Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 9 september
 • Vacaturenummer BD19/DGM/190136
 • Plaatsingsdatum 24 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Bij de directie Regie Migratieketen van het directoraat-generaal Migratie draait alles om migratie. Een dynamisch en complex beleidsterrein; een optimale bedrijfsvoering is dan ook van cruciaal belang om dat beleid goed uit te voeren. Jij zet als senior adviseur bedrijfsvoering je tanden in allerlei vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering.

Als senior adviseur bedrijfsvoering adviseer je de directeur-generaal, de directeuren en de afdelingshoofden over bedrijfsvoeringsvraagstukken. Dit gaat dan onder andere over onderwerpen die aan de orde komen in de bestuursraad en de strategische bedrijfsvoeringsraad van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Je volgt dan ook ontwikkelingen op je vakgebied. Dat doe je bijvoorbeeld door deel te nemen aan diverse organisatiebrede bedrijfsvoeringsoverleggen.

Onderdeel van je werk is ook het geven van advies over en het implementeren van JenV-brede bedrijfsvoeringskaders bij het directoraat-generaal (DG) Migratie. En je hebt een divers takenpakket, want je zorgt ook voor input voor het jaarplan van DG Migratie en de rapportages daarover. Vanzelfsprekend gaat het dan om onderwerpen die de bedrijfsvoering raken. Ook voer je taken uit op het gebied van personeelsbeheer. Dat doe je samen met de HRM-adviseur.

Verder ben je contactpersoon voor de Beveiligingsautoriteit en de centrale staven. Vanuit die rol lever je bijvoorbeeld rapportages in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming, procedure datalekken en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst. Het (mede) voeren van het secretariaat van het gemeenschappelijk managementteam van DG Migratie hoort bij je werk, evenals het adviseren en ondersteunen van de directeur-generaal en de managers over medezeggenschapsaangelegenheden.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo- of universitair niveau.
 • Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent integer en klantgericht en je weet van aanpakken.
 • Je kunt je werk goed plannen en organiseren en weet de voortgang ervan te bewaken.
 • Je bent omgevingsbewust, weet een sterk netwerk op te bouwen en kunt goed samenwerken.
 • Je bent kritisch en analytisch sterk, kunt goed anticiperen en staat stevig in je schoenen.
 • Je hebt gevoel voor humor, bent innovatief en ziet kansen en mogelijkheden.
 • Je bent flexibel en toegankelijk voor zowel medewerkers als management en bestuurders, maar ook voor collega's van andere directoraten-generaal en de centrale staven.
 • Je hebt inzicht in hoe de organisatie feitelijk werkt en hebt een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen.
 • Je bent bereid jezelf in te spannen voor de ontwikkeling van je eigen professionele vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Regie Migratieketen bevordert het functioneren en de samenwerking binnen de migratieketen. Daarmee stelt de directie de migratieketen maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De directie doet dit vanuit verschillende rollen (zoals ketenregisseur en opdrachtgever) en met verschillende instrumenten, zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen en relatiemanagement.

De migratieketen wordt gevormd door een keten van uitvoeringsorganisaties die werken op het (publieke) vreemdelingenterrein en waarmee we nauw samenwerken, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast werken we samen met een groot aantal partners van de keten, zoals de Rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Nidos.

Afdeling Bedrijfsvoering en Staf
De afdeling Bedrijfsvoering en Staf maakt deel uit van de directie Regie Migratieketen. We ondersteunen, coördineren en adviseren aan de directeur-generaal, directies en afdelingen van directoraat-generaal Migratie. Daarvoor onderhoudt Bedrijfsvoering en Staf relaties met de centrale staven van Justitie en Veiligheid en onderdelen als de Auditdienst Rijk en de bedrijfsvoeringsdirecties van de overige directoraten-generaal.

De volgende functies zijn ondergebracht binnen de afdeling Bedrijfsvoering en Staf:

 • Staf directoraat-generaal Migratie.
 • Managementondersteuning directeur-generaal en directie Regie Migratieketen.
 • Financieel beheer en -advies.
 • Coördinatie planning & controlcyclus.
 • Bedrijfsvoeringsbeheer en -advies.
 • Directieondersteuning.
 • Financiële administratie.

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Migratie

Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid met respect voor de migrant en dat bijdraagt aan de Nederlandse samenleving. DGM zorgt voor:

 • Het uitvoeren van de vreemdelingenwetgeving en van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
 • Een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, een gereglementeerd en beheerst verblijf en in - en vertrek uit Nederland en een gereglementeerde en beheerste terugkeer van vreemdelingen.
 • Het voeren van de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen.
 • Het adviseren van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

Het directoraat-generaal Migratie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • Directie Regie Migratieketen.
 • Directie Migratiebeleid.
 • Bureau Internationale Migratie.
Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Edward Haverkamp, Manager Bureau Bedrijfsvoering en Staf

06-15359591

Wiebrig van den Burg, Adviseur Bedrijfsvoering DGM

06-52809428

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wiebrig van den Burg, Adviseur Bedrijfsvoering DGM

06-52809428

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur ketensturing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Adviseur ketensturing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Coördinerend financieel adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)