Senior adviseur casuïstiek jeugdzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 24 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS200039 (JEUGD)
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als er iets belangrijk is voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, is het wel continuïteit in de jeugdhulp. Daar draag jij als senior adviseur casuïstiek aan bij. Dat doe je bovendien met betrokken collega’s. De uitgelezen kans om verder te groeien als professional binnen een actueel beleidsthema.

Je komt te werken bij de Jeugdautoriteit. Wij lossen problemen in de jeugdzorg op. Wij zijn een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Met een nieuw team van betrokken medewerkers zijn wij in 2019 van start gegaan. Onze focus ligt bij jeugdhulpaanbieders en gemeenten, niet op individuele jeugdigen of gezinnen. Help jij ons mee?

In Nederland moet iedere jeugdige kunnen rekenen op passende jeugdhulp. Bedreiging hiervan, bijvoorbeeld omdat een jeugdhulpaanbieder financiële problemen heeft, moet tijdig gesignaleerd en aangepakt worden. Als senior adviseur bij het cluster Casuïstiek bedenk, agendeer en implementeer jij de aanpak van problemen die de continuïteit van cruciale jeugdhulp in gevaar brengen. Ook adviseer je hierover. Jouw focus ligt hierbij nadrukkelijk op jeugdhulpaanbieders en gemeenten, niet op individuelen jeugdigen en gezinnen.

Jij komt in actie wanneer er discontinuïteit van de zorg dreigt. Samen met de externe adviseurs zorg je voor een vlijmscherpe analyse en schriftelijke weergave van het probleem. Op basis van overleg met betrokkenen stel je vervolgens een plan van aanpak op. Je ondersteunt je coördinator als secretaris of adviseur bij het overleg dat hij of zij voert over de implementatie, uitvoering en monitoring van het plan met vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Waar nodig schrijf jij adviezen aan de minister van VWS of de minister voor Rechtsbescherming. Die gaan bijvoorbeeld over de inzet van bestuurlijke maatregelen of het maken van bestuurlijke afspraken met betrokken partijen. Desgevraagd lever je input voor beleidsprocessen binnen VWS in vraagstukken die de continuïteit van (het stelsel) van de Jeugdwet raken. Daarnaast werk je aan oplossingen voor geschillen tussen gemeenten en zorgaanbieders over tarieven. Je zet deze nieuwe taak mede op en draagt bij aan de ontwikkeling van een systeem van niet-vrijwillige geschilbeslechting.

Jouw werkomgeving is dynamisch, politiekgevoelig, veelzijdig en nog in ontwikkeling. Individueel en in teamverband (met onze externe adviseurs en coördinatoren) steek jij je handen daarom behoorlijk uit de mouwen. De vraagstukken waaraan je werkt, genieten veel maatschappelijke, bestuurlijke en politieke belangstelling omdat ze meestal direct raken aan de zorg voor kinderen, de belangen van hun ouders en (het bestuur en medewerkers van) zorgaanbieders. Dat brengt soms druk met zich mee. Bij het oplossen van vraagstukken werk je nauw samen met diverse collega’s binnen en buiten de Jeugdautoriteit. En met wie je ook samenwerkt, jij bewaakt de onafhankelijke rol van de Jeugdautoriteit.

Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur een financieel-economische achtergrond.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de Jeugdwet en/of verschillende zorgsystemen of systeemwijzigingen.
 • Je richt je op samenwerking en je bent goed benaderbaar en soepel in de omgang.
 • Je bent sterk in het onderhouden en functioneel inzetten van interne en externe netwerken.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt een brug slaan tussen beleid en uitvoeringspraktijk.
 • Je beschikt over flexibiliteit, aanpassingsvermogen en een can-do-mentaliteit, waardoor je goed in een veranderende omgeving kunt werken.
 • Je kunt onder tijdsdruk analyses maken en deze vertalen naar pragmatische oplossingen. Dat vraagt om resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en creativiteit.
 • Je bent een teamspeler die collega’s met een diverse achtergrond aan zich weet te binden. Helder communiceren en afstemmen met je directe collega’s is voor jou dan ook heel gewoon.
 • Je hebt een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200039 (Jeugd) aan Karel Schuurman (directeur Jeugdautoriteit a.i.).
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit van start gegaan. Het organisatieonderdeel is ingesteld voor drie jaar en beheersmatig ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij richten ons op het signaleren, voorkomen en opvangen van de problematiek waarbij de continuïteit van cruciale jeugdhulp in het geding is. Dit doen wij door:

 • te bemiddelen tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders rond de inkoop van jeugdhulp;
 • het aanspreken van gemeenten en jeugdhulpaanbieders bij continuïteitsvraagstukken;
 • het adviseren van bewindspersonen (VWS en de rechtbank) bij de voorbereiding van bestuurlijke maatregelen;
 • het adviseren over subsidieaanvragen aan ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid in het kader van de subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

De Jeugdautoriteit is organisatorisch in opbouw en qua takenpakket in ontwikkeling. Het doel hiervan? Een grotere bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van continuïteitsvraagstukken in de jeugdzorg via interventies die liggen tussen vrijblijvende bemiddeling en het interbestuurlijk toezicht.

In 2020 wordt de Jeugdautoriteit in dit kader versterkt om door middel van analyse en signalering de ontwikkelingen en tekortkomingen op stelsel- en organisatieniveau te agenderen bij de verantwoordelijke partijen. Daarnaast kijken we of en zo ja hoe het takenpakket moet worden uitgebreid met niet-vrijblijvende geschilbeslechting.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karel Schuurman, Directeur jeugdautoriteit a.i.

070-3406888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator signalering en voorkoming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator casuïstiek jeugdhulp

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur signalering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd