Senior adviseur bestuurszaken

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 1 november Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer SodM_20210917_12a
 • Plaatsingsdatum 2 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond. Dat is waar jij je sterk voor maakt bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Als Senior Adviseur Bestuurszaken kom je te werken bij de afdeling bestuurszaken. Deze afdeling verzorgt voor de gehele organisatie het juridisch en bestuursadvies, de woordvoering en communicatie en is verantwoordelijk voor strategisch advies op de genoemde vlakken. En daarnaast op het gebied van milieu, een gebied waarop SodM zich de komende jaren versterkt. Je bent een allround milieuadviseur en als expert het aanspreekpunt voor vergunningverleners en inspecteurs. Het milieutoezicht binnen de organisatie maakt een grote ontwikkeling door, daarom is het juist nu een uitdagende baan. Jij kan direct bijdragen aan een verdere versteviging van de milieufunctie binnen SodM.

Dit ga je doen
Binnen de afdeling bestuurszaken is een team van drie mensen actief om het milieutoezicht voor SodM te faciliteren. Samen met je collega’s geef je advies over strategische keuzes om milieutoezicht te houden en/of technische ondersteuning bij de beleidsontwikkeling op het gebied van milieuregelgeving. Ook signaleer je toekomstige ontwikkelingen, denk aan Green Deal EU. De komende jaren zal de focus liggen op het ontwikkelen van toezichtprojecten op het gebied van chemische stoffen (mijnbouwhulpstoffen). Ook houd je je bezig met het onderwerp ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), de inventarisatie bij bedrijven en het ontwikkelen van toezicht hierop.

Wat deze functie zo leuk maakt? Het werken bij SodM is iedere dag anders en dat maakt jouw functie uitdagend. Bij overtredingen van de milieuregels door bedrijven moet je snel kunnen schakelen om te adviseren over het handelingsperspectief. En omdat je veel zal samenwerken, projecten opzetten en pionieren, ben je in staat om (inter)nationaal milieubeleid te vertalen naar operationeel milieubeleid voor SodM. Zowel voor het adviseren als voor het toezicht en handhaving zorg jij voor de strategische milieukaders en tools. Daarbij maak je goed gebruik van de kennis uit je (inter)nationale netwerk en maak je deze toepasbaar binnen SodM.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over het team Bestuurszaken
Als senior adviseur bestuurszaken ben je onderdeel van een multidisciplinair team, waaruit de afdeling bestuurszaken bestaat. De afdeling ontwikkelt en onderhoudt de visie op toezicht van SodM, en daarmee ook op de vergunningadvisering en -verlening en toezicht. De afdeling bewaakt de juridische kwaliteit en verzorgt de woordvoering en communicatie met de omgeving. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de bestuursadvisering en het onderhouden van de contacten met centrale en decentrale overheden. Tot slot heeft de afdeling een belangrijke strategische adviesrol en adviseert de andere afdelingen bij het uitvoeren van bijvoorbeeld reflectief toezicht. Milieu is in het bijzonder een thema dat belegd is bij de afdeling bestuurszaken en waar SodM de komende jaren op versterkt. De grootste gemene deler in het team is de drive om de aanwezige deskundigheid in te zetten voor een veilige energiewinning in Nederland.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen. 

Daarnaast heeft SodM de taak om de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren. SodM groeit momenteel naar ongeveer 130 medewerkers. De medewerkers zijn formeel in dienst van het ministerie van EZK maar voeren hun werk uit in naam van SodM.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Janine Killaars, Coördinerend specialistisch adviseur milieu

06-52096892

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Diana Priëto Reyes, Recruitment- en arbeidsmarktcommunicatiespecialist

06-25287540

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior Jurist

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Jurist

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Inspecteur Seismische Risicobeheersing

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd