(Senior) Adviseur bedrijfsvoering, financial controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 30 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DFEZ/220345
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zijn bij het cluster Financial Control op zoek naar een (senior) financial controller, die goed kan opereren binnen de grote en brede organisatie van JenV. Het zwaartepunt van deze functie ligt vooral op kennis van betalingsverkeer, financiële verslaggeving, fiscale ontwikkelingen, audit en financial control. De kernwaarden voor onze controllers zijn: "Ik deel", "Ik ben nieuwsgierig"en "Ik daag uit".

Het cluster Financial Control richt zich op de kwaliteitsverbetering en innovatie van de financiële verantwoording, met als doel dat het financieel en materieel beheer aantoonbaar op orde is. Het cluster vormt het loket voor vragen op het gebied van de financiële verantwoording, de regelgeving en de accounting principes. Het cluster is verantwoordelijk voor de afsluitingen en de jaarrekening. Het cluster is verantwoordelijk voor de consolidatie van de GVKA-organisaties en de bijbehorende kwaliteitscontroles. Het cluster is ook aanspreekpunt voor de Audit Dienst Rijk (ADR) als het gaat over de verantwoordingscyclus financieel en materieel beheer en werkt daarbij nauw samen met de verschillende JenV organisaties. Het doel is om met continuous monitoring en auditing het financieel beheer up-to-date te houden en efficiënter in te richten. Hierbij staat centraal het adapteren van technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld procesmining (uitzonderingsrapportages) en geautomatiseerd afsluiten middels Interne Controle Dashboard (“no hands accounting”).

Het cluster Financial Control houdt verder toezicht op het betalingsverkeer en de compliance aan financiële en fiscale regelgeving en kaderstelling. Daarnaast geeft het uitvoering aan de inrichting en ontwikkeling van het betalingsverkeer. Het cluster stelt op basis van data en risicoanalyses kaders op voor de interne controle en de verantwoording. Het cluster is als F-verantwoordelijke het aanspreekpunt voor de organisaties voor de verbeterpunten op financieel en materieel beheer en adviseert hierover en beoordeelt deze. Afstemming over (de kaderstelling voor) het financieel en materieel beheer en de bijbehorende realisatie en verantwoording vindt plaats met de collega’s van Control op Beleid en Uitvoering (CBU) en met collega’s van Beleid en Kaderstelling (BenK).

Als financial controller-coördinator betalingsverkeer werk je zowel zelfstandig als in teamverband en je onderhoudt een breed in- en extern netwerk. Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van de interne voorschiften met betrekking tot het betalingsverkeer en houdt toezicht op de naleving hiervan. Social skills zijn welkom! Als een duizendpoot onderhoud je contact met alle verschillende (uitvoerings)organisaties van JenV, het ministerie van Financiën, de Audit Dienst Rijk, de huisbankier van het Rijk en andere bedrijven die voor de voortgang het betalingsverkeer van het Rijk zorgdragen. .

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie FEZ zoekt nieuwe medewerkers. Per 1 februari 2109 werkt DFEZ conform het nieuwe O&F-rapport. Dat kun je vinden via deze link (invoegen). De medewerkers zijn allen rechtstreeks over de Directeur FEZ gehangen en werken in functionele clusters. Een lid van het managementteam DFEZ is verantwoordelijk voor de aansturing (inhoudelijk en personeelszaken) van meerdere clusters.

De directie is verdeeld in 10 clusters die zich bezig houden met Rijksbegroting, Beleidseffectiviteit, Kaderstelling en control bedrijfsvoering, Control op Beleid en Uitvoering, Financial Control, FinTech, Management en Managementondersteuning. De clusters die betrekking hebben op Control en Uitvoering zijn Cluster pSG/SG/NCTV/internationaal, Cluster DGPOL, Cluster DGS&B, Cluster DGM en Cluster DGRR. Voor alle clusters zoeken we nieuwe collega's en meerdere clustercoördinatoren.

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) is verantwoordelijk voor:
• de voorbereiding en opstelling van de begroting en het (concern)jaarverslag;
• de planning- en control cyclus van JenV;
• de financiële administraties en informatiesystemen;
• de inrichting van het financiële beheer en het toezicht daarop;
• de toetsing van beleidsvoorstellen en van beleid in uitvoering aan de budgettaire kaders;
• financieel-economische advisering over beleidsalternatieven en besparingsopties;
• het adviseren over effectief en doelmatig beleid en inzicht in kwaliteit.

Met de investering in Data analytics kunnen FEZ en JenV-organisaties breed worden ondersteund in het toepassen en datagericht werken ten behoeve van het besluitvormingsproces van JenV en het verbeteren van het financieel bheer. FEZ wil vaker en sneller advies geven op basis van verschillende databronnen. Dit moet leiden tot betere resultaten in de advisering waarbij we spreken van data gedreven werken.

Directie FEZ

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ)

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland en aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels met betrekking tot de meest uiteenlopende onderwerpen en vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. De ministers en staatssecretaris worden vanuit het Bestuursdepartement ondersteund bij hun parlementaire werk door meer dan 2000 medewerkers met uiteenlopende opleidingsachtergronden en deskundigheid. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rias de Lange

0655790851

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Radj Khoenkhoen

0652877202

Seema Rambhajan

0655122759

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Financieel adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel adviseur directie MEVA

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd