Muurling, onder vermelding van vacaturenummer VWS200068 (DI).
 • Ben je aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een kopie van deze aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen. Ook heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig om bij ons te werken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Informatievoorziening raakt alle beleidsterreinen en -doelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat vraagt om een versterking van het i-bewustzijn en de i-expertise. De directie Informatiebeleid, die op 1 februari 2017 gestart is, draagt als centrale stafdirectie bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doet de directie door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen en beleidsdirecties te ondersteunen met advies en toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzieningsconsequenties. Bij de directie Informatiebeleid/CIO zijn de verantwoordelijkheden van de CIO belegd en wordt de sturing op de informatievoorzieningsdoelen in én met het zorgveld gecoördineerd via het Informatieberaad.

De directie bestaat uit twee aandachtsgebieden: ‘advisering en toetsing’ en ‘i-beleid’. De directie adviseert beleidsdirecties door het leveren van ontbrekende expertise op het gebied van informatievoorziening, door samenhang op informatiebeleidsvraagstukken over de grenzen van beleidsdirecties te bevorderen én door aan te geven wat de rijks- en VWS-kaders voor informatievoorziening zijn. Beleidsontwikkelingen toetsen we daarop en wij adviseren vanuit de CIO-functie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Y. Muurling

06-15864559

Jaan van Doorn in de periode 10 t/m 19 juli

06-11793383

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker informatiebeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker VWS Flex|Beleid i.o. (S.13)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd